Hľadaný výraz "ária" v synonymickom slovníku

nájdených 19 výsledkov (1 strana)

 • albuminúria

  - proteinúria

 • alegória

  - inotaj
  - obrazné vyjadrenie

 • artéria

  - aorta
  - cieva
  - kapilára
  - tepna
  - véna
  - vlásočnica
  - žila
  - žilka

 • artiléria

  - delostrelectvo

 • baktéria

  - infekcia
  - mikrób
  - mikroorganizmus
  - nákaza
  - plieseň
  - vírus

 • batéria

  - akumulátor

 • bižutéria

  - doplnky

 • fúria

  - xantipa

 • havária

  - bieda
  - chudoba
  - chyba
  - defekt
  - holota
  - hriech
  - kaz
  - kiks
  - lapsus
  - medzera
  - mýlka
  - nedokonalosť
  - nedopatrenie
  - nedorozumenie
  - nedostatok
  - neprávosť
  - omyl
  - porucha
  - poškodenie
  - poškvrna
  - prehliadnutie
  - úbohosť
  - vada
  - vada (nesprávne)
  - závada
  - závada (nesprávne)
  - žobrota

 • história

  - dejiny
  - evolúcia
  - metóda
  - minulosť
  - postup
  - priebeh
  - rozvíjanie
  - rozvoj
  - spôsob
  - vývoj

 • kancelária

  - učtáreň
  - úradovňa

 • kategória

  - časť
  - divízia
  - končina
  - oblasť
  - odbor
  - oddiel
  - odvetvie
  - pásmo
  - priemysel
  - remeslo
  - sekcia
  - sféra
  - trieda
  - územie
  - zóna

 • pária

  - bezprávny človek
  - vydedenec
  - vyvrheľ

 • periféria

  - hrana
  - kraj
  - lem
  - oblasť
  - obruba
  - okraj
  - vonkajší okraj

 • proteinúria

  - albuminúria

 • séria

  - banda
  - bratstvo
  - cech
  - chamraď
  - črieda
  - čvarga
  - dav
  - direktíva
  - dokumentácia
  - doporučenie
  - družstvo
  - držadlo
  - držiak
  - front
  - gang
  - háveď
  - hierarchia
  - horda
  - húf
  - kapela
  - kolektív
  - kolóna
  - konzultácia
  - korporácia
  - kvantita
  - kvantum
  - liga
  - manuál
  - množstvo
  - mužstvo
  - nariadenie
  - násada
  - návod
  - orchester
  - osveta
  - partia
  - počet
  - poradenie
  - poradie
  - postupnosť
  - poučenie
  - predpis
  - príručka
  - rád
  - rada
  - rada (nesprávne)
  - rúčka
  - rukoväť
  - šík
  - skupina
  - sled
  - smernica
  - spoločenstvo
  - spolok
  - sprievodca
  - stádo
  - tím
  - tým
  - únia
  - zástup
  - zberba
  - zbierka
  - združenie
  - zväz

 • teória

  - dohad
  - domnienka
  - hypotéza
  - intelekt
  - koncept
  - konfesia
  - mienka
  - myseľ
  - myšlienky
  - náboženstvo
  - nálada
  - názor
  - odhad
  - predpoklad
  - premisa
  - presvedčenie
  - úsudok
  - viera
  - vierovyznanie
  - vôľa
  - vyznanie
  - zmýšľanie

 • tlačová kancelária

  - spravodajská agentúra

 • vecná lotéria

  - tombola

Pozri výraz ÁRIA v slovníku cudzích slov.