Hľadaný výraz "l l" v Slovníku cudzích slov

nájdených 242 výsledkov (3 strán)

 • L L

  - rímska číslica 50; označenie veľkosti odevov (S, M, L, XL, XXL, kde S je najmenšia veľkosť)

 • A/S/L

  - skratka z anglického "Age/Sex/Location" - vek/pohlavie/miesto pobytu

 • abšlág

  - v bansko-štiavnickom nárečí - miesto, kde sa odrážala voda

 • abysál

  - dno oceána v hĺbke od 2 do 6 kilometrov

 • acetál

  - zlúčenina vytvorená reakciou aldehydu a alkoholu

 • adiatermálna látka

  - neprepúšťa tepelné lúče

 • admirál

  - najvyšší veliteľ loďstva; motýľ babôčka

 • ambrél

  - v bansko-štiavnickom nárečí - dáždnik

 • anál

  - konečník; súlož do konečníka

 • antipól

  - opačný pól; protiklad

 • arboreál

  - miesto výskytu lesov

 • areál

  - zemepisná oblasť; súvislá plocha pozemkov s určitým účelovým charakterom; vymedzená časť územia s komplexom stavieb tvoriacich celok, napríklad športový areál; oblasť výskytu určitého druhu živočíchov alebo rastlín

 • arzenál

  - zbrojný závod alebo sklad; výzbroj; zásoba bojových prostriedkov; prístavná konštrukcia na opravu a stavbu vojnových lodí

 • asociál

  - človek bez sociálneho cítenia, sociálne nezaradený, konajúci proti
  - človek bez sociálneho cítenia, sociálne nezaradený, konajúci proti záujmom spoločnosti; bezohľadný, nespoločenský človek

 • batyál

  - dno oceánov alebo morí v hĺbke od 200 do 2000 metrov

 • bengál

  - pyrotechnická zmes vydávajúca pri horení oslnivé farebné svetlo, bengálsky oheň; rámus, výtržnosť, hurhaj

 • bentál

  - oblasť dna vôd od brehu do hlbín

 • betál

  - v trnavskom nárečí - pedál na bicykli

 • biopotenciál

  - elektrické napätie medzi dvomi bodmi tkaniva vytvorené jeho činnosťou, napr. biopotenciál mozgu

 • bíršakndál

  - v bansko-štiavnickom nárečí - pitie piva o preteky vysokoškolákov

 • bisexuál

  - jedinec s pohlavným záujmom o osoby oboch pohlaví

 • candrbál

  - v horno-nitrianskom nárečí - zábava

 • Carré De L Est

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Burgundska - Francúzska

 • ceremónia, ceremoniál

  - obrad, procedúra, obvyklý proces; liturgické úkony pri bohoslužbe

 • ceremoniál

  - súbor pravidiel pre slávnostné obrady

 • chorál

  - stredoveký jednohlasý spev; slávnostná skladba, najčastejšie na cirkevný námet

 • cibazól

  - v záhorskom nárečí - chumaj

 • cirkumzenitál

  - astronomický prístroj na určovanie zemepisnej polohy podľa výšky hviezd

 • cufíl

  - v bansko-štiavnickom nárečí - veľa

 • cupcál

  - v bansko-štiavnickom nárečí - signálne zariadenie

 • cušláge

  - v bansko-štiavnickom nárečí - mestské dane

 • diagonál

  - vzor tkaniny s výrazným šikmým uhlopriečnym riadkovaním

 • diazenitál

  - astronomický prístroj na určovanie okamžitého prechodu hviezd vertikálom

 • diferenciál

  - sústava ozubených kolies, vyrovnávacie súkolie zadnej nápravy automobilu; v matematike nekonečný malý prírastok premennej veličiny

 • diferenciál funkcie

  - v matematickej analýze vyjadruje približný priebeh funkcie; nekonečne malý nárast premennej veličiny

