Hľadaný výraz "žv" v Slovníku cudzích slov

nájdených 213 výsledkov (2 strán)

 • ZV

  - Zvolen (skratka okresu)

 • ZVA

  - Skratka učebného predmetu Zváranie

 • zvara

  - v bansko-štiavnickom nárečí - polievka

 • ZVB

  - Skratka učebného predmetu Základy veterinárstva

 • ZVC

  - Skratka učebného predmetu Zvuková technika

 • ZVD

  - Skratka učebného predmetu Základy výroby

 • ZVE

  - Skratka učebného predmetu Základy veterinárnej terminológie

 • zvečareje śe

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zvečerie sa

 • zverec

  - v oravskom nárečí - zajac

 • źveritko

  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - zrkadlo

 • ZVF

  - Skratka učebného predmetu Zvuková dramaturgia filmu

 • ZVH

  - Skratka učebného predmetu Zdravotnícke a vodohospodárske stavby

 • ZVI

  - Skratka učebného predmetu Závislosti

 • žvidko

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - rýchlo

 • ZVK

  - Skratka učebného predmetu Zásobovanie vodou a kanalizácia

 • ZVL

  - Skratka učebného predmetu Zavlažovanie

 • zvlač

  - v nitrianskom nárečí - kus dreva ťahaný za vozom

 • ZVM

  - Skratka učebného predmetu Základy vyššej matematiky

 • ZVN

  - Skratka učebného predmetu Základy vizuálnej komunikácie

 • ZVO

  - Skratka učebného predmetu Zdravotnícka technika

 • zvonek

  - v záhorskom nárečí - zvonček

 • zvoniec

  - v horno-nitrianskom nárečí - zvonec

 • ZVP

  - Skratka učebného predmetu Seminár z prírodných vied

 • ZVR

  - Skratka učebného predmetu Zdravotnícka výchova a starostlivosť o dieťa

 • ZVS

  - Skratka učebného predmetu Zdravotné a vodohospodárske stavby

 • ZVT

  - Skratka učebného predmetu Základné výtvarné techniky

 • ZVV

  - Skratka učebného predmetu Základy výživy a varenia

 • ZVY

  - Skratka učebného predmetu Živočíšne výrobky

 • ZVZ

  - Skratka učebného predmetu Základy varenia a výživy

 • A-V blok

  - jedna z foriem porúch srdcového rytmu

 • ablatív

  - 6. pád skloňovania, vyjadrujúci odluku, východisko deja

 • akostné víno

  - označenie kvality vína s chráneným označením pôvodu, ak hrozno z ktorého bolo vyrobené dosiahlo cukornatosť najmenej 16 °NM a najvyšší hektárový výnos neprekročil 18 000 kg hrozna. Skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,5 % obj. a spĺňa kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu. Obohacovanie sa bude robiť podľa tohto predpisu pre biele vína najviac do 22 °NM a pre červené najviac do 24 °NM.

 • akostné víno s prívlastkom

  - označenie kvality vína s chráneným označením pôvodu. Hrozno použité na výrobu akostného vína s prívlastkom musí byť osvedčené kontrolným ústavom podľa pravidiel vo vyhláške, ako platilo doteraz. Víno nesmie byť obohacované, chemicky konzervované, s výnimkou použitia oxidu siričitého. Víno musí súčasne spĺňať všetky kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu. Najvyšší hektárový výnos nesmie prekročiť 13 000 kg hrozna.

 • akreditív

  - bankový poverovací list v medzinárodnom obchodnom styku; poverovacia listina; suma zložená v banke a rezervovaná na úhradu určitého tovaru alebo služby

 • aktív

  - súhrn funkcionárov nejakej organizácie a ich zhromaždenie; pracovná schôdza

 • akuzatív

  - štvrtý pád skloňovania, nepriamy pád

 • aperitív

  - alkoholický nápoj podávaný pred jedlom na povzbudenie chuti a zlepšenie trávenia

 • architráv

  - priečne brvno nad stĺpmi prenášajúce zaťaženie na hlavice stĺpov

 • archív

  - zbierka listín, dokumentov, písomností a fotografií na úradné alebo bádateľské účely; budova alebo miestnosť, kde je takáto zbierka uložená

 • autokláv

  - hrubostenná kovová nádoba pre prácu pri vysokých teplotách a tlakoch

 • bantam, bantamová váha

  - váhová kategória do 54 kg u pästiarov, do 56 kg u vzpieračov a do 57 kg u zápasníkov

