Hľadaný výraz "nač" v slovníku cudzích slov

nájdených 229 výsledkov (2 strán)

 • NAC

  - skratka pre nominal assistance coefficient (ratio of value of support, excluding budgetary support, to the value of gross farm receipts) - koeficient nominálnej pomoci (pomer hodnoty podpory, okrem rozpočtovej podpory, k hodnote hrubých poľnohospodárskych príjmov)
  - Skratka učebného predmetu Náčuvy

 • nač

  - v záhorskom nárečí - načo

 • načapac

  - v spišskom nárečí - nachytať

 • nace

  - v šarišskom nárečí - tu máte

 • naceklo

  - v šarišskom nárečí - natieklo

 • nacengani

  - v šarišskom nárečí - opitý

 • nacešic

  - v šarišskom nárečí - natešiť

 • nachkaslik

  - v spišskom nárečí - nočný stolík

 • nachlampa

  - v spišskom nárečí - nočná lampa

 • nachodzic še

  - v šarišskom nárečí - nachádzať sa

 • nachtkoslík

  - v bansko-štiavnickom nárečí - nočný stolík

 • nacifikácia

  - presadzovanie, uplatňovanie nacistických metód a zásad do života spoločnosti

 • nacina

  - v spišskom nárečí - vňať

 • načinko

  - v šarišskom nárečí - nádoba

 • nacionál

  - pseudovlastenec

 • nacionále

  - súhrn osobných údajov, najčastejšie v podobe písomného dokumentu

 • nacionálie

  - osobné údaje; opis osoby

 • nacionalita

  - národnosť

 • nacionalizácia

  - znárodnenie

 • nacionalizmus

  - prehnané vlastenectvo; ideológia na základe presvedčenia o výnimočnosti či dokonca nadradenosti vlastného národa

 • nacionálny

  - národný, vzťahujúci sa k verejnému a politickému životu národa

 • nacirac

  - v šarišskom nárečí - natierať

 • načisto

  - v šarišskom nárečí - úplne, celkom

 • nacizmus

  - nacionálny socializmus; nemecký národný socializmus A. Hitlera

 • naco

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - načo

 • agóna

  - izočiara s nulovou magnetickou deklináciou; pomyselná čiara spájajúca miesta na povrchu Zeme, ktoré majú nulovú deklináciu

 • almužna

  - malý dar chudobnému, najčastejšie peňažný
  - malý dar chudobnému, najčastejšie peňažný

 • alofóna

  - hláska zastupujúca inú hlásku
  - hláska zastupujúca inú hlásku

 • amadína

  - malý austrálsky alebo africký vták s pestrým perím a hrubým zobákom
  - malý austrálsky alebo africký vták s pestrým perím a hrubým zobákom

 • angína

  - zápal prednej časti hrtana
  - zápal prednej časti hrtanu, krčných mandlí, bolesť v krku; zvieravá bolesť v okolí srdca
  - zápal prednej časti hrtanu, krčných mandlí, bolesť v krku; zvieravá bolesť v okolí srdca

 • Angína pektoris

  - bolesť za hrudnou kosťou, ktorá vznikne, ak srdcový sval nie je dostatočne zásobený krvou. Trvá väčšinou niekoľko desiatok sekúnd až päť minút a ustúpi po užití nitroglycerínu

 • antabus - prostriedok na liečbu alkoholikov

  - ak človek po jeho požití pije alkohol, pozvracia sa
  - ak človek po jeho požití pije alkohol, pozvracia sa

 • anténa

  - zariadenie na vysielanie a zachytávanie elektromagnetických vĺn
  - zariadenie na vysielanie a zachytávanie elektromagnetických vĺn

 • anticyklóna

  - oblasť vysokého tlaku vzduchu, tlaková výš
  - oblasť vysokého tlaku vzduchu, tlaková výš

 • antifóna

  - striedavý spev kňaza a zboru alebo dvoch zborov pri katolíckej omši
  - striedavý spev kňaza a zboru alebo dvoch zborov pri katolíckej omši

 • autokolóna

  - skupina vojenských vozidiel; rad automobilov jazdiacich za sebou
  - skupina vojenských vozidiel; rad automobilov jazdiacich za sebou

 • autovakcína

  - očkovacia látka z patogénnych zárodkov vlastného organizmu, zvyšujúca tvorbu protilátok autozóm - iný ako pohlavný chromozóm
  - očkovacia látka z patogénnych zárodkov vlastného organizmu, zvyšujúca tvorbu protilátok
  - očkovacia látka z patogénnych zárodkov vlastného organizmu, zvyšujúca tvorbu protilátok autozóm - iný ako pohlavný chromozóm

 • avadána

  - sanskritská zbierka legiend osobností budhizmu
  - sanskritská zbierka legiend osobností budhizmu

 • balerína

  - baletka, spravidla sólistka

 • balotína

  - sklená guľôčka na výrobu odrazových – reflexných – dopravných značiek a premietacích pláten
  - sklená guľôčka na výrobu odrazových - reflexných - dopravných značiek a premietacích pláten

 • bic na dakeho

  - v šarišskom nárečí - podobať sa niekomu

 • blondín, blondína

  - muž alebo žena s plavými vlasmi

 • brigantína

  - plachetnica s dvomi až piatimi sťažňami, škunerová briga; druh stredovekého brnenia

 • brilantína

  - toaletná vonná mastná zmes na fúzy a vlasy

 • certifikácia vína

  - zahŕňa kontrolu údajov vo vinohradníckom regióne, chemickú analýzu vína, senzorické hodnotenie vína a overenie dodržiavania špecifikácie hroznového vína podľa osobitného predpisu. Na Slovensku budú podľa nového zákona certifikácii podliehať všetky vína s chráneným označením pôvodu, vína s chráneným zemepisným označením a tokajské vína. Certifikáciu vín s chráneným zemepisným označením pred ich uvedením na trh vykonáva kontrolný orgán alebo organizácie autorizované ministerstvom. Tie musia svoju spôsobilosť preukázať osvedčením o akreditácii.

