Hľadaný výraz "niť" v Slovníku cudzích slov

nájdených 64 výsledkov (1 strana)

 • ňit

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - niet
  - fyzikálna jednotka jasu, značka nt

 • nitidus

  - "lesknúci sa
  - lesknúci sa

 • nitor

  - lesk, hladkosť, pekný zovňajšok

 • nitrácia

  - zavedenie jednej alebo viacerých skupín –NO2 do organických zlúčenín

 • nitrát

  - dusičnan; soľ kyseliny dusičnej

 • nitratín

  - nerastný dusičnan sodný, čílsky liadok

 • nitrid

  - zlúčenina dusíka s kovom

 • nitridovanie

  - tepelné tvrdenie povrchu ocele sýtením povrchovej vrstvy dusíkom v kvapalnom alebo plynnom prostredí

 • nitrifikácia

  - aerobný proces, pri ktorom prebieha oxidácia dusíkatých látok pomocou baktérií, súčasť premeny dusíkatých látok v pôde

 • nitril

  - organická dusíkatá zlúčenina na báze kyanovodíka

 • nitrit

  - soľ kyseliny dusitej; dusitan

 • nitritácia

  - premena amónnych solí na nitrity pôsobením baktérií

 • nitrobenzén

  - toxická látka vznikajúca nitráciou benzénu

 • nitrocelulóza

  - nitrát celulózy, streľná bavlna

 • nitrofilný

  - žijúci na mieste bohatom na dusík

 • nitrofóbny

  - neznášajúci vyšší obsah dusíka v pôde

 • nitrofyt

  - nitrofilná rastlina

 • nitrogén, nitrogenium

  - dusík, značka N

 • nitrogenium

  - dusík, prvok zn. N

 • nitroglycerín

  - výbušnina, nitrát glycerínu; prostriedok na liečbu srdcových a cievnych ochorení

 • nitroglycerinum

  - nitroglycerín, glyceriltrinitrát, používa sa na liečbu anginy pectoris

 • nitrometer

  - merač obsahu dusíka v kyseline dusičnej

 • nitronatrit

  - dusičnan sodný, vo vode rozpustný nerast

 • nitrovanie

  - zavedenie nitroskupiny do organických zlúčenín

 • ana ni

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pozrí sa

 • chološni

  - v horno-šarišskom nárečí - pánske nohavice z ovčej vlny spracovanej na vaľche (zimný odev)

 • chrobačni

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - červivý

 • domašni

  - v liptovskom nárečí - domácky

 • gániť

  - v nitrianskom nárečí - zazerať
  - v oravskom nárečí - zazerať

 • hamišni

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - falošný, skúpy

 • karčni

  - v šarišskom nárečí - krčný

 • keveĺni

  - v šarišskom nárečí - chúlostivý
  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pohodlný

 • kvašni

  - v šarišskom nárečí - kyslý

 • lačni

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - hladný

 • ĺetušni

  - v šarišskom nárečí - letný

 • naušničky

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - naušnice

 • nevalošni

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - nesúci

 • NI

  - Nikaragujská republika, skrátený názov Nikaragua. Skratka štátu.
  - skratka pre nikel z angl. nickel - chemický prvok s protónovým číslom 28

 • ničeľnica

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - súčasť krosien - hrebeň

 • ničic

  - v šarišskom nárečí - ničiť

 • niób

  - kov bielej farby, značka Nb

 • obručni

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - obojručný

 • okremišni

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zvláštny

 • paľe ni

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pozri

 • pešničok

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - chodník

 • prekedvešni

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - premilený

 • ražniči

  - viac druhov mäsa prekladaného cibuľou a opečeného na ražni

 • rošni

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - rozkazovací spôsob od rásť

 • rošni !

  - v šarišskom nárečí - nech rastie-rozkaz

 • Saracéni

  - stredoveký názov Arabov, neskôr všetkých vyznavačov islamu

 • smačni

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - chutní

 • strični brat

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - bratranec

 • valošni

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - súci

 • vežni

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zober

Pozri výraz NIŤ v synonymickom slovníku slovenčiny.