Hľadaný výraz "t t" v Slovníku cudzích slov

nájdených 354 výsledkov (3 strán)

 • T T

  - značka pre jednotku tesla; značka pre termodynamickú teplotu v kelvínoch; značka pre trícium

 • ablegát

  - v bansko-štiavnickom nárečí - poslanec do parlamentu

 • absorbát

  - pohltená látka

 • acetát

  - octan, soľ alebo ester kyseliny octovej

 • achát

  - odroda prírodného oxidu kremičitého, farebný polodrahokam

 • achromát

  - optická sústava odstraňujúca tzv. farebnú chybu

 • adaptát

  - pozorovateľný výsledok adaptácie organizmu

 • adoptát

  - osvojenec

 • adresát

  - osoba, ktorej je určená zásielka; príjemca správy, oznámenia a pod.

 • adsorbát

  - pohlcovaná látka

 • adstrát

  - jazyk vytvorený spojením dvoch jazykov, z ktorých ani jeden nezanikol

 • advokát

  - právnik poskytujúci právnu pomoc; obhajca, zástanca

 • agát

  - strom s výrazne voňavými kvetmi a ostrými tŕňmi, patriaci do čeľade bôbovitých

 • aglomerát

  - zhluk; spečenec, spečená ruda; hornina z veľkých úlomkov sopečných látok a tufu

 • aglutinát

  - pevná červená kamenná látka vytvorená aglomeráciou a spečením úlomkov sopečných látok a tufu

 • agnát

  - pokrvný príbuzný v mužskej línii

 • agregát

  - prepojenie, spojenie, zoskupenie, napr. strojov, kryštálov a pod.; pôdny prvok vytvorený zlúčením častíc pôdy pôsobením určitých biologických, chemických a fyzikálnych procesov

 • agrokombinát

  - združený poľnohospodársky podnik, združenie viacerých poľnohospodárskych výrobných odvetví

 • akrylát

  - umelá živica

 • aksamít

  - hodvábny zamat

 • akurátňe

  - v oravskom nárečí - práve
  - v šarišskom nárečí - poriadne

 • akút

  - ostrý prízvuk v niektorých jazykoch, jeho značka

 • albuminát

  - soľ albumína

 • alegát

  - doslovný citát z listiny alebo zákona

 • aleuronát

  - pšeničný lepok v sušenom stave, používa sa v potravinárskom priemysle

 • alikvotné tóny

  - vedľajšie tóny, ktoré znejú súčasne so základným tónom

 • almukantarát

  - v astronómii myslená kružnica rovnobežná s obzorníkom

 • alotransplantát

  - darca aj príjemca transplantátu sú príslušníkmi toho istého druhu, ale nie sú geneticky identickí.

 • alternát

  - náhradník za niektorého člena delegácie; zásada v striedaní poradia podpisov zmluvných strán na medzinárodnej zmluve

 • alumnát

  - internát pre výchovu katolíckych kňazov

 • antikvariát

  - predajňa použitých kníh a hudobnín, starých grafík a pod.

 • antipasát

  - celoročne vanúci vietor smerujúci od rovníka k subtrópom

 • aparát

  - prístroj, zariadenie; sústava prístrojov alebo pomôcok; orgány, inštitúcie alebo organizácie; orgány verejnej správy

 • apetít

  - chuť, predovšetkým do jedla

 • aplanát

  - objektív s odstránenými optickými chybami

 • apochromát

  - optická sústava s korigovanou otvorovou a farebnou chybou

 • árešt

  - v trnavskom nárečí - vezenie
  - starší ľudový výraz pre väzenie

 • asignát

  - osoba, ktorá plní záväzok na príkaz tretieho; papierový peniaz za Veľkej francúzskej revolúcie v 18. storočí

 • astát

  - rádioaktívny prvok, značka At

 • atentát

  - vražedný útok na spoločensky významnú osobu

 • atlét

  - športovec pestujúci atletiku; silák

 • atribút

  - prívlastok, príznačná vlastnosť, podstatný znak predmetu; vetný člen rozvíjajúci podstatné meno a bližšie určujúci jeho význam, prívlastok; symbolický predmet určujúci obraz alebo sochu

 • audioštúdio

  - štúdio zariadené na nahrávanie zvuku

 • autoportrét

  - vlastná podobizeň umelca

 • autoreferát

  - správa o vlastnom diele; útvar riadiaci autodopravu podniku

 • autotransplantát

  - štep príjemcovho tkaniva.

 • avalát

  - zmenkový dlžník, za ktorého sa zaručil aval

 • beat, bít

  - základný rytmus džezu; big beat, bigbít

 • bikarbonát

  - kyslý uhličitan

 • bikvadrát

  - štvrtá mocnina nejakej veličiny

 • brakteát

  - stredoveká minca s jednostranným razením

 • brokát

  - ťažká hodvábna tkanina pretkaná striebornými alebo zlatými niťami

 • bunky T

  - malé lymfocyty závislé od týmu, ktoré sú zodpovedné za bunkami sprostredkované prejavy imunitnej odpovede.

