Hľadaný výraz "meď" v Slovníku cudzích slov

nájdených 178 výsledkov (2 strán)

 • MED

  - Skratka učebného predmetu Meranie a diagnostika

 • medaila

  - pamätný odznak, vyznamenanie; pamätný peniaz

 • medailón

  - oválny prívesok k náhrdelníku, najčastejšie s rytinou alebo vyobrazením; reliéfová výzdoba pomníka alebo priečelia budovy, spravidla oválna alebo kruhová; umelecky spracovaný slovný alebo obrazový portrét života a diela významnej osobnosti

 • media

  - stredná
  - masovokomunikačné prostriedky (televízia, rozhlas, tlač, internet a pod.)

 • mediácia

  - sprostredkovanie

 • medialis

  - mediálny, stredný, ležiaci smerom ku stredovej rovine tela

 • medializácia

  - zverejňovanie, poskytnutie publicity v masovokomunikačných prostriedkoch

 • mediálne

  - stredný, nachádzajúci sa smerom k stredovej rovine tela

 • mediálny

  - stredný, stredový, tiahnuci ku stredu; týkajúci sa médií (televízia, rozhlas, tlač a pod.)

 • medián

  - aritmetický priemer dvoch stredných hodnôt štatistických súborov; špiritista, vyvolávač duchov

 • medianus

  - stredný, v stredu ležiaci

 • mediasclerosis

  - mediaskleróza, ložiskové stvrdnutie strednej vrstvy cievy

 • mediastinalis

  - mediastinálny, medzihrudný

 • mediastinálny

  - medzipľúcny

 • mediastinitída

  - zápal mediastina

 • mediastinitis

  - mediastinitída, zápal medzihrudia

 • mediastinographia

  - mediastinografia, zobrazenie medzihrudného priestoru rontgenom

 • mediastinopericardialis

  - mediastinoperikardiálny, týkajúci sa medzihrudia a osrdcovníka

 • mediastinopericarditis

  - mediastinoperikarditída, zápal osrdcovníka a medzihrudia

 • mediastinopleuralis

  - mediastinopleurálny, týkajúci sa medzihrudia a pohrudnice

 • mediastinoscopia

  - mediastinoskopia, vyšetrovanie medzihrudia zrakom pomocou zvláštneho prístroja

 • mediastinotomia

  - mediastinotómia, chirurgické otvorenie medzihrudného priestoru

 • mediastinum

  - medzipľúcie, priestor v hrudníku medzi medzi obidvoma pľúcami
  - medzihrudie

 • mediátor

  - prenášač, sprostredkovateľ
  - sprostredkovateľ

 • mediátorová RNA (mRNA)

  - RNA prepísaná z génovej DNA, tvoriacej templát, z ktorého sa prekladá štruktúra proteínu.

 • medicabilis

  - liečiteľný, vyliečiteľný

 • medicamentosus

  - medikamentózny, liekmi spôsobený, vyvolaný

 • medicamentum

  - medikament, liek, liečebný prostriedok, liečivá látka

 • medicatio

  - medikácia, liečenie choroby podávaním liekov

 • medicatus

  - liečivý, obsahujúci liečivá

 • medicina

  - "liek
  - lekárstvo, lekárska veda a prax; hovorové označenie fakulty lekárstva
  - liek

 • medicinalis

  - medicinálny, liečivý, liečebný

 • medicinálny

  - liečivý, liečebný; zdravotný, zdravotnícky; lekársky

 • medicinbal

  - ťažká plnená kožená lopta

 • medicinman

  - anglický názov lekára a kúzelníka u primitívnych a indiánskych kmeňov

 • medicothorax

  - medikotorax, umelý pneumotorax s podaním liekov do pohrudničnej dutiny

 • medicus

  - lekár

 • medieval

  - stredovek; druh písma latinky s naklonenou osou

 • medik

  - študent medicíny

 • medikácia

  - liečenie ochorenia podávaním liekov

 • medikament

  - liek

 • medikamentózny

  - vyvolaný liekom
  - vyvolaný liekmi; uskutočňovaný pomocou liekov

 • medio-

  - prvá časť zložených slov s významom stred, stredný, prostredný

 • mediocalcinosis

  - mediokalcinóza, rozsiahle zvápenatenie strednej vrstvy tepien svalového typu

 • mediocarpeus

  - mediokarpálny, týkajúci sa stredu zápästia

 • medioclavicularis

  - medioklavikulárny, idúci stredom ku kľúčnej kosti

 • mediocritas

  - priemernosť

 • mediogastricus

  - mediogastrický, ležiaci v strede žalúdka (žalúdočnej steny)

 • mediokalcinóza

  - ochorenie tepien, ktorého príčinou je ukladanie vápenných solí

 • mediokrita

  - prostrednosť, priemernosť

 • medionecrosis

  - medionekróza, ložiskové poškodenie a zánik buniek v strednej vrstve tepny

 • mediopubicus

  - mediopubický, týkajúci sa stredu lonovej spony (reflex mediopubický)

 • medisancia

  - ohováranie, utŕhanie na cti; klebeta

 • meditácia

  - premýšľanie, hĺbanie, rozjímanie

 • mediterán

  - prvý stupeň mladších treťohôr

 • mediteránny

  - stredozemský, týkajúci sa Stredozemného mora a krajín v tejto oblasti

 • mediterraneus

  - mediteránny, stredozemný

 • medium

  - stred, prostriedok, prostredie (napr. výživné, kultivačné)
  - prostriedok; prostredie; stredný článok niečoho; v špiritizme osoba, ktorá údajne sprostredkuje styk so zosnulými alebo vzdialenými osobami; masovokomunikačný prostriedok; v kulinárstve stredne prepečený
  - prostriedok; prostredie; stredný článok niečoho; v špiritizme osoba, ktorá údajne sprostredkuje styk so zosnulými alebo vzdialenými osobami; masovokomunikačný prostriedok; v kulinárstve stredne prepečený

 • medius

  - stredný, prostredný

 • medorrhoea

  - medorea, výtok z močovej trubice

 • medos

  - V rómštine - med

 • medovňik

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zákusok, medovník

 • medovňiki

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zákusky, medovníky

 • medula

  - dreň, napr. kostná; miecha

 • medulárny

  - miechový; dreňový

 • medulla

  - dreň. Medulla (glandula) suprarenalis dreň nadobličky. Medulla oblongata predĺžená miecha. Medulla ossium flava et rubra žltá a červená kostná dreň.

 • medullaris

  - medulárny, dreňový

Pozri výraz MEĎ v synonymickom slovníku slovenčiny.