Hľadaný výraz "tať" v Slovníku cudzích slov

nájdených 79 výsledkov (1 strana)

 • TAT

  - Skratka učebného predmetu Traťové stroje a zariadenia

 • TATA

  - stabilný úsek DNA, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti asi 25 báz pred začiatkom transkripcie. Jeho úloha spočíva zrejme v iniciácii transkripcie.
  - hrubé podlahové rohože v japonských obytných miestnostiach

 • tatami

  - žinenka používaná pri džude; zápasište s touto žinenkou

 • tatarka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pohanka

 • tato

  - v záhorskom nárečí - otec

 • tatuatio

  - tetovanie, vpichovanie farbiva do kože

 • tatuš

  - v spišskom nárečí - tatko, otecko

 • Achillova päta

  - ľahko zraniteľné, citlivé miesto niekoho, podľa starogréckej báje o hrdinovi Achillovi, ktorý bol zraniteľný len na päte

 • afrikáta

  - spoluhláska vznikajúca splynutím sykavky so zubnou spoluhláskou

 • anachoréta

  - pustovník

 • apologéta

  - obhájca nejakého učenia alebo myšlienky

 • asibiláta

  - polosykavka

 • askéta

  - kajúcnik, sebatrýzniteľ; človek vedúci odriekavý život

 • aspiráta

  - spoluhláska sprevádzaná prídychom, napr. th, ph, kh
  - spoluhláska sprevádzaná prídychom, napr. th, ph, kh)

 • bašta

  - vysunutá veža tvoriaca súčasť hradbového opevnenia

 • bhikh askéta

  - kajúcnik, žobravý mních u hinduistov a budhistov

 • bukréta

  - v bansko-štiavnickom nárečí - kytica

 • cenogaméta

  - rozmnožovacia bunka s viacerými jadrami

 • dáta

  - skutočnosti, údaje, napr. životopisné; údaje spracovávané počítačom

 • ďesáta

  - v oravskom nárečí - desiata

 • diéta

  - zdravotnícky upravené jedlá a nápoje; lekársky predpísaný spôsob výživy; náhrada stravného pri práci mimo pracoviska

 • dzéta

  - v gréckej abecede znak pre „dz“

 • evolúta rovinnej krivky

  - v matematike množina stredov krivosti v bodoch danej krivky

 • foršta

  - v spišskom nárečí - fošňa

 • gemináta

  - zdvojená spoluhláska alebo písmeno

 • generácia počítačov

  - klasifikácia počítačov založená najmä na elektronickej technológii používanej pri výrobe

 • kantáta

  - rozsiahla symfonická skladba pre orchester, zbor a sólových spevákov; oslavná báseň

 • katechéta

  - učiteľ náboženstva

 • kométa

  - kozmické teleso tvorené jadrom s komou a chvostom, vlasatica

 • koordináta

  - súradnica

 • kóta

  - číslo, ktoré udáva výšku zemepisného bodu nad hladinou mora; v geometrii číslo určujúce rozmer; vrchol hory, údaj výšky

 • kruciáta

  - stredoveká križiacka výprava

 • kvóta

  - stanovený počet, podiel, pomerná časť

 • ľušta

  - v šarišskom nárečí - nečas

 • maštaľeň

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - maštaľ

 • metadáta

  - dáta popisujúce dátové prvky a dátové štruktúry

 • mikropočítač

  - číslicový počítač, ktorého základná jednotka obsahuje jeden alebo niekoľko mikroprocesorov, pamäť a vstupné a výstupné jednotky

 • minúta

  - jednotka času, 60 sekúnd; šesťdesiatina uhla, jednotka oblúkového stupňa; okamih, chvíľka

 • oleáta

  - nákres na priesvitnom papieri, priesvitka

 • oomycéta

  - druh nižších húb

 • Pišta

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - Štefan

 • planéta

  - teleso obiehajúce okolo Slnka; obežnica; lístok s predpoveďou fiktívnej budúcnosti predávaný napr. na jarmokoch

 • počta

  - v trnavskom nárečí - pošta

 • poét, poéta

  - básnik

 • ráta

  - starší výraz pre splátku dlhu

 • rehydra(ta)tio

  - rehydra(tá)cia, liečebné zavodnenie organizmu, doplnenie vody (tekutiny) v organizme

 • šiíta

  - príslušník islamského prúdu uznávajúceho iba korán a neuznávajúceho sunnu

 • sonáta

  - komorná viacvetová inštrumentálna skladba pre sólový nástroj s doprovodom alebo bez neho

 • spirochéta

  - jednobunkový choroboplodný organizmus

 • ta

  - v spišskom nárečí - nuž
  - skratka pre tantal z angl. tantalum - chemický prvok s protónovým číslom 73
  - skratka z anglického "Thanks Again" - ešte raz, vďaka
  - značka pre tantal

 • ta co śi

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - ta čo si

 • ta pevno

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - určite, isto, pevne

 • tač

  - v spišskom nárečí - aut (šport)

 • taľafatky

  - v oravskom nárečí - nezmysly, hlúposti

 • taľar

  - v spišskom nárečí - toliar, dolár
  - dlhý splývavý vrchný odev niektorých verejných funkcionárov, napríklad sudcov, vysokoškolských učiteľov a pod.

 • taľiha

  - v šarišskom nárečí - dvojkolesová kára - fúrik

 • taňiris

  - V rómštine - tanier

 • tašizmus

  - smer v maliarstve a grafike 50. rokov 20. storočia zameraný na automatické kladenie farieb v podobe škvŕn

 • tokáta, toccata

  - hudobná skladba voľnej formy pre klávesové nástroje

 • trifoliáta

  - subtropická drevina

 • verbálna nóta

  - v diplomacii ústne prednesená sťažnosť, prianie a pod., doprevádzané neformálnym písomným dokumentom

 • vrštaď

  - v horno-nitrianskom nárečí - dielňa

 • Vulgáta

  - v katolíckej cirkvi uznávaný preklad Biblie

 • Vušta

  - V rómštine - Ústa

 • zátačka

  - v záhorskom nárečí - zákruta

 • zelóta

  - horlivec; prívrženec krajne nacionalistickej židovskej strany v Judei v dobe rímskej nadvlády; fanatik

Pozri výraz TAŤ v synonymickom slovníku slovenčiny.