Pravopis slova "tŕ" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 811 výsledkov (7 strán)

 • trabant ‑a mn. I ‑tmi m.
  Trácia ‑ie ž.; Trák ‑a mn. ‑ci m.; Tráčka ‑y ‑čok ž.; trácky
  tradícia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.
  tradicionalizmus ‑mu m.; tradicionalista ‑u m.; tradicionalistka ‑y ‑tiek ž.; tradicionalistický; tradicionalisticky prísl.
  tradičný; tradične prísl.; tradičnosť ‑i ž.
  tradovať sa ‑uje ‑ujú nedok.
  trafený
  trafika ‑y ‑fík ž.; trafikový; trafička ‑y ‑čiek ž.
  trafikant ‑a mn. I ‑tmi m.; trafikantka ‑y ‑tiek ž.; trafikantský
  trafiť ‑í ‑ia dok.; trafiť sa (naskytnúť sa)
  trafostanica ‑e ‑níc ž.
  tragač ‑a m.
  tragéd ‑a m.; tragédka ‑y ‑dok ž.
  tragédia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.
  tragický; tragicky prísl.; tra­gickosť ‑i ‑í ž.; tragické ‑ého s.
  tragika ‑y ž.
  tragikomédia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; tragikomický; tragikomicky prísl.; tragikomickosť ‑i ‑í ž.
  tragikomika ‑y ž.
  tragizovať ‑uje ‑ujú nedok.
  trachea ‑ey D a L ‑ei mn. ‑ey ‑eí D ‑eám L ‑eách ž.; tracheový, tracheálny
  trachóm ‑u m.; trachómový
  trajekt ‑u mn. I ‑tmi m.; trajektový
  trajler ‑a L ‑i mn. ‑y m.; trajlerový
  trak ‑u m.; tráčik ‑a/‑čka m.
  trakcia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; trakčný
  trakt ‑u mn. I ‑tmi m.
  traktát ‑u m.; traktátový
  traktor ‑a L ‑e mn. ‑y m.; trak­torový; traktorček ‑a m.
  traktorista ‑u m.; traktoristka ‑y ‑tiek ž.
  traktovať ‑uje ‑ujú nedok.
  traky ‑ov m. pomn.; tračky, tráčiky ‑ov m. pomn.
  trala, tralala, tralalom cit.
  trám ‑u m.; trámový; trámik ‑a m.
  trambus ‑u/‑a m.; trambusový
  tramín ‑u m.; tramínový
  tramp ‑u m. neživ.
  tramp ‑a mn. ‑i m. živ.; trampský
  tramping ‑u m.
  trampka ‑y ‑piek ž.
  trampolína, trambulína ‑y ‑lín ž.; trampolínový, trambulínový
  trampoty ‑pôt ž. pomn.
  trampovať ‑uje ‑ujú nedok.
  tramtária, trantária ‑ie ž.
  transakcia [‑nza‑] ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; transakčný
  transcendentálny, transcendentný; transcendentálne, transcendentne prísl.; transcendentálnosť, transcendentnosť ‑i ž.
  transfer ‑u L ‑i mn. ‑y m.; transferový
  transfokátor ‑a L ‑e mn. ‑y m.
  transformácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; transformačný
  transformátor ‑a L ‑e mn. ‑y m.; transformátorový
  transformovať ‑uje ‑ujú nedok. i dok.; transformovať sa
  transfúzia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; transfúzny
  transfúziológia ‑ie ž.; transfúziológ ‑a mn. ‑ovia m.; transfúziologička ‑y ‑čiek ž.; transfúziologický
  transkontinentálny
  transkripcia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; transkripčný
  transliterácia [‑zl‑] ‑ie ž.; transliteračný
  transmisia [‑zm‑] ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; transmisijný
  transoceánsky
  transparent ‑u mn. I ‑tmi m.; transparentový, transparentný; transparentne prísl.; transparentnosť ‑i ž.
  transplantácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; transplantačný
  transplantovať ‑uje ‑ujú nedok. i dok.
  transponovať ‑uje ‑ujú nedok. i dok.
  transport ‑u mn. I ‑tmi m.; transportný
  transportér ‑a L ‑i mn. ‑y m.; transportérový
  transportovať ‑uje ‑ujú nedok. i dok.
  transpozícia ‑ie ž.; transpozičný
  transsexualizmus ‑mu m.; transsexuál ‑a m.
  transvestizmus ‑mu m.; transvestita ‑u m.; transvestitka ‑y ‑tiek ž.
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV