Hľadaný výraz "deň" v Slovníku cudzích slov

nájdených 184 výsledkov (2 strán)

 • DEN

  - USA, Denver / International Airport - skratka pre letisko

 • denacifikácia

  - odstránenie nacistov a ich vplyvu v povojnovom Nemecku

 • denacionalizácia

  - násilné odnárodňovanie; vrátenie znárodnených majetkov pôvodným vlastníkom

 • denatalita

  - pokles pôrodnosti

 • denatalitas

  - denatalita, zníženie pôrodnosti

 • denaturácia

  - zbavenie látky jej prirodzených vlastností, pôvodnej podoby; znehodnotenie látok; zmena štruktúry chemickými alebo fyzikálnymi prostriedkami
  - zmena dvojvláknovej DNA na jednovláknovú. Rozrušenie chemickej väzby medzi pármi báz sa obvykle dosiahne zvýšenou teplotou.

 • denaturalizácia

  - vzdanie sa štátneho občianstva alebo jeho strata

 • denaturát

  - denaturovaný lieh

 • denaturatio

  - "denaturácia, zbavenie pôvodnej podoby, vzhľadu
  - denaturácia, zbavenie pôvodnej podoby, vzhľadu

 • dendriformis

  - dendriformný, stromčekovitý

 • dendrit

  - výbežok nervových buniek

 • dendriticus

  - dendritický, rozvetvený, stromčekovite vetvený

 • dendritum

  - dendrit, stromčekovite vetvený výbežok nervových buniek prenášajúci dráždenie smerom k bunke

 • dendro-

  - prvá časť zložených slov s významom strom, stromový

 • dendrolit

  - skamenelé drevo

 • dendrológia

  - náuka o drevinách, súčasť botaniky

 • dendrometria

  - náuka o zisťovaní hmoty, veku a prírastku stromov vzhľadom na využitie drevnej hmoty

 • dendroplasma

  - dendroplazma, cytoplazma dendritu

 • denervácia

  - dočasné alebo trvalé vyradenie určitého nervu z funkcie; strata nervového zásobovania určitej oblasti

 • denervatio

  - denervácia, dočasne alebo trvalé vyradenie určitého nervu z funkcie, strata nervového zásobenia niektorej krajiny

 • denervovať

  - odstrániť nervy z určitej časti tela; znervózňovať, spôsobovať podráždenie nervov

 • dengue

  - vírové onemocnenie v tropických a subtropických oblastiach, horúčka dengue

 • deni

  - po desiatich

 • denidatio

  - denidácia, rozrušovanie a odlučovanie povrchových vrstiev maternicovej sliznice

 • denied

  - zakázaný, odoprený

 • denim

  - džínsovina

 • denitrácia

  - odstránenie rozpusteného dusíka z tekutej ocele

 • denitrificatio

  - denitrifikácia, chemický pochod vyznačený stratou dusíku zo zlúčeniny

 • denitrifikácia

  - odstraňovanie dusičnanov z vody biologickými spôsobmi

 • denivelizácia

  - odstraňovanie zhodnej úrovne, napr. miezd

 • denko

  - v spišskom nárečí - lopárik

 • denomikácia

  - označenie, meno, pomenovanie; jednotlivá protestantská cirkev; menová reforma sprevádzaná znížením nominálnej hodnoty platidiel

 • denominácia

  - označenie, menovanie, nazvanie

 • denominatívum

  - slovo odvodené z podstatného alebo prídavného mena

 • denotácia

  - vzťah výrazu k denotátu, teda k tomu, čo označuje

 • denote

  - poznámka

 • dens

  - zub

 • densimetron

  - denzimeter (pyknometer), prístroj k meraniu hustoty (špecifickej hmotnosti) tekutín, hustomer

 • densitas

  - hustota

 • densitometria

  - denzitometria, denzometria, meranie hustoty tekutín

 • densitometria, densometria,

  - denzitometria, denzometria, meranie hustoty tekutín

 • density

  - hustota

 • denskí

  - v bansko-štiavnickom nárečí - robotník mimo bane

 • densometria

  - denzitometria, denzometria, meranie hustoty tekutín

 • densus

  - hustý

 • dentagra

  - dentagra, prudká bolesť zubov

 • dentakryl

  - plastická hmota používaná napr. na zubné protézy a v modelárstve

 • dentála

  - zubnica, zubná spoluhláska

 • dentalgia

  - dentalgia, bolesť zubov
  - bolesť zubov

 • dentalis

  - dentálny, zubný

 • dentálny

  - zubný

 • dentatus

  - zubatý, zubami opatrený, ozubený

 • dentícia

  - prerezávanie zubov

 • denticulatus

  - zúbkovitý, opatrený zubami

 • denticulus

  - dentikul, zúbok, drobný guľovitý alebo oválny útvar zo zvápenatenej hmoty odpovedajúci najskôr sekundárnemu dentínu

 • dentificatio

  - dentifikácia, tvorba zubov

 • dentiformis

  - dentiformný, podobný zubu

 • dentifricium

  - pasta na čištenie zubov

 • dentilabialis

  - dentilabiálny, týkajúci sa zubov a pier

 • dentin

  - zubovina

 • dentinalis

  - týkajúci sa dentínu, zuboviny

 • dentinificatio

  - dentinifikácia, tvorenie dentínu, zuboviny

 • dentinitis

  - dentinitída, zápal zuboviny

 • dentinoblastos

  - dentinoblast, bunka tvoriaca dentín, odontoblast

 • dentinogenesis

  - dentinogenéza, vývoj, tvorba zuboviny

 • dentinum

  - dentín, zubovina, hlavná hmota zuba

 • dentista

  - zubný lekár alebo technik

 • dentitio

  - dentícia, prerezávanie zubov, chrup

 • dentoalveolaris

  - dentoalveolárny, týkajúci sa zuba a zubného lôžka

 • dentogenes

  - dentogénny, zubného pôvodu

 • dentolingualis

  - dentolingválny, týkajúci sa zubov a jazyka

Pozri výraz DEŇ v synonymickom slovníku slovenčiny.