Hľadaný výraz "geňo" v slovníku cudzích slov

nájdených 30 výsledkov (1 strana)

 • geňo

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - mužský ejakulát

 • genocída

  - hromadné vyvražďovanie obyvateľstva; zločin proti ľudskosti

 • genodermatosis

  - genodermatóza, dedičné postihnutie kože rôznymi afekciami

 • genofond

  - všetky gény daného lokusu, ktoré sa vyskytujú v sledovanej populácii.
  - súbor všetkých génov v populácii organizmov; súbor všetkých živých organizmov v určitej oblasti

 • genofor

  - bunková štruktúra, ktorá je nositeľom genetickej informácie

 • genológia

  - literárnovedná disciplína zaoberajúca sa teóriou literárnych druhov a žánrov

 • genóm

  - haploidný alebo diploidný komplement všetkej DNA:
  - génový obsah chromozómov bunkového jadra

 • genoma

  - genóm, súbor génov lokalizovaných v chromozómoch bunkového jadra

 • genotyp

  - súbor všetkých dedičných vlastností určitého organizmu
  - genetická konštitúcia (genóm), presnejšie alely jedného lokusu.
  - celkový génový súbor organizmu; druh rastliny alebo živočícha zvolený za typického predstaviteľa

 • genotypos

  - genotyp, súbor všetkých dedičných informácií organizmu, genetická konštitúcia organizmu

 • génová mapa

  - zobrazenie ľudského karyotypu, v ktorom je vyznačená lokalizácia zmapovaných génov na jednotlivých chromozómoch. Podrobnosti sú uvedené v texte knihy.

 • génová záťaž

  - celková mortalita a morbidita spôsobená mutovanými génmi.

 • génový posun

  - náhodné kolísanie génových frekvencií v malých populáciách.

 • génový tok

  - postupné prenikanie génov jednej populácie do druhej, spôsobené migráciou a krížením.

Pozri výraz GEŇO v synonymickom slovníku.