Hľadaný výraz "ošč" v Slovníku cudzích slov

nájdených 201 výsledkov (2 strán)

 • ošč

  - v šarišskom nárečí - keks

 • OSC

  - Skratka učebného predmetu Ošetrovanie chorých

 • ošča

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - keks

 • ośča

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - keks

 • ošče

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - keks

 • osce

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - bodliaky

 • oscedo

  - zívanie, často chorobné

 • oscheitis

  - oscheitída, zápal mieška

 • oscheocarcinoma

  - oscheokarcinóm, zhubný nádor mieška

 • oscheocele

  - oscheokéla, miešková prietrž

 • oscheoelephantiasis

  - oscheoelefantiáza, nadmerné zväčšenie mieška v dôsledku nahromadenia lymfy

 • oscheohydrocele

  - oscheohydrokéla, nahromadenie seróznej tekutiny medzi obalmi mieška

 • oscheolithos

  - oscheolit, kamienky v mazových žľazách mieška

 • oscheoma

  - oscheóm, nádor mieška

 • oscheotomia

  - oscheotómia, operačné preťatie mieška

 • ošči še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - orosí sa

 • oščičko

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - keksík

 • oscilácia

  - kmitanie, chvenie, pohyb telesa; pravidelné striedanie biochemických a fyziologických funkcií organizmu

 • oscilátor

  - zdroj kmitov; prístroj na ich výrobu

 • oscillatio

  - oscilácia, chvenie, kmitanie, kolísanie, striedavé zväčšovanie a zmenšovanie veličiny

 • oscillatorius

  - kmitajúci, kolísajúci

 • oscillogramma

  - oscilogram, grafický záznam, zachytenie tepovej krivky pri oscilografii

 • oscillographia

  - oscilografia, metóda, ktorá graficky zaznamenáva pulzácie na končatinách

 • oscillometria

  - oscilometria, meranie veľkosti výkyvov tepových vĺn

 • oscilloscopos

  - osciloskop, elektronický prístroj, ktorý umožňuje pozorovanie rýchlych, periodicky sa opakujúcich elektrických javov

 • oscillotonometria

  - oscilotonometria, meranie tepnových pulzácií pri určitých tlakoch krvi

 • oscilo-

  - prvá časť zložených slov s významom kmitanie, rýchle striedanie

 • oscilograf

  - prístroj na pozorovanie a zaznamenávanie priebehu rýchlo premenných elektrických prúdov a napätí

 • oscilogram

  - záznam, diagram oscilografu

 • osciloskop

  - prístroj registrujúci opakujúce sa elektrické javy

 • oscitatio

  - oscitácia, chorobné zívanie

 • oščizaj

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - dokorán

 • osculum

  - malé ústa

 • An o vas

  - V rómštine - Daj mi ruku

 • angiitis (ange(o)itis)

  - angiitída (ange(o)itída), zápal cievy

 • bacteri(o)cidus

  - baktericídny, ničiaci baktérie

 • baršoň

  - v spišskom nárečí - menčester

 • basorkaňoš

  - v šarišskom nárečí - nadavka

 • bendžo, banjo

  - brnkací strunový nástroj

 • blephar(o)adenitis

  - blefar(o)adenitída, zápaľ žliaz očného viečka

 • brachy(o)esophagia

  - brachyezofágia, vrodené skrátenie pažeráka

 • buržoázia

  - mestské obyvateľstvo za feudalizmu; tretí stav; v marxistickom ponímaní vládnuca trieda v kapitalistickej spoločnosti

 • cho-čo

  - v oravskom nárečí - hocičo

 • cholang(o)itis

  - cholang(o)itída, zápal žlčových ciest

 • chrchľoš

  - v oravskom nárečí - chrchľavý človek

 • cole(o)s

  - pošva. Coles masculinus - penis. Coles femininus - dráždec.

 • čoškaj

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - čosi

 • dacry(o)adenitis

  - dakry(o)adenitída, zápal slznej žľazy

 • dakeľo

  - v šarišskom nárečí - niekoľko

 • daskeľo

  - v spišskom nárečí - niekoľko

 • dužo

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - veľmi

 • dzuňo

  - v oravskom nárečí - zlý, drzý, lakomý, hrubý

 • gadžo

  - v spišskom nárečí - neohrabanec
  - rómsky výraz pre nerómskeho občana

 • gaučo, gaucho

  - pastier dobytka v Južnej Amerike

 • geňo

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - mužský ejakulát

 • gravitačná šošovka

  - názov pre ohyb svetelného lúča alebo iného žiarenia prechádzajúceho okolo nejakého telesa o veľkej hmotnosti, napr. hviezdy, galaxie alebo čiernej diery

 • hačo

  - v oravskom nárečí - žriebä

 • horjačo

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - horúco

 • hydr(o)encephalocele

  - hydr(o)encefalokéla, vydutina mozgu s výbežkom rozšírenej komory naplnenej mokom

 • hydr(o)omphalus

  - hydr(o)omfalus, pupočná cysta, vyklenutie pupočnej krajiny z nahromadením tekutiny

 • hyp(o)aemia

  - hyp(o)émia, zmenšené množstvo krvi

 • I/O

  - vstupno-výstupný

 • I/O Port Input Output

  - Je konektor pre pripojenie kabelu iného zariadenia k počítaču.

 • inšo

  - v šarišskom nárečí - iné

 • jaňo

  - v šarišskom nárečí - ján

 • kadzikeľo

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - hocikoľko

 • keľo

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - koľko
  - v spišskom nárečí - koľlo, koľký, -á, -é

 • kizašoňka

  - v spišskom nárečí - slečna

 • kňižočka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - malá knižka

 • lačo

  - v šarišskom nárečí - dobre

 • ľoľi paprika

  - V rómštine - červená paprika

 • macho, mačo

  - muž prehnane zdôrazňujúci svoje mužské črty (výzorové aj povahové)

 • mes(o)orchium

  - mez(o)orchium, okružná riasa, peritoneálny záves fetálneho semenníka

 • ňaňo

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - otec

 • našo

  - v šarišskom nárečí - naše

 • naveľo

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - namyslený

 • nedžavuľic teľo

  - v abovskom nárečí - nehovoriť toľko

 • O

  - chem. značka kyslíka (oxygenium)
  - skratka pre kyslík z angl. oxygen - chemický prvok s protónovým číslom 8
  - skratka z anglického "Over (to you)" - prepínam (na teba)
  - značka pre kyslík
  - označujúce v slovenčine vyslovovanú dvojhlásku, napr. v slove kôň

 • O O

  - značka pre kyslík

 • O tempora, o mores

  - ó časy, ó mravy, Cicerov povzdych nad pomermi svojej doby

 • O. K.

  - (oukej) skratka anglického výrazu all correct, čítaj ól korekt, v preklade všetko v poriadku, správne, dobre; súhlas

 • oáza

  - zavodnené miesto v púšti s porastom; miesto pokoja uprostred ruchu

 • očapac še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zašpiniť sa

 • očiĺic

  - v šarišskom nárečí - očistiť

 • očivišňe

  - v šarišskom nárečí - drzo

Pozri výraz OŠČ v synonymickom slovníku slovenčiny.