Hľadaný výraz "súš" v Slovníku cudzích slov

nájdených 157 výsledkov (2 strán)

 • SUS

  - Skratka učebného predmetu Skúšanie a kontrola

 • suscepcia

  - prijatie, prevzatie

 • susceptibilitas

  - susceptibilita, schopnosť prevziať, podľahnúť (napr. chorobe)

 • suscitácia

  - v medicíne: vzrušenie

 • suscitatio

  - suscitácia, vzrušenie, podráždenie

 • sušeň

  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - sušiareň na ovocie

 • suši

  - japonský pokrm pozostávajúci zo surovej ryby s ryžou, v podobe závitku v liste

 • sušic

  - v spišskom nárečí - smädiť

 • sušik

  - v spišskom nárečí - truhla na obilie, alebo šatstvo

 • suspectus

  - suspektný, podozrivý, budiaci podozrenie

 • suspekcia

  - podozrenie
  - podozrenie, podozrievanie

 • suspektný

  - podozrivý; v medicíne: vyvolávajúci podozrenie na určitú chorobu

 • suspendovať

  - odložiť, zrušiť platnosť; zastaviť účinnosť; zbaviť úradu alebo funkcie; dočasne potlačiť; rozptýliť tuhú látku v kvapaline

 • suspensio

  - "suspenzia, zdvihnutie, zavesenie
  - suspenzia, zdvihnutie, zavesenie

 • suspensor

  - závesný sval

 • suspensorium

  - záves, závesný obväz, podporné zariadenie

 • suspensorius

  - závesný, podporný

 • suspensus

  - zavesený, zdvihnutý

 • suspenzácia

  - dočasné pozbavenie práva, zbavenie hodnosti; rozptýlenie častíc tuhej látky v kvapaline

 • suspenzia

  - dočasný odklad, odročenie; spravidla len dočasné pozbavenie úradu alebo funkcie; kvapalina s jemne rozptýlenými tuhými časticami

 • suspenzívny

  - odkladný, odkladajúci; rozptyľovací

 • suspenzor, suspenzórium

  - závesný obväz, podpínadlo, chránič varlát

 • suspiratio

  - vzdych

 • suspirium

  - vzdych

 • sustentacularis

  - sustentakulárny, podperový

 • sustentaculum

  - "podpora, opora
  - podpora, opora

 • sustentans

  - podopierajúci, podporujúci

 • sustentatus

  - podopretý, opretý, držaný vo výške

 • sustentovať

  - podporovať, vyživovať

 • šuster

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - obuvník

 • susurrus

  - šelest, syčanie, bzukot, šepot, hučanie

 • A/S/L

  - skratka z anglického "Age/Sex/Location" - vek/pohlavie/miesto pobytu

 • akostné víno s prívlastkom

  - označenie kvality vína s chráneným označením pôvodu. Hrozno použité na výrobu akostného vína s prívlastkom musí byť osvedčené kontrolným ústavom podľa pravidiel vo vyhláške, ako platilo doteraz. Víno nesmie byť obohacované, chemicky konzervované, s výnimkou použitia oxidu siričitého. Víno musí súčasne spĺňať všetky kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu. Najvyšší hektárový výnos nesmie prekročiť 13 000 kg hrozna.

 • ananás

  - tropická rastlina s dužinatými plodmi

 • biom - spoločenstvo živočíchov a rastlín v určitej veľkej geografickej oblasti spolu s makroklímou a prostredím biomasa

  - celková hmotnosť všetkých organizmov žijúcich v určitom okamihu v biocenóze; obnoviteľný zdroj energie vzťahujúci sa na jednotku objemu alebo plochy

 • brachymetrop(s)ia

  - brachymetrop(s)ia, krátkozrakosť

 • chambre séparée

  - oddelená miestnosť v zábavných podnikoch

 • cole(o)s

  - pošva. Coles masculinus - penis. Coles femininus - dráždec.

 • D.S.C.

  - z lat. - Districtus Slovakia Controllatus je najvyšší stupeň kontrolovaného označenia pôvodu a kvality Slovenských vín. Takéto vína budú certifikované podľa paragrafu č.25 nového vinohradníckeho a vinárskeho zákona (v platnosti od augusta 2009).

 • diplop(s)ia

  - diplop(s)ia, dvojité videnie, zdvojené videnie jedného jediného predmetu

 • dysop(s)ia

  - dyzopsia, porucha videnia, zraková porucha

 • euchromatop(s)ia

  - euchromatop(s)ia, normálne, správne farebné videnie, rozoznávanie farieb, normálny cit pre farby

 • ex(s)tasis

  - extáza, mimoriadny citový stav spojený s nevnímaním okolia, vytŕženie mysle, veľké nadšenie

 • ex(s)tinctio

  - "extinkcia, útlum, vyhasnutie nákazy
  - extinkcia, útlum, vyhasnutie nákazy

 • ex(s)trophia

  - extrofia (ektrofia), obrátenie, otočenie, prevrátenie orgánu zvnútra navonok

 • fleece, flís

  - jemná, hebká a mäkká, na dotyk veľmi príjemná tkanina na výrobu teplého oblečenia