 • bežné výdavky

  - Bežnými výdavkami sú najmä rozpočtové výdavky na mzdy a platy, služby, materiál určený na spotrebu, ako aj platby za trvanlivé tovary a vybavenie na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov. Ďalej sem patria rozpočtové výdavky určené iným právnickým osobám a fyzickým osobám podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

 • biom - spoločenstvo živočíchov a rastlín v určitej veľkej geografickej oblasti spolu s makroklímou a prostredím biomasa

  - celková hmotnosť všetkých organizmov žijúcich v určitom okamihu v biocenóze; obnoviteľný zdroj energie vzťahujúci sa na jednotku objemu alebo plochy

 • certifikácia vína

  - zahŕňa kontrolu údajov vo vinohradníckom regióne, chemickú analýzu vína, senzorické hodnotenie vína a overenie dodržiavania špecifikácie hroznového vína podľa osobitného predpisu. Na Slovensku budú podľa nového zákona certifikácii podliehať všetky vína s chráneným označením pôvodu, vína s chráneným zemepisným označením a tokajské vína. Certifikáciu vín s chráneným zemepisným označením pred ich uvedením na trh vykonáva kontrolný orgán alebo organizácie autorizované ministerstvom. Tie musia svoju spôsobilosť preukázať osvedčením o akreditácii.

 • čírenie vína

  - odstraňovanie labilných látok rozličného charakteru z vína, ktoré by mohli v priebehu zrenia zhoršiť senzorickú kvalitu vína (čírosť, farebnosť, chuťová stabilita); uskutočňuje sa pomocou činidiel alebo mechanicky

 • datív

  - tretí pád skloňovania

 • detektív

  - tajný policajt, vyšetrovateľ, pátrač

 • diapozitív

  - pozitívna fotografia na priehľadnom podklade, určená na premietanie

 • dziévča

  - v trnavskom nárečí - dospelé (odrastené) dievča

 • dziévčica

  - v trnavskom nárečí - dospelé (odrastené) dievča

 • dziévčit sa

  - v trnavskom nárečí - byť slobodná, užívať si slobodu

 • dzívčit sa

  - v trnavskom nárečí - byť slobodná, užívať si slobodu

 • elatív

  - vyjadrenie stupňa vlastnosti bez porovnania komparatívom alebo superlatívom; jazykový pád pre pohyb zvnútra von

 • elév

  - žiak, čakateľ na miesto, odchovanec

 • genitív

  - druhý pád

 • imperatív

  - rozkaz, príkaz; rozkazovací spôsob

 • indikatív

  - oznamovací spôsob

 • infinitív

  - neurčitý spôsob slovies

 • islandský vápenec

  - číry skryštalizovaný vápenec

 • íván

  - v islamskej architektúre zaklenutý priestor, najčastejšie z pálených tehál, zdobený štukatúrou a obkladmi, otvorený oblúkom do vnútorného nádvoria mešity, paláca alebo domu

 • karbid vápnika

  - pôsobením vody sa z neho získava acetylén

 • kolektív

  - celok, súhrn jednotlivcov, spoločenstvo ľudí, náhodné alebo organizované; druh optickej šošovky

 • kolúzna väzba

  - uvalená na páchateľa, aby sa zabránilo kolúzii

 • komparatív

  - druhý stupeň stupňovania prídavných mien a prísloviek

 • konjunktív

  - slovesný spôsob vyjadrujúci prianie, možnosť, neistotu, neskutočnosť

 • korektív

  - opravný, nápravný prostriedok

 • kovalentná väzba

  - chemická väzba spájajúca atómy prvkov dvojicami valenčných elektrónov

 • kupážovanie vína

  - miešanie rôznych druhov, najmä šumivých, na zlepšenie akosti, tzv. sceľovanie vína

 • kyselina vínna

  - dôležitá kyselina, ktorá sa nachádza v mušte a všetkých orgánoch viniča; s vápnikom tvorí nerozpustný vínan vápenatý, ktorý je vo vodných roztokoch menej rozpustný ako hydrogénvínan draselný

 • kyslé víno

  - víno s vyššou kyslosťou; pri vyššej koncentrácii kyselín degustátor pociťuje v ústach ostrú až drsnú chuť vína

 • leitmotív

  - príznačný, vedúci motív skladby; vedúca, hlavná myšlienka

Pozri výraz ŽV v synonymickom slovníku slovenčiny.