Hľadaný výraz "d" v Lekárskom slovníku

Nájdených 1102 výsledkov (10 strán)

 • D

  - skratka pre dioptriu

 • D.S.C.

  - z lat. - Districtus Slovakia Controllatus je najvyšší stupeň kontrolovaného označenia pôvodu a kvality Slovenských vín. Takéto vína budú certifikované podľa paragrafu č.25 nového vinohradníckeho a vinárskeho zákona (v platnosti od augusta 2009).

 • D00

  - Skratka diagnózy - carcinoma in situ ústnej dutiny, pažeráka a žalúdka

 • D01

  - Skratka diagnózy - carcinoma in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov

 • D02

  - Skratka diagnózy - carcinoma in situ stredného ucha a dýchacej sústavy

 • D03

  - Skratka diagnózy - melanóm in situ

 • D04

  - Skratka diagnózy - carcinoma in situ kože

 • D05

  - Skratka diagnózy - carcinoma in situ prsníka

 • D06

  - Skratka diagnózy - carcinoma in situ kŕčka maternice

 • D07

  - Skratka diagnózy - carcinoma in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov

 • D09

  - Skratka diagnózy - carcinoma in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií

 • D10

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor úst a hltana

 • D11

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor veľkých slinných žiaz

 • D12

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor hrubého čreva, konečníka, anusu a análneho kanála

 • D13

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy

 • D14

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor stredného ucha a dýchacej sústavy

 • D15

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov

 • D16

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky

 • D17

  - Skratka diagnózy - nezhubný lipomatózny nádor

 • D18

  - Skratka diagnózy - hemangióm a lymfangióm akejkoľvek lokalizácie

 • D19

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor mezotelového tkaniva

 • D20

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor mäkkého tkaniva retroperitonea a peritonea

 • D21

  - Skratka diagnózy - iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva

 • D22

  - Skratka diagnózy - melanocytové (pigmentové) névy

 • D23

  - Skratka diagnózy - iné nezhubné nádory kože

 • D24

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor prsníka

 • D25

  - Skratka diagnózy - leiomyóm maternice

 • D26

  - Skratka diagnózy - iné nezhubné nádory maternice

 • D27

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor vaječníka

 • D28

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov

 • D29

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov

 • D30

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor močového systému

 • D31

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor oka a očných adnexov

 • D32

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor mozgových plien (meningov)

 • D33

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor mozgu a iných častí centrálnej nervovej sústavy

 • D34

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor štítnej žľazy

 • D35

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním

 • D36

  - Skratka diagnózy - nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií

 • D37

  - Skratka diagnózy - nádor ústnej dutiny a tráviacich ústrojov neurčitého alebo neznámeho správania

 • D38

  - Skratka diagnózy - nádor stredného ucha, dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neznámeho správania

 • D39

  - Skratka diagnózy - nádor ženských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania

 • D40

  - Skratka diagnózy - nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania

 • D41

  - Skratka diagnózy - nádor močového systému neurčitého alebo neznámeho správania

 • D42

  - Skratka diagnózy - nádor mozgových plien (meningov) neurčitého alebo neznámeho správania

 • D43

  - Skratka diagnózy - nádor mozgu a ústrednej nervovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania

 • D44

  - Skratka diagnózy - nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania

 • D45

  - Skratka diagnózy - polycythaemia vera

 • D46

  - Skratka diagnózy - myelodysplastické syndrómy

 • D47

  - Skratka diagnózy - iné nádory lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva neurčitého alebo neznámeho správania

 • D48

  - Skratka diagnózy - nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania

 • D50

  - Skratka diagnózy - málokrvnosť z nedostatku železa

 • D51

  - Skratka diagnózy - málokrvnosť z nedostatku vitamínu B12

 • D52

  - Skratka diagnózy - málokrvnosť z nedostatku kyseliny listovej

 • D53

  - Skratka diagnózy - iné nutričné málokrvnosti

 • D55

  - Skratka diagnózy - anémia zavinená poruchami enzýmov

 • D56

  - Skratka diagnózy - talasémia

 • D57

  - Skratka diagnózy - kosáčikovité anémie

 • D58

  - Skratka diagnózy - iné dedičné hemolytické anémie

 • D59

  - Skratka diagnózy - získaná hemolytická anémia

 • D60

  - Skratka diagnózy - získaná čistá aplázia červených krviniek - erytroblastopénia

 • D61

  - Skratka diagnózy - iné aplastické anémie

 • D62

  - Skratka diagnózy - akútna posthemoragická anémia

 • D63

  - Skratka diagnózy - anémia pri chronických chorobách zatriedených inde

 • D64

  - Skratka diagnózy - iné anémie

 • D65

  - Skratka diagnózy - roztrúsená vnútrocievna koagulácia (defibrinačný syndróm)