 • dipól

  - dva od seba oddelené elektrické náboje rovnakej veľkosti a opačnej polarity; anténa z dvoch rovnakých vodičov opačnej polarity; útvar s oddelenými ťažiskami kladných a záporných nábojov; dva rovnako veľké náboje opačnej polarity v určitej vzdialenosti od seba
  - dva od seba oddelené elektrické náboje rovnakej veľkosti a opačnej polarity; anténa z dvoch rovnakých vodičov opačnej polarity; útvar s oddelenými ťažiskami kladných a záporných nábojov; dva rovnako veľké náboje opačnej polarity v určitej vzdialenosti od s

 • dominikál

  - pánska pôda

 • duál

  - zdvojené číslo

 • durchšlág

  - v oravskom nárečí - kovový priebojník

 • duršlág

  - v bansko-štiavnickom nárečí - priekopník

 • duršlágovuo

  - v bansko-štiavnickom nárečí - pri spojení baní

 • ekvatoreál

  - astronomický ďalekohľad, ktorého hlavná os mieri na svetový pól a ktorý sa otáča okolo osi kolmej na os Zeme

 • elementál

  - bytosť pozostávajúca z jediného živlu, napríklad ohňa či vody

 • ementál

  - švajčiarsky tvrdý syr v tvare kotúča alebo valca s hmotnosťou až 100 kg a otvormi o veľkosti 1-2 cm

 • epipelagiál

  - morská voda v plne presvetlenej hĺbke, teda do hĺbky až 100 metrov

 • eulitorál

  - pribrežná časť vodných nádrží medzi vysokým stavom hladiny na jar a stavom v lete

 • faktoriál čísla

  - súčin prirodzených čísiel od jednej do daného čísla

 • fanál

  - varovné znamenie

 • farál

  - v záhorskom nárečí - farár, kňaz

 • feudál

  - pán, vládca panstva

 • fityfál

  - v záhorskom nárečí - luk

 • fraktál

  - útvar s veľkou vnútornou členitosťou, ktorého motív sa opakuje v nekonečnom počte rôznych veľkostí, napr. snehová vločka; optický klam

 • funkcionál

  - v matematike operátor

 • futrál

  - puzdro, schránka

 • garamból

  - v záhorskom nárečí - nehoda

 • gaviál

  - druh krokodíla

 • generál

  - najvyššia vojenská hodnosť po maršalovi a generalissimovi; predstavený niektorých cirkevných rádov

 • genitál

  - pohlavný orgán

 • geopotenciál

  - potenciál tiažovej sily

 • glaciál

  - obdobie zaľadnenia v pleistocéne

 • globál

  - súhrn veličín alebo základných jednotiek; súhrn dielčích položiek

 • gól

  - v trnavskom nárečí - lopta

 • graduál

  - spevník kratších piesní

 • grál

  - zázračná miska alebo kalich Krista z poslednej večere; symbol posvätnosti; prenesene vzácna vec

 • gregoriánsky chorál

  - chrámový spev zavedený pápežom Gregorom v 6. storočí

 • hadál

  - najhlbšia časť dna oceánov, dno hlbokomorských priekop

 • hélót

  - bezprávny a neslobodný roľník v otrockom postavení voči Sparťanom; otrok vôbec

 • hemice(l)lulosum

  - hemicelulóza, pektín, vláknina, makromolekulárny polysacharid rastlinného pôvodu

 • homosexuál

  - človek, ktorý sa sexuálne zaujíma o osoby rovnakého pohlavia

 • ideál

  - vzor dokonalosti; nedosiahnuteľný cieľ snaženia, vysnená predstava

 • inertná látka

  - chemicky neaktívna látka

 • infralitorál

  - dno vodných plôch s dostatkom svetla pre rast vyšších rastlín

 • inštrumentál

  - siedmy pád skloňovania

 • integrál

  - základný pojem matematickej analýzy, zovšeobecnenie súčtu

 • integrál neurčitý

  - súhrn funkcií získaný postupom inverzným k derivovaniu; určité číslo, ktoré je súčtom nekonečného množstva diferenciálov; základný pojem matematickej analýzy, zovšeobecnenie súčtu

 • integrál určitý

  - číslo, ktoré je súčtom nekonečného množstva diferenciálov

 • intelektuál

  - duševný pracovník, vzdelanec

 • interglaciál

  - obdobie medzi dvomi chladnými obdobiami v pleistocéne vnútorné zariadenie; filmová scéna nakrúcaná v ateliéri
  - obdobie medzi dvomi chladnými obdobiami v pleistocéne

