Hľadaný výraz "lep" v Slovníku cudzích slov

nájdených 59 výsledkov (1 strana)

 • lep

  - v záhorskom a oravskom nárečí - hlava
  - v šarišskom nárečí - lepidlo

 • LEP

  - Skratka učebného predmetu Liečebné prístroje
  - v záhorskom a oravskom nárečí - hlava
  - v šarišskom nárečí - lepidlo

 • lepido-

  - prvá časť zložených slov s významom šupina, šupinatý

 • lepidoma

  - lepidóm, označenie pre nádory z krycieho epitelu

 • lepidopterológia

  - náuka o motýľoch

 • lepok

  - zmes bielkovín vyskytujúca sa v normálnej forme v pšenici, glutén

 • leporelo

  - detská zábavná knižka v podobe rozkladacích obrázkov na kartónovom podklade

 • lepothrix

  - lepotrix, plesňové ochorenie ochlpenia hlavne v podpaží a ohanbí vyvolané mikróbom Nocardia tenuis

 • lepra

  - lepra, malomocenstvo, zdĺhavé infekčné ochorenie vyvolané Hansenovým bacilom (Mycobacterium leprae)
  - malomocenstvo, infekčná choroba vyvolaná Hansenovým bacilom

 • lepróm

  - zápalové ložisko pri lepre

 • leproma

  - lepróm, uzlíkové nebolestivé útvary na koži pri lepre

 • leprosarium

  - zvláštne nemocnice pre chorých s leprou
  - ústav, nemocnica alebo osada pre malomocných, chorých na lepru

 • leprosis

  - lepróza, leprozita, malomocenstvo

 • lept

  - grafická technika tlače z hĺbky

 • leptocefália

  - pretiahnutá a v čelovej kosti znížená lebka

 • leptocephalia

  - leptocefália, nápadne úzka, dlhá lebka v predozadnom smere

 • leptocytosis

  - leptocytóza, prítomnosť abnormálne úzkych erytrocytov v krvi

 • leptodactylia

  - leptodaktýlia, nápadne dlhé tenké prsty

 • leptóm

  - lyková časť cievneho zväzku rastliny

 • leptomeningeus

  - týkajúci sa mäkkých mozgových blán

 • leptomeningitída

  - zápal mäkkých mozgových blán

 • leptomeningitis

  - leptomeningitída, zápal mäkkých mozgových blán

 • leptomeninx

  - leptomeninx, mäkká mozgová blana

 • Leptomonas

  - rod bičíkovcov z čelede Trypanosomatidae

 • leptón

  - častica hmoty, na ktorú nepôsobí tzv. silná sila
  - najľahšia elementárna častica v atóme podliehajúca slabej, prípadne elektromagnetickej interakcii

 • leptoprosopia

  - leptoprozopia, nápadne pretiahnutá a úzka tvár

 • leptosoma

  - tenké, úzke telo s pretiahnutým krkom, chudými končatinami a úzkym trupom

 • leptosómny

  - štíhly typ človeka, útly zjav, astenický, dolichomorfný

 • Leptospira

  - leptospira, skrutkovito vinutý mikroorganizmus, pôvodca leptospiróz

 • leptospirosis

  - leptospiróza, horúčkovité infekčné ochorenie vyvolané leptospirami

 • leptospiróza

  - ochorenie zvierat vyvolané leptospirami, prenosné na človeka

 • leptothrix

  - leptotrix, baktérie žijúce často na sliznici ústnej dutiny človeka (Leptothrix buccalis)

 • nálep

  - v trnavskom nárečí - úzky chodník popri dome

Pozri výraz LEP v synonymickom slovníku slovenčiny.