 • cezmína

  - ker alebo strom rodu Ilex

 • čírenie vína

  - odstraňovanie labilných látok rozličného charakteru z vína, ktoré by mohli v priebehu zrenia zhoršiť senzorickú kvalitu vína (čírosť, farebnosť, chuťová stabilita); uskutočňuje sa pomocou činidiel alebo mechanicky

 • cyklóna

  - zóna nízkeho tlaku, tlaková níž

 • do naščagu

  - v spišskom nárečí - naskrz

 • doktrína

  - náuka, poučka; sústava poučiek určitého odboru; strnulé nemenné učenie

 • doména

  - úsek proteínu, ktorého postupnosť aminokyselín zodpovedá určitej špecifickej funkcii, resp. určitej sekvencii génu.
  - oblasť rovnakej magnetizácie, čiže elektrickej polarizácie vo feromagnete; štátne alebo panovnícke statky; vyhradený odbor činnosti; internetová adresa a názov stránky; oblasť rovnakej magnetizácie, čiže elektrickej polarizácie vo feromagnete

 • ekuména

  - ľuďmi obývaná časť Zeme zmenená činnosťou človeka; združenie príslušníkov rôznych cirkví usilujúcich o prekonanie rozdielov vo viere

 • eskadróna

  - jazdecká rota

 • figurína

  - umelo zhotovená postava, figúra

 • flegmóna

  - hnisavý zápal podkožného tkaniva

 • fontána

  - vodotrysk

 • forbína

  - predscéna

 • forenzná medicína

  - súdne lekárstvo

 • frišna lada

  - v spišskom nárečí - pohotový človek

 • galantína

  - jemná paštéta z mletého mäsa; vykostené mäso z hydiny alebo zveriny plnené mäsitou plnkou, uvarené a podávané za studena

 • gangréna

  - sneť, miestne odumieranie a hnitie tkaniva, druhotne modifikovaná nekróza napr. hnilobnou infekciou alebo vysýchaním

 • geokoróna

  - časť plynného obalu Zeme vo výške 1000 km

 • georgína

  - záhradná rastlina, dália

 • gilotína

  - mechanická popravčia sekera

 • grenadína

  - hodvábna priadza; sódová voda so šťavou

 • gymghána

  - jazda zručnosti na koni, v autách, na bicykloch a pod.

 • harpúna

  - kovový oštep na dlhom lane na lov veľkých morských rýb, spravidla vystreľovaný špeciálnym zariadením a pripevnený k lodi

 • hínajána

  - jeden z troch hlavných smerov budhizmu

 • interdisciplína

  - styčný, sprostredkujúci odbor, úsek, styčné odvetvie, styčná disciplína

 • izogóna

  - spojnica miest s rovnakou magnetickou deklináciou; izolínia smeru vetra

 • jablčno–mliečna fermentácia

  - biochemický proces, ktorým sa baktériami transformuje chuťovo tvrdá kyselina jablčná na chuťovo mäkšiu kyselinu mliečnu a oxid uhličitý

 • kabína

  - menšia uzavretá miestnosť; izba na lodi; oddelenie v lietadle určené pre cestujúcich; telefónna hovorňa

 • kalafúna

  - prírodná živica z výronov ihličnatých stromov

 • kantiléna

  - melodická línia spevu alebo nástrojovej hudby; krásna melódia

 • kantína

  - jedáleň, závodná jedáleň

 • karabína

  - krátka ľahká puška; zaistené kovové putko

 • karanténa

  - dočasné obmedzenie pohybu osoby podozrivej z infekčnej choroby; odlúčenie, oddelenie, dočasná izolácia

 • karavána

  - výprava v púšti; dlhý sled dopravných prostriedkov; špeciálne letiskové vozidlo na pomocné riadenie pristávania a odletu lietadiel

 • kavatína

  - v opere a v oratóriu lyrický sólový spev jednoduchší ako ária

 • klementína

  - južné citrusové ovocie bez jadierok

 • kolombína

  - v commedia dell´arte a neskoršej pantomíne postava pierotovej družky

 • kolóna

  - rad, zástup, útvar; destilačné zariadenie

 • komúna

  - spoločenstvo, obec; označenie stredovekých mestských obcí vo Francúzsku a Taliansku; nižšia správna jednotka s čiastočnou samosprávou; skupina ľudí žijúcich v komunite; forma kolektívneho poľnohospodárstva

 • koróna

  - veniec, koruna; vonkajšia vrstva slnečnej atmosféry; tichý elektrický výboj vyvolaný nárazovou ionizáciou

 • krinolína

  - široká sukňa s vystuženými kostenými alebo kovovými kruhmi a páskami

Pozri výraz NAČ v synonymickom slovníku.