 • internacionál

  - stúpenec internacionalizmu; športovec hrajúci alebo závodiaci v medzinárodnom stretnutí

 • kanál

  - stoka; umelý prieplav; vlnová dĺžka televízneho alebo rozhlasového vysielača

 • kancionál

  - chrámový spevník

 • kapitál

  - hodnota majetku, majetok; to, čo investorovi umožňuje zisky z tzv. nadhodnoty, finančné alebo iné aktíva, napr. hmotný majetok alebo pracovná sila

 • kaprál

  - zastaralý výraz pre desiatnika

 • kardinál

  - vysoký hodnostár katolíckej cirkvi oprávnený voliť pápeža, po pápežovi najvyšší duchovný hodnostár; pestrofarebný pinkovitý vták teplejších oblastí Južnej a Severnej Ameriky

 • kastról

  - v trnavskom nárečí - rajnica

 • komenzál

  - neškodný parazit živiaci sa zvyškami potravy hostiteľa

 • kondicionál

  - podmieňovací spôsob slovesa

 • kostôl

  - v horno-nitrianskom nárečí - kostol

 • krokodíl

  - veľký nebezpečný plaz s mohutným a silným chvostom a šupinami pokrytou kožou

 • kryštál

  - pevná látka, v ktorej sú rovnovážne polohy častíc priestorovo periodicky usporiadané; teleso pravidelného tvaru vznikajúce tuhnutím kvapaliny

 • kvartál

  - štvrťrok

 • l

  - skratka pre hliník z angl. aluminium - chemický prvok s protónovým číslom 13
  - značka objemovej jednotky liter
  - rímska číslica 50; označenie veľkosti odevov (S, M, L, XL, XXL, kde S je najmenšia veľkosť)

 • l(a)evigatio

  - rozdrvenie na malé čiastočky

 • l(a)evo(cardio)graphia

  - ľavo(kardio)grafia, rontgenové znázornenie ľavej polovice srdca a aorty

 • l(a)evocardia

  - ľavokardia, vrodená odchylka, uloženie srdca v ľavej polovici hrudníka, avšak ostatné orgány sú na opačnej strane proti normálu

 • l(a)evophobia

  - ľavofóbia, chorobný strach z predmetov ležiacich na ľavej strane

 • l(a)evulosaemia

  - levulosémia, prítomnosť ovocného cukru v krvi

 • l(a)evulosum

  - ovocný cukor, levulóza, fruktóza

 • l(a)evulosuria

  - levulosúria, prítomnosť ovocného cukru v moči

 • l. c.

  - skratka výrazu loco citato (lat.) na uvedenom mieste

 • ládlík

  - v záhorskom nárečí - zásuvka

 • láf

  - v bansko-štiavnickom nárečí - chodník, miesto kde pracujú baníci

 • láger

  - tábor

 • láhnut

  - v záhorskom nárečí - liahnúť

 • lámaizmus

  - tibetsko-mongolská forma budhizmu

 • lápis infernalis

  - pekelný kamienok, dusičňan strieborný

 • lápis philosophorum

  - kameň mudrcov

 • lápis pumicus, lápis vulcanicus

  - pemza

 • laterál

  - bočná plocha ponorenej časti plavidla

 • láva

  - prirodzená žeravá roztavená hmota z kremičitanov, vylievajúca sa zo sopiek na povrch

 • leasing, lízing

  - prenájom

 • léga

  - ozdobný pruh látky

 • légia

  - v starovekom Ríme pešie vojsko; v novodobých dejinách dobrovoľnícke vojsko, vojenská jednotka; v prenesenom zmysle zástup, dav; rád, napr. Čestnej légie

 • légia, cudzinecká

  - francúzska koloniálna námezdná armáda zložená väčšinou z cudzincov

 • lékythos

  - antická štíhla nádoba s úzkym hrdlom

Pozri výraz L L v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: hr, itd, st ã æ ã, ueh, lysý, , ad, egr, upt, hrp, pkp, fce, ä, tzb, pnl