 • D66

  - Skratka diagnózy - dedičný nedostatok VIII. faktora

 • D67

  - Skratka diagnózy - dedičný nedostatok IX. faktora

 • D68

  - Skratka diagnózy - iné koagulačné poruchy

 • D69

  - Skratka diagnózy - purpura a iné hemoragické choroby

 • D70

  - Skratka diagnózy - agranulocytóza

 • D71

  - Skratka diagnózy - funkčné poruchy polymorfonukleárnych neutrofilov

 • D72

  - Skratka diagnózy - iné poruchy bielych krviniek

 • D73

  - Skratka diagnózy - choroby sleziny

 • D74

  - Skratka diagnózy - methemoglobinémia

 • D75

  - Skratka diagnózy - iné choroby krvi a krvotvorných orgánov

 • D76

  - Skratka diagnózy - choroby postihujúce lymforetikulárne tkanivo a retikulohistiocyty

 • D77

  - Skratka diagnózy - iné poruchy krvi a krvotvorných orgánov pri chorobách zatriedených inde

 • D80

  - Skratka diagnózy - imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok

 • D81

  - Skratka diagnózy - kombinovaná imunitná nedostatočnosť

 • D82

  - Skratka diagnózy - imunitná nedostatočnosť združená s inými ťažkými poruchami

 • D83

  - Skratka diagnózy - bežná premenlivá imunitná nedostatočnosť

 • D84

  - Skratka diagnózy - iné imunodeficiencie

 • D86

  - Skratka diagnózy - sarkoidóza

 • D89

  - Skratka diagnózy - iné poruchy imunitného mechanizmu nezatriedené inde

 • dacry(o)adenitis

  - dakry(o)adenitída, zápal slznej žľazy

 • dacryagogatresia

  - dakryagogatrézia, nepriechodnosť slzných ciest

 • dacryagogus

  - vyvolávajúci slzenie

 • dacryoadenalgia

  - dakryoadenalgia, bolesť slznej žľazy

 • dacryoadenecto

  - dakryoadenektómia, chirurgické vybratie slznej žľazy

 • dacryoblennorrhoea

  - dakryoblenorea, hnisavý výtok, hnisavý zápal slznej žľazy

 • dacryocystectasia

  - dakryocystektázia, rozšírenie slzného vaku

 • dacryocystectomia

  - dakryocystektómia, odstránenie, vybratie slzného vaku

 • dacryocystis

  - dakryocystis, slzný vak

 • dacryocystitis

  - dakryocystitída, zápal slzného vaku

 • dacryocystoblennorrhoea

  - dakryocystoblenorea, zápal slzného vaku spojený s výtokom hnisu

 • dacryocystoblennostasis

  - dakryocystoblenostáza, nahromadenie hlienu, hnisu, v slznom vaku

 • dacryocystocele

  - dakryocystokéla, vakovité rozšírenie slzného vaku

 • dacryocystoptosis

  - dakryocystoptóza, pokles, vysunutie slzného vaku z normálnej polohy smerom dole

 • dacryocystorhinostenosis

  - dakryocystorinostenóza, zúženie slzného vaku a nosovej dutiny

 • dacryocystorhinostomia

  - dakryocystorinostómia, chirurgické spojenie slzného vaku s nosovou dutinou

 • dacryocystostenosis

  - dakryocystostenóza, zúženie slzného vaku

 • dacryocystosyringotomia

  - dakryocystosyringotómia, chirurgické preťatie slzného vaku a slzných kanálov

 • dacryocystotomia

  - dakryocystotómia, chirurgické preťatie slzného vaku

 • dacryohaemorrhoea

  - dakryohemorea, vylučovanie krvavých sĺz, sĺz s prímesou krvi

 • dacryohelcosis

  - dakryohelkóza, vredová choroba slzného vaku a slzného kanála

 • dacryolithiasis

  - dakryolitiáza, kamienky vo vývodu slznej žľazy

 • dacryolithos

  - dakryolit, kamienok slznej žľazy

 • dacryon

  - "slza

 • dacryopyorrhoea

  - dakryopyorea, hnisavý výtok slzných žliaz

 • dacryopyosis

  - dakryopyóza, hnisavý zápal slzného vaku a slzných kanálov

 • dacryorhinostomia

  - dakryorinostómia, chirurgické spojenie slzného vaku s nosovou dutinou

 • dacryorrhoea

  - dakryorea, slzenie, silný výtok sĺz

 • dacryostenosis

  - dakryostenóza, zúženie odvodných slzných ciest

 • dacryosyrinx

  - dakryosyrinx, píšťaľa slzného vaku, prístroj k vytvoreniu slzného kanálika

 • dactylalgia

  - daktylalgia, bolesť prstov

 • dactylitis

  - daktylitída, zápal prsta

 • dactylocampsodynia

  - daktylokampsodýnia, bolestivé zakrivenie, stiahnutie prstov

 • dactylogramma

  - daktylogram, otlačok prsta

 • dactylogryposis

  - daktylogrypóza, trvalé pazúrikovité zakrivenie prsta

 • dactylologia

  - daktylológia, spôsob posunkovej reči pre dorozumenie hluchonemých

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: tem, ala, bin, vlo, ddp, sbp, šantáž, ä uba, svq, å eps, tlaã ã, art, číl, kpv, ock