Význam slova "zápal" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 18 výsledkov (1 strana)

 • zápal -u m.

  1. ochorenie orgánu prejavujúce sa obyč. opuchnutím, bolesťami, horúčkou: hnisavý z., z. pľúc

  2. kniž. oduševnenie, elán: umelecký, tvorivý z.;
  v z-e hry, boja;
  stratiť z.

  3. tech. zapálenie zmesi v spaľovacom motore;

 • zápalisto prísl.;

 • zápalistosť -i ž.

 • zápalistý príd. kt. sa rýchlo nadchne, oduševní, zapáli; svedčiaci o zápale (význ. 2): z. rečník, z-á mládež;
  z. hlas;

 • zapáliť -i -ľ! dok.

  1. spôsobiť horenie; tým uviesť do činnosti: z. si cigaretu, z. vatru, sviečku;
  z. motor, varič;
  hut. z. pec

  2. spôsobiť požiar, podpáliť: z. stoh slamy, z. chatu

  3. rozsvietiť (význ. 1), zažať, zasvietiť: z. svetlo

  4. kniž. hlboko zaujať, nadchnúť, oduševniť: z. srdcia nádejou;
  z. masy;

 • zápalka -y -liek ž.

  1. drevená al. kartónová palička zakončená hlavičkou zo zápalnej zmesi určená na zapaľovanie (význ. 1)

  2. puzdierko s výbušninou: nárazová z. kapsľa;

 • zápalkáreň -rne ž. továreň na výr. zápaliek; jej budova

 • zápalkársky príd.: z. priemysel

 • zápalkárstvo -a s. výroba zápaliek;

 • zápalkový príd.: z-á škatuľka

 • zápalnosť -i ž.

 • zápalný príd. ľahko sa zapaľujúci; určený na zapálenie (význ. 1): z-é látky;
  z-á šnúra, z-é bomby;

 • zapaľovač -a m. prístroj na zapaľovanie (význ. 1): plynový z.

 • zapaľovací príd. určený na zapaľovanie (význ. 1): tech. z-ia sviečka (v spaľovacom motore);
  z-ia raketa, z-ia cievka

 • zapaľovanie -ia s. tech.: z. motora mechanizmus, ktorým sa uskutočňuje zápal (význ. 3): tranzistorové, tyristorové, elektrické z.

 • nedok. zapaľovať

  z-je mu to dobre a rýchlo myslí

  // zapáliť sa

  1. začať horieť, vzbĺknuť: plyn sa z-l

  2. ochorieť na zápal (význ. 1): z-ené oči

  3. začervenať sa (význ. 1, 2): z. sa od hanby;
  z-ené zore

  4. nadchnúť sa, oduševniť sa: z. sa za pokrok;
  z-ený vlastenec;

 • nedok. zapaľovať sa

  // zapáliť si hovor. zafajčiť si: nie je rád, keď si v pracovni dakto z-i

 • zápalový príd. k 1, 3: z-é ochorenie

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV