Význam slova "dráma" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 11 výsledkov (1 strana)

 • dráma -y drám ž.

  1. lit. druh, kt. zobrazuje udalosti rečou a konaním postáv; (div.) hra s vážnym obsahom: historická d.;
  filmová d. zo súčasnosti

  2. vážna, tragická, rušná ap. udalosť, trpký osud: osobná d.;
  prežiť d-u;

 • dramatickosť -i ž.: d. postavy;
  d. príbehu napínavosť

 • dramatický príd.

  1. k dráma: d-á tvorba;
  d-á udalosť, d-é rozprávanie;
  d. priebeh (zápasu) rušný, napínavý

  2. divadelný, herecký: d. krúžok, d-é umenie;

  dramaticky prísl.

  1. k 1, 2

  2. publ. prudko; veľmi: ceny sa d. zvýšili;

 • dramatik -a mn. -ci m. spisovateľ tvoriaci drámy, div. hry

 • dramatizácia -ie ž.

  1. úprava do dramatickej formy: d. rozprávky, novely

  2. takto utvorené dielo: vypočuť si d-u poviedky

  3. dramatizovanie (význ. 2): zbytočná d. udalosti

 • dramatizovať nedok.

  1. robiť dramatizáciu (význ. 1): d. prozaické dielo

  2. robiť dramatickým, zveličovať: d. príbeh, d. situáciu

 • dramaturg -a mn. -ovia m. odborník v dramaturgii;

 • dramaturgia -ie ž.

  1. činnosť (v umel. telesách) zacielená na výber a prípravu repertoáru, programu ap.; ľudia zaoberajúci sa touto činnosťou: d. opery;
  televízna d.

  2. vedný odbor zaoberajúci sa drámou a divadlom

  3. skladba programu, repertoáru (divadla ap.): d. festivalu;

 • dramaturgička -y -čiek ž.;

 • dramaturgický príd.: d-á činnosť

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV