Hľadaný výraz "oľ" v Lekárskom slovníku

Nájdených 105 výsledkov (1 strana)

 • olecranarthritis

  - olekranartritída, zápal lakťového kĺbu

 • olecranoarthropathia

  - olekranoartropatia, ochorenia lakťového kĺbu (všeobecne)

 • olecranohumeralis

  - olekranohumerálny, týkajúci sa lakťového výbežku a ramennej kosti

 • olecranon

  - olekranon, lakťový výbežok

 • olenitis

  - olenitída, zápal lakťového kĺbu

 • olens

  - páchnuci

 • oleochrysotherapia

  - oleochryzoterapia, terapeutické podávanie solí zlata v olejovej suspenzii

 • oleoscleroma

  - oleoskleróm, nepravý kožný nádor vzniknutý v mieste vstreknutia lieku, ktorý obsahoval olej

 • oleosis

  - oleóza (pľúc), reakcia pľúcneho tkaniva na aspiráciu olejovitých látok

 • oleosus

  - olejnatý

 • oleothorax

  - oleotorax, zavedenie olejovej zmesi do hrudnej dutiny

 • oleum

  - olej, silica

 • olfactologia

  - olfaktológia, náuka o čuchu

 • olfactometria

  - olfaktometria, meranie citlivosti čuchu

 • olfactometron

  - olfaktometer, prístroj na kvantitatívnu skúšku čuchu

 • olfactophobia

  - olfaktofóbia, chorobný strach, odpor k zápachu

 • olfactorium

  - olfaktorium, látka používaná na skúšku čuchu

 • olfactorius

  - čuchový

 • olfactus

  - čuch

 • oligaemia

  - oligémia, znížené množstvo krvi

 • oligakisuria

  - oligakisúria, málo časté močenie

 • oligarthritis

  - oligartritída, zápal niekoľkých kĺbov

 • oligidria

  - oligidria, nedostatočné vylučovanie potu

 • oligocalculia

  - oligokalkúlia, znížená schopnosť počítať

 • oligocardia

  - oligokardia, spomalenie srdcovej činnosti (bradykardia)

 • oligocholia

  - oligochólia, znížené vylučovanie žlče

 • oligochromaemia

  - oligochromémia, nedostatočné množstvo hemoglobínu v krvi

 • oligochylia

  - "oligochýlia, znížené vylučovanie žalúdočnej šťavy

 • oligocythaemia

  - oligocytémia, znížený počet krviniek v krvi

 • oligocytosis

  - oligocytóza, znížený počet buniek

 • oligodactylia

  - oligodaktýlia, vrodený menší počet prstov, nevyvinutie všetkých prstov

 • oligodendroblastoma

  - oligodendroblastóm, nezrelá forma oligodendrogliómu

 • oligodendrocytus

  - oligodendrocyt, gliová bunka s málo vetvenými výbežkami

 • oligodendroglia

  - oligodendroglia, bunky podporného nervového tkaniva menšej veľkosti s guľatým jadrom a s hladkými a krátkymi výbežkami protoplazmy

 • oligodendroglioma

  - oligodendroglióm, nádor vychádzajúci z oligodendroglií v mozgu

 • oligodipsia

  - oligodipsia, abnormálne znížený pocit smädu

 • oligodontia

  - oligodoncia, neúplný počet zubov

 • oligoerythrocythaemia

  - oligoerytrocytémia, znížený počet červených krviniek v krvi

 • oligogalactia

  - oligogalakcia, znížené vylučovanie mlieka

 • oligogenum

  - gén veľkého významu, podmieňujúci kvalitatívny znak fenotypu

 • oligoglobulia

  - oligoglobúlia, znížený počet červených krviniek v krvi

 • oligohaemia

  - oligémia, znížené množstvo krvi

 • oligohydramnion

  - oligohydramnión, znížené množstvo plodovej tekutiny v amniovom vaku

 • oligohydruria

  - oligohydrúria, znížený objem moča, koncentrovaný moč

 • oligohypermenorrhoea

  - menej často sa vyskytujúce, ale silné menštruačné krvácanie

 • oligohypomenorrhoea

  - slabšie menštruačné krvácanie v dlhších časových intervaloch

 • oligolecithalis

  - oligolecitálny, obsahujúci málo žĺtka

 • oligoleucocythaemia

  - oligoleukocytémia, znížené množstvo bielych krviniek v krvi

 • oligomenorrhoea

  - menštruácia v dlhších odstupoch ako je norma

 • oligoovulatio

  - oligoovulácia, ovulácia v dlhších časových intervaloch ako má byť

 • oligopeptidum

  - oligopeptid, spojenie 2 až 5 aminokyselín peptidovou väzbou

 • oligophrenia

  - oligofrénia, vrodená alebo získaná slabomyseľnosť

 • oligoplasmia

  - oligoplazmia, nedostatočné množstvo krvnej plazmy

 • oligopnoe

  - oligopnoe, spomalené dýchanie, znížená frekvencia dýchania

 • oligopsychia

  - oligopsychia, nedostatočný intelekt, slabomyseľnosť

 • oligoptyalismus

  - oligoptyalizmus, znížené vylučovanie slín

 • oligosaccharidum

  - oligosacharid, polymér obsahujúci 2 - 10 monosacharidových jednotiek

 • oligosialia

  - oligosialia, znížené vylučovanie slín

 • oligosideraemia

  - oligosiderémia, znížené množstvo železa v krvi (sideropénia)

