Hľadaný výraz "sč" v Slovníku cudzích slov

nájdených 748 výsledkov (7 strán)

 • SC

  - Seychelská republika, skrátený názov Seychely. Skratka štátu.
  - skratka pre skandium z angl. scandium - chemický prvok s protónovým číslom 21
  - chemická značka scandia
  - značka pre skandium
  - značka pre statcoulomb

 • Sc

  - chemická značka scandia

 • SCA

  - skratka pre Special Commitee on Agriculture - špeciálny výbor pre poľnohospodárstvo
  - Skratka učebného predmetu Starostlivosť o chorého človeka

 • scabicidus

  - skabicidný, (prostriedok) proti svrabu

 • scabies

  - svrab, parazitálna choroba kože spôsobená roztočmi

 • scabiophobia

  - skabiofóbia, chorobný strach zo svrabu

 • scabrities

  - zdrsnenie, zrohovatenie kože

 • ščac

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - močiť (vykonávať malú potrebu)

 • SCAD

  - skratka pre Service Central Automatisé de Documentation - Databáza dokumentov EÚ

 • SCADA

  - Supervisory Control and Data Aquisition system. Komplexný riadiaci a informačný systém obsahujúci mnohé hardwarové zariadenia ako napríklad vstupno/výstupné komponenty, signálový hardware, PLC, riadiace jednotky, siete, telekomunikačné zariadenia a špecifické softwarové vybavenie. SCADA systém sa implementuje za účelom monitorovania a riadenia systémov v reálnom čase. Príkladmi systémov sú priemyselné továrne, rôzne typy elektrární, telekomunikačné systémy, čističky odpadových vôd a inéh systémy. Systém SCADA napríklad zbiera informácie o okolitom prostredí, identifikuje poruchový stav (napríklad zmenu tlaku/teploty), zasiela informácie centrálnej jednotke, upozorňuje na nerovnovážny stav, vyhodnocuje a zobrazuje celkovú situáciu obsluhujúcemu personálu.

 • scadziť

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - scediť

 • SCAF

  - skratka pre Standing Committee on Animal Feed - Stály výbor pre živočíšne krmivá

 • SCAHAW

  - skratka pre EU´s Advisory Scientific -

 • scahnu

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - stiahnúť

 • scahnuc

  - v spišskom nárečí - stiahnuť

 • scala

  - schody, škála, rebrík

 • scalable

  - stupňovateľný, rozšíriteľný

 • scale

  - mierka

 • scalenotomia

  - skalenotómia, chirurgické preťatie šikmého svalu

 • scalenovertebralis

  - skalenovertebrálny, nachádzajúci sa pri šikmom svale a stavci

 • scalenus

  - šikmý, nepravidelne trojhranný, nerovnakoramenný

 • scalpellum

  - skalpel, nôž (chirurgický)

 • ščamba

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - trieska

 • ščamby

  - v šarišskom nárečí - triesky na zakúrenie v peci

 • Scamorza

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45- 50%. Pôvodom z Talianska

 • scampi

  - malé morské lastúrniky

 • scan

  - "prezerať
  - prezerať

 • Scandisk

  - Program, ktorý je súčasťou systému Windows a slúži na kontrolu a opravu Hardisku pripadne diskiet.

 • scandium

  - prvok zn. Sc

 • scanner

  - optický snímač grafických predlôh

 • scanning

  - prehľadávanie, prezeranie

 • sčapac

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - narýchlo zjesť

 • scapha

  - "skafa, čln, vyhĺbenina, ryha, jama
  - skafa, čln, vyhĺbenina, ryha, jama

 • scaphocephalia

  - skafocefália, dlhá a úzka lebka so sklonenými stranami následkom predčasného skostnatenia šípového šva

 • scaphoideus

  - skafoidný, lodičkovitý, člnkovitý

 • scapula

  - skapula, lopatka

 • scapulalgia

  - skapulalgia, bolesť v oblasti lopatky

 • scapularis

  - skapulárny, lopatkový

 • scapulectomia

  - skapulektómia, chirurgické odstránenie lopatky alebo jej časti

 • scapuloclavicularis

  - skapuloklavikulárny, týkajúci sa lopatky a kľúčnej kosti

 • scapulocostalis

  - týkajúci sa lopatky a rebra

 • scapulodynia

  - skapulodýnia, bolesť v oblasti lopatky

 • scapulohumeralis

  - skapulohumerálny, týkajúci sa lopatky a ramennej kosti

 • scapulopexis

  - skapulopexa, chirurgické spevnenie lopatky

 • scapulothoracicus

  - skapulotorakálny, týkajúci sa lopatky a hrudníka

 • scapus

  - výčnelok, kmeň, valec

 • SCAR

  - skratka pre Standing Committee on Agricultural Research - Stály výbor pre poľnohospodársky výskum

 • scaramouche, scaramuccio

  - typ intrigána v starofrancúzskej a starotalianskej komédii

 • scarificatio

  - skarifikácia, zoškrabovanie povrchových vrstiev pokožky na ohraničenom malom mieste s cieľom dosiahnuť rýchle vstrebanie látky aplikovanej na toto miesto

 • scarlatina

  - šarlach, skarlatina, infekčné streptokokové ochorenie charakterizované angínou, exantémom, event. orgánovými komplikáciami a neskôr olupovaním kože

 • scarlatiniformis

  - skarlatiniformný, podobný šarlachu

 • scarlatinoides

  - skarlatinoidný, majúci podobu šarlachu

 • scarlatinosus

  - skarlatinózny, šarlachový

 • ščarnivac

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - sčernať

Pozri výraz SČ v synonymickom slovníku slovenčiny.