Hľadaný výraz "čert" v Slovníku cudzích slov

nájdených 19 výsledkov (1 strana)

 • CERT

  - Americká vládna organizácia zaoberajúca sa bezpečnosťou na Internete.

 • certamen

  - zápas

 • certatio

  - "zápasenie, ""zápas spermií"", menšia pohyblivejšia spermia Y dosiahne vajíčko rychlejšie ako väčšia spermie X (väčšia pôrodnosť chlapcov)"
  - zápasenie, 'zápas spermií', menšia pohyblivejšia spermia Y dosiahne vajíčko rychlejšie ako väčšia spermie X (väčšia pôrodnosť chlapcov)
  - zápasenie, zápas spermií, menšia pohyblivejšia spermia Y dosiahne vajíčko rychlejšie ako väčšia spermie X (väčšia pôrodnosť chlapcov)

 • čerťaž

  - najstaršie ruské mapy vytvorené z opisov ciest v 16. storočí

 • certification

  - preskúšanie, potvrdenie

 • certified

  - autorizovaný, uznaný, atestovaný

 • certifikácia

  - udelenie certifikátu; certifikát

 • certifikácia vína

  - zahŕňa kontrolu údajov vo vinohradníckom regióne, chemickú analýzu vína, senzorické hodnotenie vína a overenie dodržiavania špecifikácie hroznového vína podľa osobitného predpisu. Na Slovensku budú podľa nového zákona certifikácii podliehať všetky vína s chráneným označením pôvodu, vína s chráneným zemepisným označením a tokajské vína. Certifikáciu vín s chráneným zemepisným označením pred ich uvedením na trh vykonáva kontrolný orgán alebo organizácie autorizované ministerstvom. Tie musia svoju spôsobilosť preukázať osvedčením o akreditácii.

 • certifikát

  - potvrdenie, osvedčenie, napr. pravosti alebo zhody s požiadavkami; overenie, preukaz

 • certus

  - istý, pevný

Pozri výraz ČERT v synonymickom slovníku slovenčiny.