Hľadaný výraz "čad" v Slovníku cudzích slov

nájdených 63 výsledkov (1 strana)

 • CAD

  - kód meny kanadský dolár. Mena sa používa v krajine Kanada
  - Skratka učebného predmetu Dokumentácia v CAD
  - skratka z anglického "Control-Alternate-Delete" - CTRL+ALT+DEL
  - skratka z anglického "Computer Aided Design" - počítačový dizajn

 • cadaver

  - mŕtve telo, mŕtvola

 • cadavericus

  - mŕtvolný

 • cadaverinum

  - kadaverín, pentametyléndiamín vznikajúci hnilobným rozkladom živočíšnych bielkovín, mŕtvolný jed

 • cadaverosus

  - kadaverózny, mŕtvolný

 • caddie, caddy

  - nosič vaku so 14 golfovými palicami

 • cadmium

  - kadmium, prvok zn. Cd

 • caduceus

  - symbol lekárskeho povolania, had ovinutý okolo palice
  - symbol lekárskeho povolania, palica s ovinutým hadom

 • caducum

  - dedičstvo, ktoré nenadobudol žiadny dedič a preto prechádza na štát

 • caducus

  - padajúci, padavý, náchylný k pádu, vratký

 • AD

  - Andorrské kniežatstvo, skrátený názov Andorra. Skratka štátu.
  - k, na

 • ad absurdum

  - až do nezmyselnosti; postup dôkazov spornosti, čo odporuje logike; dovedené do dôsledkov

 • ad acta

  - spisová skratka, odložiť ako vybavené

 • ad astra

  - nahor, ku hviezdam, dopredu

 • ad audiandum verbum

  - na vypočutie slova; pozvať niekoho „na koberec“; na pokarhanie

 • ad auditorem

  - k počúvajúcemu, k poslucháčovi, bez ohľadu na pravdu, populisticky

 • ad baculum

  - argument so silou palice; vyhrážanie sa silou; nátlak

 • ad hoc

  - latinská skratka = pre tento prípad, len pre tento účel či príležitosť

 • ad hominem

  - k človeku, populisticky; zneužívajúci záporné vlastnosti človeka

 • ad ignorantiam

  - k nevedomosti; využívajúci neznalosť a nevedomosť súpera

 • ad infinitum

  - nekonečne, do nekonečna

 • ad informandentum

  - k informácii, na vedomie

 • ad informandum

  - pre informáciu lekára

 • ad lib

  - ad libitum much as you like - ľubovoľné

 • ad libitum

  - podľa vašej vôle, ako sa vám páči

 • ad manus medici

  - do rúk lekára

 • ad multos annos

  - na dlhé roky = prianie pri prípitku

 • ad notam, ad notiam

  - na vedomie

 • ad oculos

  - zjavne, názorne, zrejme, viditeľne

 • ad personam

  - osobne, pre svoju osobu; zosmiešňovanie protivníka

 • ad populum

  - k ľudu; demagógia, odvolávanie sa na egoizmus a predsudky ľudí

 • ad rem

  - k veci

 • ad usum

  - pre potrebu, na použitie; niečo zámerne upravené

 • ad valorem

  - podľa hodnoty

 • adícia

  - chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky; súhrn, súčet, zlučovanie

 • adónis, adonis

  - krásavec (podľa starogréckeho bájneho milenca bohyne Afrodity)

 • adónsky

  - verš tvorený daktylmi a trochejmi

 • Binárne vyhľadávanie Bin

  - Označenie pre rýchlu metódu vyhľadávania prvok v lineárnom poli usporiadaných zostupne, alebo vzostupne.

 • dźad

  - v šarišskom nárečí - žobrák

 • džad

  - v spišskom nárečí - žobrák

 • parišad

  - rada dvorných hodnostárskych v Indii počas maurskej nadvlády

 • per aspera ad astra

  - drsnou cestou ku hviezdam; bojom k víťazstvu

 • recedovať pohľadávku

  - postúpiť ju pôvodnému veriteľovi

 • reductio ad absurdum

  - nepriamy dôkaz

 • Strednodobý finančný výhľad

  - Odhad hlavných ukazovateľov vývoja verejných financií, najmä rozpočtových príjmov a výdavkov na obdobie 3-5 rokov. Jeho cieľom je efektívne riadenie a znižovanie deficitu verejných financií.

 • vihľad

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - okno

Pozri výraz ČAD v synonymickom slovníku slovenčiny.