 • his master´s voice

  - hlas jeho pána, v prenesenom zmysle slepá, absolútna oddanosť, poslušnosť

 • íd s duchnáma

  - v trnavskom nárečí - odvážať neveste výbavu do ženíchovho domu

 • macrop(s)ia

  - makropsia, porucha zraku, chorobné zväčšovanie videných predmetov, vnímanie predmetov väčších, ako v skutočnosti sú

 • microp(s)ia

  - mikrop(s)ia, zraková porucha, viditeľné predmety sa zdajú byť menšie, ako v skutočnosti sú

 • nelineárna sústava

  - sústava dvoch fyzikálnych veličín, ktorých vzťah nie je vyjadrený lineárnou rovnicou

 • nervová sústava

  - sústava buniek tvoriacich a prenášajúcich vzruchy

 • nús

  - rozum, základný pojem antickej filozofie, príčina vedomia aj sebavedomia v človeku aj v kozme; princíp poriadku a vývoja; princíp intuitívneho poznania

 • obehová sústava

  - sústava, prostredníctvom ktorej sa rozvádza po celom tele kyslík a živiny a zbierajú sa odpadové látky. V obehovej sústave koluje tekutina, napríklad krv, ktorú poháňa osobitný orgán – srdce.

 • ombré, ombrés

  - striedavo sa opakujúce farebné tieňovanie na niti alebo látke

 • opakované úseky DNA v sériovom usporiadaní

  - viacnásobné kópie jedného úseku DNA, ktoré sú usporiadané v sérii jedna za druhou v určitom úseku chromozómu.

 • P.S.

  - skratka pre po napísanom latinsky post scriptum

 • Paridov súd

  - v starogréckej mytológii rozhodnutie Parida (Paris), v spore troch bohýň o krásu dal jablko bohyni Afrodite

 • parop(s)ia

  - parop(s)ia, porucha zraku

 • poustôs

  - v oravskom nárečí - veľký hoblík

 • préséance

  - v diplomacii právo prednosti v oficiálnom spoločenskom styku

 • quadrantanop(s)ia

  - kvadrantanop(s)ia, nejasné videnie alebo slepota v jednej štvrtine zorného poľa

 • quotie(n)s

  - koľko krát

 • S

  - skratka pre krížové stavce (vertebrae sacrales)
  - skratka pre arzén z angl. arsenic - chemický prvok s protónovým číslom 33
  - skratka pre síra z angl. sulfur - chemický prvok s protónovým číslom 16
  - značka sekundy
  - značka pre síru; značka pre siemens; označenie najmenšej veľkosti odevov

 • S S

  - značka pre síru; značka pre siemens; označenie najmenšej veľkosti odevov

 • S-rank

  - algoritmus českého vyhľadávača seznam.cz, ktorý pracuje na podobnom princípe ako pagerank, t.j. hodnotí dôležitosť internetových stránok

 • S-Romanum

  - colon sigmoideum esovitý tračník, esovitá kľučka hrubého čreva

 • S-VGA

  - označenie pre grafické rozlíšenie od 640x480 bodov a 256 farieb

 • S-video

  - typ konektora a signálu pre prenos a spracovanie videa

 • S.M.A.R.T.

  - Self Monitoring Analysis and Reporting Technology; súčasť diskovej mechaniky, systém na sledovanie parametrov pevného disku, s úlohou upozorniť na možný vznik chyby

 • sáda

  - staronordické bájoslovné alebo historické rozprávanie; rozsiahla epická báseň alebo román opisujúci spravidla deje dlhšieho časového rozsahu a osudy viacerých generácií

 • sádlo

  - v záhorskom nárečí - masť

 • sága

  - staroseverská epická próza, stredoveký islandský a škandinávsky hrdinský príbeh; románová kronika osudov niekoľkých generácií rodu; rozsiahle rozprávanie; druh veľkej kobylky

 • ságovník

  - palma, ktorá rastie v Indonézii a na Novej Guinei

 • sáhib

  - v arabskom prostredí pán, veliteľ; v Indii a na Blízkom východe oslovenie a označenie Európana; zdvorilé oslovenie vo všeobecnosti

 • sáhovica

  - v trnavskom nárečí - drevo na kúrenie

 • sámum

  - piesočná búrka v afrických a predoázijských púšťach; horúci suchý vietor severoafrických a arabských púští

 • sánkhja

  - staroindický filozofický systém prírody a vedomia, dualistická filozofia

 • sápa

  - rastlina s veľkými kvetmi fialovej farby
  - v pozičnej vojne približovací alebo spojovací zákop

 • sárí

  - indické ženské šaty, pruh látky omotaný okolo tela; v prenesenom význame dlhý odev v indickom štýle

 • sárok

  - v horno-nitrianskom nárečí - cárok

 • sáronská ruža

  - v prenesenom zmysle krásne dievča, podľa údolia Sáron v Izraeli

 • sauce, sós

  - omáčka

 • sčapac

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - narýchlo zjesť

 • sčudzeni

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zašpinený

 • sčuzgac še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - opiť sa, spadnúť
  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - opiť sa

 • séma

  - znak

 • sémantém

  - základ slova, ktorý je nositeľom jeho významu

Pozri výraz SÚŠ v synonymickom slovníku slovenčiny.