 • cedrát

  - ker rodu Citrus rastúci v subtropickom pásme, s veľkými žltými plodmi

 • celibát

  - bezženstvo, nútený slobodný stav katolíckych kňazov

 • certifikát

  - potvrdenie, osvedčenie, napr. pravosti alebo zhody s požiadavkami; overenie, preukaz

 • chalát

  - tatársky dlhý kabátec, v Rusku župan

 • chanát

  - územie spravované chánom

 • chlorát

  - soľ kyseliny chlorečnej, chlorečnan

 • chordát

  - príslušník najvyššieho kmeňa živočíchov

 • cisknút

  - v záhorskom nárečí - tlačiť

 • citácia, citát

  - doslovné uvedenie časti písomného alebo ústneho prejavu; starší názov predvolania na súd

 • citát

  - doslovné uvedenie cudzieho výroku alebo textu

 • citronát

  - cukrom napustená kôra citrónovníka liečivého

 • cušpót

  - v bansko-štiavnickom nárečí - nezdvorilosť

 • cyklamát

  - druh umelého sladidla

 • dekanát

  - správa fakulty vysokej školy alebo univerzity pod vedením dekana; farnosti v pôsobnosti dekana

 • dekrét

  - právny akt hlavy štátu s účinnosťou zákona, ustanovujúci právny akt, úradný výmer

 • denaturát

  - denaturovaný lieh

 • deponát

  - uložená vec, uložená suma, vec v úschove

 • deputát

  - odmena v naturáliach; člen deputácie

 • derivát

  - zlúčenina odvodená od základnej molekuly, látky; v jazykovom zmysle odvodenina, derivované sloveso

 • desperát

  - zúfalec schopný všetkého

 • destilát

  - produkt destilácie, napr. takto získaný alkoholický nápoj

 • dialyzát

  - produkt dialýzy

 • diktát

  - hovorenie textu do záznamu; nariadenie, rozkaz; násilne vnútené rozhodnutie; samovoľné rozhodovanie alebo riadenie; školská písomná práca

 • duplikát

  - druhé vyhotovenie, druhý exemplár

 • DVB-T

  - z angl. Digital Video Broadcasting - Terrestrial - pozemské digitálne televízne vysielanie

 • Ejakulát

  - tekutina, vytekajúca z penisu muža pri orgazme. Obsahuje spermie.
  - výlučok samčích pohlavných žliaz s obsahom spermií; sperma

 • elaborát

  - písomne vypracovaný návrh, úloha, námet a pod.

 • eluát

  - výluh

 • emirát

  - územnosprávny celok na území historickej arabskej ríše

 • episkopát

  - biskupstvo, hodnosť biskupa; zbor biskupov určitej oblasti

 • estét

  - milovník krásy; povrchný aj povýšenecký stúpenec estetického formalizmu, snob

 • exhalácia, exhalát

  - výpar, priemyselná alebo motorová odpadová látka vypúšťaná do ovzdušia; vydychovanie, vyparovanie; v geológii výron sopečných pár a plynov vplyvom sopečnej činnosti

 • explantát

  - odobratý orgán, skupina orgánov; časť pletiva; bunka pestovaná mimo organizmu

 • exponát

  - vystavený predmet, napr. v múzeu

 • exsikát

  - vysušená a vylisovaná rastlina, napr. do herbára

 • exsudát

  - výpotok, zápalová telesná tekutina

 • fanglomerát

  - rôznorodý geologický sediment

 • feldkurát

  - slangový výraz pre vojenského kňaza

 • fenolát

  - soľ fenolu

 • Filištín

  - príslušník starovekého palestínskeho kmeňa, v prenesenom význame vychytralý človek, chytrák, mudrlant

 • filtrát

  - sfiltrovaná látka

 • formát

  - rozmer, veľkosť; úroveň vedomostí, význam

 • fosfát

  - fosforečnan

 • Frašták

  - v trnavskom nárečí - Hlohovec

 • garnát

  - morský rak

 • granát

  - drahokam tmavočervenej farby; strela alebo ručne vrhaný náboj
  - polodrahokam tmavočervenej farby, kryštalický kremičitan, nerast

 • granulát

  - zrnitá, granulovaná hmota

 • halaštóre

  - v trnavskom nárečí - polia v hornej časti chotára

 • harešt

  - v šarišskom nárečí - väzenie

 • hausbót, houseboat

  - obývateľná riečna loď

 • helfnút

  - v záhorskom nárečí - pomôcť

 • hélót

  - bezprávny a neslobodný roľník v otrockom postavení voči Sparťanom; otrok vôbec

 • herešt

  - v spišskom nárečí - väzenie

 • hiát

  - medzera, štrbina, prerušenie; stretnutie dvoch samohlások na rozhraní dvoch slov alebo dvoch slabík

 • houseboat, hausbót

  - obývateľná riečna loď

 • imamát

  - územie spravované imámom

 • implantát

  - časť tkaniva zavedená do iného tkaniva alebo organizmu

 • inkolát

  - štátna príslušnosť, občianstvo; v stredoveku šľachtické obyvateľské právo, obdoba dnešného štátneho občianstva, indigenát

 • inkrét

  - vnútorný sekrét; hormón vylučovaný priamo do krvi

 • inštitút

  - ústav, vedecké alebo školské zariadenie

 • internát

  - spoločná ubytovňa žiakov, študentov alebo učňov

 • intestát

  - zosnulý bez závetu

 • intimácia, intimát

  - úradné oznámenie vyšším orgánom nižšiemu orgánu

Pozri výraz T T v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Pravidlá slovenského pravopisu: fascikel, ohyb, mari, nylon, kilo, kava, nasp, mak, belfast, odist, poniže, požička, motor, mom, paleolit
Technický slovník: interpreter, mips, šeď, shr, umts, deg, dim, report, deci, triá, termin, byte, kaä ã, hw, sof
Ekonomický slovník: cín, eib, rvt, pwb, škč, hač, vs, slg, nes, bi, spp, viå, its, dot, skd