Hľadaný výraz "tč" v Slovníku cudzích slov

nájdených 459 výsledkov (4 strán)

 • TC

  - Ostrovy Turks a Caicos, skrátený názov Turks a Caicos. Skratka štátu.
  - skratka pre technécium z angl. technetium - chemický prvok s protónovým číslom 43

 • TCA

  - Ostrovy Turks a Caicos, skrátený názov Turks a Caicos. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Technológia správ

 • TCB

  - Skratka učebného predmetu Technika v automobiloch

 • TCC

  - Skratka učebného predmetu Tanečná činnosť

 • TCD

  - Čadská republika, skrátený názov Čad. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Technologické cvičenia z odievania

 • TCDC

  - skratka pre Technical Cooperation among Developing Countries - Hospodárska a technická spolupráca rozvojových krajín

 • TCE

  - Skratka učebného predmetu Technická chémia

 • TCF

  - Skratka učebného predmetu Technológia frézovania

 • TCG

  - Skratka učebného predmetu Technológia čipkárstva

 • TCH

  - Skratka učebného predmetu Technológia chovu hydiny

 • TCI

  - skratka pre Temporary Committee on Inquiry - Dočasný výbor pre poškodenie
  - Skratka učebného predmetu Technológia služieb cestovných kancelárií

 • TCJ

  - Skratka učebného predmetu Technológia prípravy pokrmov - cvičenia

 • TCK

  - Skratka učebného predmetu Technické kreslenie

 • TCL

  - Skratka učebného predmetu Technológia opráv chladiarenských zariadení

 • TCM

  - Skratka učebného predmetu Technológia materiálov

 • TCN

  - Skratka učebného predmetu Technologické cvičenie z prípravy jedál

 • TCO

  - Total Cost of Ownership Celkové náklady spojené s vlastnením ale zároveň aj s prevádzkovaním nadobudnutého IT produktu, služby alebo technológie. Zahŕňa všetky priame a nepriame náklady počas ich ‘života‘, tj. nadobúdacie náklady, personálne náklady, servis prípadne ďaľšie.
  - Skratka učebného predmetu Technologické cvičenia obuvnícke

 • TCO92

  - norma pre dovolené vyžarovanie monitorov

 • TCO95

  - norma obsahuje aj parametre pre úsporu energie, parametre klávesnice, blikanie obrazovky

 • TCP

  - Skratka učebného predmetu Technika prostredia
  - Protokol zabezpečujúci spoľahlivé spojenie a prenos medzi dvomi internetovými aplikáciami. V prípade stratených a poškodených paketov zabezpečuje ich retransmisiu.

 • TCP/IP

  - Základný komunikačný protokol pre komunikáciu medzi počítačmi a aplikáciami po internete. Pozostáva z viacerých protokolov. TCP protokol riadi ako a kedy IP protokol posiela a prijíma pakety.

 • TCQ

  - Skratka učebného predmetu Technológia a praktické technologické cvičenia - finálna výroba

 • TCR

  - Skratka učebného predmetu Technika cestovného ruchu

 • TCS

  - Skratka učebného predmetu Technológia skla

 • TCT

  - Skratka učebného predmetu Tlačová technika

 • TCU

  - Skratka učebného predmetu Technológia sústruženia

 • TCV

  - Skratka učebného predmetu Technické cvičenia

 • TCW

  - Skratka učebného predmetu Technické cvičenie

 • TCX

  - Skratka učebného predmetu Teória cestovného ruchu

 • TCY

  - Skratka učebného predmetu Tanec spoločenský

 • TCZ

  - Skratka učebného predmetu Technológia a kameňorez

 • ablegát

  - v bansko-štiavnickom nárečí - poslanec do parlamentu

 • absorbát

  - pohltená látka

 • acetát

  - octan, soľ alebo ester kyseliny octovej

 • achát

  - odroda prírodného oxidu kremičitého, farebný polodrahokam

 • achromát

  - optická sústava odstraňujúca tzv. farebnú chybu

 • adaptát

  - pozorovateľný výsledok adaptácie organizmu

 • adoptát

  - osvojenec

 • adresát

  - osoba, ktorej je určená zásielka; príjemca správy, oznámenia a pod.

 • adsorbát

  - pohlcovaná látka

 • adstrát

  - jazyk vytvorený spojením dvoch jazykov, z ktorých ani jeden nezanikol

 • advokát

  - právnik poskytujúci právnu pomoc; obhajca, zástanca

 • agát

  - strom s výrazne voňavými kvetmi a ostrými tŕňmi, patriaci do čeľade bôbovitých

 • aglomerát

  - zhluk; spečenec, spečená ruda; hornina z veľkých úlomkov sopečných látok a tufu

 • aglutinát

  - pevná červená kamenná látka vytvorená aglomeráciou a spečením úlomkov sopečných látok a tufu

 • agnát

  - pokrvný príbuzný v mužskej línii

Pozri výraz TČ v synonymickom slovníku slovenčiny.