Hľadaný výraz "účet" v Slovníku cudzích slov

nájdených 28 výsledkov (1 strana)

 • audiatur et altera pars

  - vypočuj aj druhú stranu

 • budžet

  - rozpočet

 • divide et impera!

  - rozdeľ a panuj!

 • dzešet

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - desať

 • džet

  - lietadlo s tryskovým pohonom

 • ET

  - Etiópska federatívna demokratická republika, skrátený názov Etiópia. Skratka štátu.
  - Etiópia, skrátený názov Etiópia. Skratka štátu.

 • et cetera

  - a iné, a tak ďalej, skratka etc., atď.

 • etán

  - nasýtený uhľovodík s dvomi atómami uhlíka, horľavý bezfarebný plyn

 • etáž

  - rovina, vrstva; podlažie, poschodie

 • etén

  - najjednoduchší alkén, etylén

 • etín

  - acetylén, bezfarebný plyn

 • igni et ferro

  - ohňom a železom, heslo rádu nemeckých rytierov pre násilnú germanizáciu Poľska a Pobaltia

 • ľetňi

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - vlažný

 • panem et circenses

  - chlieb a hry; heslo starorímskych vládcov na utlmenie nespokojnosti ľudu

 • per fas et nefas

  - právom aj neprávom

 • salvo errore et omissione

  - účtovná doložka „s výhradou omylu a opomenutia“, skratka s.e.e.o.

 • spondeo et polliceor

  - sľubujem a zaväzujem sa; odpoveď promovaných na sľub prednesený promotérom

 • Štátny rozpočet

  - Základný nástroj štátnej finančnej politiky, prostredníctvom ktorého sa získavajú alebo poskytujú prostriedky štátu.

 • syžet, sujet

  - predmet umeleckého diela, typ námetu alebo obrazu, umelecký zámer; návrh; námet, dejová schéma, konkrétne naplnenie fabule

 • tercet, terčet

  - skladba pre tri nástroje alebo tri hlasy, trio

 • urbi et orbi

  - mestu a svetu; pápežské slávnostné posolstvo a požehnanie určené celej katolíckej cirkvi

 • viacročný rozpočet

  - Rozpočet príjmov a výdavkov na tri alebo viac rokov. Umožňuje odhad vývoja štátneho a verejného rozpočtu v budúcich rokoch na základe súčasných politík. Každý rok sa prehodnocuje a pri zostavovaní rozpočtu sa odhad vždy dopĺňa o ďalší rozpočtový rok.

 • viľet

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - výlet

 • zaboľeté

  - v šarišskom nárečí - začiernené (choré) zemiaky

 • žeté

  - v balete skok z jednej nohy na druhú

 • žetón

  - hracia známka, napr. v rulete; plastový alebo kovový kotúčik nahrádzajúci mincu napr. v nákupných vozíkoch

 • žoržet

  - hodvábna alebo vlnená jemná tkanina

Pozri výraz ÚČET v synonymickom slovníku slovenčiny.