Hľadaný výraz "muľ" v Slovníku cudzích slov

nájdených 132 výsledkov (2 strán)

 • mul

  - v spišskom nárečí - bahno

 • MUL

  - Skratka učebného predmetu Muzikolam
  - v spišskom nárečí - bahno
  - kríženec osla a kobyly; riedka bavlnená obväzová látka

 • mula

  - kríženec osla a kobyly; riedka bavlnená obväzová látka

 • mulačak

  - v šarišskom nárečí - zábava a pijatika

 • mulat

  - miešanec belocha s černoškou alebo naopak

 • mulatovac

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - popíjať

 • mulčovanie

  - pokrývanie skyprenej pôdy organickými látkami, napr. Kompostom, hnojom, lístím a pod.

 • muliebria

  - muliebria, ženské pohlavné orgány

 • mulier

  - žena

 • muliné, mouliné

  - priadza z dvoch rôznofarebných nití; látka z nej

 • mulit

  - nerastný kremičitan hlinitý, základná zložka niektorých keramických hmôt

 • muliter

  - v spišskom nárečí - motýľ

 • mull

  - humus s vysokým obsahom živín

 • mulláh, molah

  - vykladač islamu; učenec; sudca

 • multangulus

  - mnohohranný, mnohouhlý

 • multi-

  - prvá časť zložených slov dávajúca druhej časti význam mnoho-, mnohonásobný

 • multiarticularis

  - multiartikulárny, mnohokĺbový

 • multicellularis

  - multicelulárny, mnohobunkový

 • multicelulárny

  - mnohobunkový

 • multicuspidatus

  - mnohocípový, mnohohrotový

 • multicysticus

  - multicystický, mnohodutinový

 • multifaktoriálny

  - podmienený viacerými faktormi s malými účinkom. Činitele môžu byť genetické aj negenetické. Tiež polygénový.

 • multifidus

  - rozoklaný

 • multifissus

  - rozoklaný, rozštiepený

 • multifocalis

  - multifokálny, mnoholožiskový, viacložiskový

 • multifokálny

  - mnoholožiskový, viacložiskový

 • multiformis

  - multiformný, mnohotvárny

 • multiformný

  - mnohotvarý

 • multiglandularis

  - multiglandulárny, mnohožľazový

 • multigravida

  - žena opakovane tehotná (tiež multipara)

 • multilateralis

  - multilaterálny, mnohostranný

 • multilaterálny

  - mnohostranný

 • multilayer

  - viacvrstvový

 • multilobaris

  - multilobárny, mnoholalokový, viaclalokový

 • multilobatio

  - mnoholaločnatosť

 • multilobatus

  - mnoholaločnatý

 • multilobularis

  - multilobulárny, mnoholalôčikový

 • multilobulatus

  - rozčlenený na množstvo lalokov

 • multilocularis

  - multilokulárny, mnohomiestny, na mnohých miestach sa vyskytujúci

 • multimilionár

  - mnohonásobný milionár

 • multimorbiditas

  - multimorbidita, súčasný výskyt viacerých ochorení u jedného jedinca

 • multinodalis

  - multinodálny, mnohouzlový, opatrený mnohými uzlami

 • multinuclearis

  - multinukleárny, mnohojadrový

 • multiovulatorius

  - multiovulatórny, mnohovajíčkový

 • multipara

  - viacnásobná rodička, žena po niekoľkých pôrodoch

 • multiparazitizmus

  - niekoľko druhov parazitov u jedného hostiteľa

 • multiparita

  - viacrodosť

 • multiparitas

  - multiparita, viacrodosť

 • multipartialis

  - multiparciálny, mnohopočetný, obsahujúci viac častí

 • multiple

  - násobok, viackrát, hromadný

 • multiplex

  - mnohopočetný, mnohonásobný
  - združený, mnohonásobný; najmodernejšia forma kina s viacerými kinosálami, pričom v každej sa premieta iný film

 • multiplexný

  - mnohonásobný, mnohostranný

 • multiplexor

  - zariadenie prijímajúce niekoľko vstupných signálov a zlučujúce ich do jediného výstupného signálu tak, aby každý vstupný signál mohol byť obnovený

 • multiplicatio

  - multiplikácia, zmnoženie, znásobenie

 • multiplicita

  - početnosť, mnohonásobnosť

 • multiplicitas

  - multiplicita, mnohopočetný výskyt (napr. choroby) v rovnakú dobu, u toho istého jedinca

 • multiplikácia

  - násobenie; množenie, rozmnoženie

 • multiplikát

  - jeden z niekoľkých exemplárov toho istého predmetu v zbierke

 • multiplikátor

  - zariadenie zvyšujúce účinnosť iného zariadenia alebo stroja

 • multipolaris

  - multipolárny, obsahujúci veľa pólov, výbežkov

 • multiprocesor

  - počítač obsahujúci dva alebo viac procesorov s prístupom ku spoločnej hlavnej pamäti

 • multiprogramovanie

  - spôsob činnosti počítačového systému umožňujúci súbežné vykonávanie rôznych programov na jednom procesore

 • multisegmentalis

  - multisegmentálny, mnohoúsekový

 • multitasking

  - beh viacerých úloh naraz na jednom počítači

 • multitubercularis

  - multituberkulárny, mnohohrbolkový

 • multivesmír

  - hypotetické chápanie vesmíru, v ktorom ako zložky vystupujú vesmíry podobné nášmu vesmíru

 • multivitamín

  - preparát obsahujúci viacero vitamínov
  - prípravok obsahujúci niekoľko druhov vítamínov, polyvitamín

 • multus

  - mnohý, početný, obtiažny

 • čupčí mu

  - v bansko-štiavnickom nárečí - tŕpne, bojí sa trestu

 • inaktivácia chromozómu X

  - inaktivácia génov chromozómu X v somatických bunkách samičiek cicavcov počas včasného embryonálneho vývoja.

Pozri výraz MUĽ v synonymickom slovníku slovenčiny.