 • oligospermia

  - znížené množstvo samčích pohlavných buniek v ejakuláte

 • oligosteatosis

  - oligosteatóza, znížená činnosť mazových žliaz

 • oligosymptomaticus

  - oligosymptomatický, (ochorenie) prebiehajúce s malým počtom charakteristických príznakov

 • oligotrichia

  - oligotrichia, vrodený nedostatočný rast vlasov

 • oligotrophia

  - nedostatočná výživa, podvýživa

 • oligozoospermia

  - oligozoospermia, znížený počet spermií v ejakuláte a ich znížená pohyblivosť

 • oligúria

  - znížené vylučovanie moča

 • oliva

  - v anatómii elipsoidný výbežok, hrbolček predĺženej miechy

 • olivaris

  - olivárny, vzťahujúci sa k olive

 • Olivete La Sauge

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • olivocerebellaris

  - olivocerebelárny, týkajúci sa olivy a mozočka

 • olivocochlearis

  - olivokochleárny, týkajúci sa olivy a kosteného slimáka

 • olivospinalis

  - olivospinálny, týkajúci sa olivy a miechy

 • olla

  - hrniec, kelímok

 • angiitis (ange(o)itis)

  - angiitída (ange(o)itída), zápal cievy

 • bacteri(o)cidus

  - baktericídny, ničiaci baktérie

 • blephar(o)adenitis

  - blefar(o)adenitída, zápaľ žliaz očného viečka

 • brachy(o)esophagia

  - brachyezofágia, vrodené skrátenie pažeráka

 • cholang(o)itis

  - cholang(o)itída, zápal žlčových ciest

 • cole(o)s

  - pošva. Coles masculinus - penis. Coles femininus - dráždec.

 • dacry(o)adenitis

  - dakry(o)adenitída, zápal slznej žľazy

 • hydr(o)encephalocele

  - hydr(o)encefalokéla, vydutina mozgu s výbežkom rozšírenej komory naplnenej mokom

 • hydr(o)omphalus

  - hydr(o)omfalus, pupočná cysta, vyklenutie pupočnej krajiny z nahromadením tekutiny

 • hyp(o)aemia

  - hyp(o)émia, zmenšené množstvo krvi

 • mes(o)orchium

  - mez(o)orchium, okružná riasa, peritoneálny záves fetálneho semenníka

 • O

  - chem. značka kyslíka (oxygenium)

 • oste(o)anagenesis

  - oste(o)anagenéza, znovuvytvorenie kosti

 • pelvi(o)lithotomia

  - pelvilitotómia, preťatie obličkovej panvičky za účelom odstránenia kamienkov

 • pelvi(o)scopia

  - pelviskopia, priame vyšetrenie panvových orgánov

 • proct(o)eurynter

  - prokt(o)eurynter, gumový balónik naplnený vodou používaný na roztiahnutie konečníka

 • pseud(o)-

  - nepravý, nepôvodný

 • py(o)encephalus

  - pyoencefalus vonkajší, prevalenie hnisu do subarachnoideálneho priestoru

 • pyoseptic(o)aemia

  - pyoseptik(o)émia, zaplavenie krvi baktériami, ktoré sú z časti naviazané na krvné tromby, pri strate kontroly organizmu nad infekciou

 • rhachi(o)pagus

  - rachi(o)pagus, jedince spojené chrbticou

 • rhachi(o)tomia

  - rachi(o)tómia, chirurgické otvorenie chrbtice, chrbticového kanála

 • sial(o)adenitis

  - sialoadenitída, zápal slinnej žľazy

 • staphyl(o)aemia

  - stafyl(o)émia, prítomnosť stafylokokov v krvi

 • staphyl(o)oedema

  - stafyl(o)edém, opuchom podmienené zväčšenie čapíka

 • sulf(o)-

  - chemické zlúčeniny obsahujúce skupinu SO2

 • sulf(o)hydrogenismus

  - sulf(o)hydrogenizmus, otrava sírovodíkom (hydrogenium sulfuratum)

 • sulph(o)-

  - chemické zlúčeniny obsahujúce skupinu SO2

 • tabac(o)ismus

  - tabak(o)izmus, chronická otrava tabakom, nikotínom

 • therm(o)aesthesia

  - term(o)estézia, citlivosť na teplo, schopnosť vnímania tepla

 • thromb(o)embolia

  - tromb(o)embólia, uvoľnenie krvnej zrazeniny do krvného obehu

 • thromb(o)embolismus

  - tromb(o)embolická choroba, tvorba trombov v žilách s ich uvoľnením a zanesením do pľúc

 • top(o)aesthesia

  - topoestézia, presná lokalizácia dotykových vnemov