Hľadaný výraz "šup" v Slovníku cudzích slov

nájdených 331 výsledkov (3 strán)

 • SUP

  - Skratka učebného predmetu Súčiastky prístrojov
  - skratka z anglického "What’s UP?" - čo sa deje?

 • supé

  - neskorá večera

 • super

  - "hore, navrchu, zhora
  - extra, príma, senzačný, špičkový, fantastický
  - hore, navrchu, zhora

 • superabductio

  - superabdukcia, extrémna abdukcia, najväčšie možné oddialenie

 • superacromialis

  - superakromiálny, nachádzajúci sa nad akromionom

 • superactivitas

  - superaktivita, abnormálne zvýšená aktivita, činnosť

 • superacutus

  - superakútny, veľmi prudký, veľmi rýchlo prebiehajúci

 • superaerodynamika

  - aerodynamika veľmi zriedených plynov

 • superalimentatio

  - superalimentácia, nadmerná výživa

 • superarbitrácia

  - zastaralý výraz pre preskúmanie zdravotného stavu branca alebo vojaka z hľadiska jeho zbavenia vojenskej povinnosti

 • supercerebralis

  - supercerebrálny, nachádzajúci sa nad mozgom

 • superciliaris

  - superciliárny, nadobočný, patriaci k obočiu

 • supercilium

  - obočie, brvy

 • superdistensio

  - superdistenziae, nadmerné roztiahnutie

 • superdominanta

  - šiesty stupeň tónovej stupnice

 • superexcitatio

  - superexcitácia, nadmerné, zvýšené vzrušenie, podráždenie

 • superextensio

  - superextenzia, extrémne natiahnutie

 • superfecundatio

  - superfekundácia, oplodnenie ďalšieho vajíčka z rovnakej ovulácie pri koitoch nasledujúcich po prvom oplodnení

 • superfemale

  - "žena s viac ako dvoma chromozómmi X, ""nadsamička"""
  - žena s viac ako dvoma chromozómmi X, ''nadsamička'''
  - žena s viac ako dvoma chromozómmi X, nadsamička

 • superfetácia

  - oplodnenie vajíčok z rozličných ovulácií počas toho istého tehotenstva

 • superfetatio

  - "superfetácia, oplodnenie ďalšieho vajíčka z neskoršej ovulácie
  - superfetácia, oplodnenie ďalšieho vajíčka z neskoršej ovulácie

 • superficialis

  - superficiálny, povrchový, vrchný

 • superficiálny

  - povrchový
  - povrchový, jestvujúci na povrchu

 • superficiárny

  - stavebnoprávny, týkajúci sa právnych otázok všetkých zmien na pozemku (stavebných a iných)

 • superficies

  - povrch, vrchná časť

 • superflexio

  - superflexia, extrémne, najväčšie možné ohnutie

 • superfosfát

  - fosforečné hnojivo

 • superfunctio

  - superfunkcia, zvýšená, nadmerná činnosť

 • superinfectio

  - superinfekcia, nová nákaza organizmu vyvolaná tým istým činiteľom pri nedosiahnutí patričnej odolnosti

 • superintendant

  - vedúci, kontrolór, inšpektor, dozorca, náčelník; evanjelický duchovný dozorca nad viacerými zbormi; policajná hodnosť v Anglicku

 • superinvolutio

  - superinvolúcia, nadmerný úbytok, zanikanie orgánu

 • superior

  - hore ležiaci, horný (v porovnaní), vrchný
  - vrchný, horný; predstavený katolíckeho kláštora alebo väčšieho rádového obvodu

 • superiorita

  - - prevaha, nadradenosť; povýšenosť
  - prevaha, nadradenosť; povýšenosť

 • superlactatio

  - superlaktácia, nadmerná produkcia mlieka

 • superlatív

  - tretí stupeň stupňovania; najvyššia chvála, najvyššie hodnotenie

 • superlobatio

  - superlobácia, vytváranie nadpočetných lalokov

 • supermale

  - "muž s dvoma chromozómami Y, ""nadsamec"""
  - muž s dvoma chromozómami Y, ''nadsamec'''
  - muž s dvoma chromozómami Y, nadsamec

 • superman

  - nadčlovek

 • supermarket

  - veľká samoobslužná predajňa potravín a doplnkového tovaru

 • supermotilitas

  - supermotilita, nadmerná hybnosť, pohyblivosť

 • supernova

  - výbuch hviezdy, pri ktorom sa celá hviezda rozpadne

 • supernumerarius

  - nadpočetný

 • supernutritio

  - nadmerná výživa, energetický príjem značne presahujúci energetický výdaj

 • superolateralis

  - okalizovaný smerom hore a vzdialene od strednej osi

 • superomedialis

  - superomediálny, lokalizovaný smerom hore a v strede alebo blízko pri strednej osi

 • superoxiddismutasis

  - superoxiddismutáza, špecifický enzým rozkladajúci superoxidový anión

 • superoxidum

  - redukovaný ión kyslíka (O2), svojou toxicitou nebezpečný pre organizmus

 • superpartitio

  - rozdelenie na nadpočetné diely

 • superpartneri

  - vo fyzike dve častice, ktorých spin sa líši o polovicu a sú k sebe priradené supersymetriou

 • superpigmentatio

  - superpigmentácia, nadmerné zafarbenie, ukladanie farbiva v nadmernom množstve alebo na neobvyklých miestach

 • superplus

  - prebytok

 • superpositio

  - "superpozícia, postavenie pred niečim, nad niečim v priestorovom alebo časovom zmysle
  - superpozícia, postavenie pred niečim, nad niečim v priestorovom alebo časovom zmysle

 • superpozícia

  - skladanie; umiestenie nad niečím, nadradenie, nadstavba, prekrytie; základný geologický zákon o veku vrstiev

 • superpyrín

  - liek proti horúčke a bolestiam

 • superregeneratio

  - superregenerácia, nadmerná obnova, opätovná tvorba tkanív, orgánu

 • supersecretio

  - supersekrécia, nadmerne zvýšená produkcia

 • supersensitatio

  - supersenzitácia, supersenzitizácia, precitlivenosť, reakcie vedúce k precitlivenosti

 • supersensitatio, supersensitisatio

  - supersenzitácia, supersenzitizácia, precitlivenosť, reakcie vedúce k precitlivenosti

 • supersensitisatio

  - supersenzitácia, supersenzitizácia, precitlivenosť, reakcie vedúce k precitlivenosti

 • supersenzitivita

  - precitlivelosť, nadmerná vnímavosť

 • supersonický

  - nadzvukový, rýchlejší ako je rýchlosť zvuku v danom prostredí

 • superstícia

  - povera, poverčivosť

 • superstrát

  - zanikajúci jazyk podmaniteľskej národnosti rozplývajúci sa v jazyku podrobenej národnosti

 • supersymetria

  - vo fyzike princíp symetrie, ktorý dáva do súvisu dve častice (superpartnerov) s odlišným spinom, teória kvantovej fyziky

 • supervisor

  - správca siete

Pozri výraz ŠUP v synonymickom slovníku slovenčiny.