Hľadaný výraz "centr" v Slovníku cudzích slov

nájdených 50 výsledkov (1 strana)

 • centrácia

  - smerovanie do stredu

 • centrála

  - ústredie, ústredňa, napr. telefónna; úsečka spájajúca stredy dvoch kruhov alebo gúľ

 • centralis

  - centrálny, stredný

 • centralizácia

  - sústreďovanie do jedného centra, vytváranie jedného ústredia, napr. firmy alebo štátnej správy; v šachu obsadenie centra šachovnice

 • centralizmus

  - výkon moci, riadenia a kontroly z jedného ústredného miesta, sústredenie moci

 • centrálna hviezda

  - nachádzajúca sa v strede planetárnej hmloviny

 • centrálne jadro

  - bunkové jadro ležiace uprostred zárodočného vaku rastliny

 • centrálny

  - ústredný, nachádzajúci sa v centre

 • centrálny nervový systém

  - sústava nervových centier riadiacich činnosť organizmu

 • centráž

  - centrovanie

 • centricita

  - dostredivosť, dostrednosť

 • centrický

  - stredový, smerujúci do stredu

 • centrifúga

  - odstredivka, zariadenie na oddeľovanie drobných častíc a látok alebo na odstránenie vlhkosti z vypraného textilu

 • centrifugalis

  - centrifugálny, odstredivý, vedúci smerom od stredu

 • centrifugálny

  - odstredivý

 • centrifugatio

  - centrifugácia, odstreďovanie, delenie látok s rôznou hustotou odstreďovaním na centrifúge

 • centriola

  - deliace teliesko v bunke

 • centriolum

  - centriola, malé teliesko vo vnútri centrozómu

 • centripetalis

  - centripetálny, dostredivý, vedúci smerom do stredu

 • centripetálny

  - dostredivý

 • centrista

  - stúpenec centrizmu

 • centristický

  - smerujúci do stredu, usilujúci o vytvorenie stredu, sústreďujúci

 • centrizmus

  - politická orientácia v strede medzi ľavicou a pravicou

 • centroacinosus

  - centroacinózny, nachádzajúci sa v strede lalôčika

 • centrolecithalis

  - centrolecitálny, uloženie žĺtka v strede vajíčka

 • centromerus

  - centromér(a), zúžený úsek chromozómu, ktorým zostávajú spojené dcérske chromozómy v metafáze

 • Centronics

  - Rozohnanie slúžiace na prenos údajov medzi počítačom a periférnym zariadením, ktoré navrhla firma Centronics. Najviac sa uplatnilo pri prenose údajov na tlačiareň.

 • centronukleus

  - jadro bunky s vnútrojadrovým centrom delenia

 • centroplán

  - stredná časť krídla lietadla; miesto, na ktoré sa napájajú vonkajšie časti krídla

 • centroplasma

  - centroplazma, protoplazma centrozómu

 • centroplast

  - mimojadrové teliesko

 • centroplazma

  - protoplazma

 • centrosféra

  - plazma okolo deliaceho telieska v bunke

 • centrosoma

  - centrozóm, deliace teliesko (pri mitóze sa delí a tvorí póly vretienka)

 • centrovanie

  - nastavenie geometrickej šošovky zhodne s optickou osou; stredenie, taká úprava súčasti stroja, aby pri otáčavom pohybe bola presne v strede

 • centrovať

  - prihrávať do stredu hracej plochy; vykonávať centrovanie

 • centrum

  - stred, stredisko, ústredná oblasť v určitom orgáne, kde je centrum riadicích funkcií
  - stred, ústredie, stredisko, hlavné miesto alebo bod; stred šachovnice; stred mesta

Pozri výraz CENTR v synonymickom slovníku slovenčiny.