Hľadaný výraz "ma" v Technickom slovníku

Nájdených 26 výsledkov (1 strana)

 • MAC

  - Move, Add, Change Presuň, Pridaj, Zmeň Označenie pre činnosti spojené s prevádzkovaním zariadení v priebehu jeho životného cyklu. Prenášanie na rôzne lokality, pridávanie príslušenstva, zmena konfigurácie. Používa sa napríklad v súvislosti s poskytovaním servisných služieb v oblasti telekomunikácií alebo IT. Viď tiež IMAc a IMACD.

 • machine

  - počítač, stroj

 • machine time

  - strojový čas

 • Macintosh

  - typ počítača firmy Apple, používa procesory firmy Motorola a vlastný operačný systém Mac OS

 • macro

  - používateľsky definovaná funkcia v programe, môže ju tvoriť postupnosť bežne v programe prístupných funkcií alebo program vytvorený nástrojmi v programe, v aplikáciách MS Office je takýmto nástrojom Visual Basic

 • Macro instruction makroinštrukcia

  - Ak sa v programe často vyskytujú viaceré príkazy, alebo deklarácie v určitom poradí môžeme ich zhrnúť do jedného celku makroinštrukcie.

 • magenta

  - fialová farba, zložka farebného modelu CMYK

 • mail

  - pošta

 • mail merge

  - hromadná tlač alebo vytvorenie množstva dokumentov s rovnakým textom ale s niektorými odlišnými hodnotami v jednotlivých výtlačkoch, napr. vždy iná adresa na rovnakých pozvánkach

 • main

  - hlavný

 • main menu

  - hlavné menu

 • mainboard

  - procesorová, základná, matičná doska; najväčšia a najdôležitejšia doska plošných spojov, pripájajú sa na ňu všetky ostatné zásuvné, rozširujúce karty

 • mainframe

  - veľký sálový počítač

 • maintanance

  - údržba

 • make directory (MD)

  - vytvoriť adresár

 • makro

  - používateľsky definovaná funkcia v programe, môže ju tvoriť postupnosť bežne v programe prístupných funkcií alebo program vytvorený nástrojmi v programe, v aplikáciách MS Office je takýmto nástrojom Visual Basic

 • male conector

  - konektor s výstupkami, samec

 • malware

  - Malicious software Škodiaci software Software, ako napríklad vírusy, spôsobujúci škodu a nefunkčnosť výpočtového systému.

 • management

  - riadenie, riadiaci

 • map

  - mapa, rozvrhnutie, zobrazenie

 • margin

  - okraj

 • mark

  - známka, znak, značka

 • mask

  - maskovací, maska

 • master

  - hlavný, riadiaci, majster

 • match

  - zhoda, párovať, spájať, lícovať

 • matrix printer

  - bodová, ihličková tlačiareň

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: odm, adas, hoså, sťa, bbfn, dpã ã, suã ë, lgv, tpj, iac, vnd, kts, ttj, e634, �pp