Hľadaný výraz "oč" v Lekárskom slovníku

Nájdených 75 výsledkov (1 strana)

 • occidens

  - západ

 • occipitalis

  - okcipitálny, záhlavný

 • occipitalisatio

  - okcipitalizáca, zrastenie prvého krčného stavca (atlasu) so záhlavnou kosťou

 • occipitoatlantoideus

  - okcipitoatlantoidný, týkajúci sa záhlavnej kosti a prvého krčného stavca

 • occipitoaxoideus

  - okcipitoaxoidný, týkajúci sa záhlavnej kosti a druhého krčného stavca

 • occipitobasilaris

  - okcipitobazilárny, týkajúci sa záhlavnej kosti a lebečnej spodiny

 • occipitocervicalis

  - okcipitocervikálny, týkajúci sa záhlavnej kosti a krku

 • occipitofacialis

  - okcipitofaciálny, týkajúci sa záhlavnej kosti a tváre

 • occipitofrontalis

  - okcipitofrontálny, týkajúci sa záhlavnej kosti a čela (čelovej kosti)

 • occipitomastoideus

  - okcipitomastoidný, týkajúci sa záhlavnej kosti hlávkového výbežku spánkovej kosti

 • occipitomentalis

  - okcipitomentálny, týkajúci sa záhlavia a brady

 • occipitoparietalis

  - okcipitoparietálny, týkajúci sa záhlavnej a temennej kosti

 • occipitotemporalis

  - okcipitotemporálny, týkajúci sa záhlavnej a spánkovej kosti

 • occipitothalamicus

  - okcipitotalamický, týkajúci sa záhlavného laloka mozgu a talamu

 • occiput

  - záhlavie

 • occludator

  - okludátor, prístroj na stanovenie skusu chrupu

 • occludens

  - uzavierajúci, zatvárajúci

 • occlusalis

  - okluzálny, okluzný, týkajúci sa uzáveru

 • occlusio

  - oklúzia, uzavretie, záver, skus horných a dolných zubov

 • occultatio

  - skrývanie, utajovanie

 • occultus

  - okultný, skrytý, tajný

 • occurentia

  - príchod, objavenie sa

 • ochlesis

  - ochlezia, porucha vzniknutá z prílišného tlaku

 • ochlophobia

  - ochlofóbia, chorobný strach pred tlačením, pred množstvom ľudí

 • ochranná oblasť

  - úsek génu pred prepisovaným úsbiom alebo za ním.

 • ochrodermatosis

  - ochrodermatóza, žltkasté zafarbenie kože

 • ochronosis

  - ochronóza, dedičné ochorenie, pri ktorom sa dôsledku enzýmového defektu hromadí v spojivovom tkanive kyselina homogentisová

 • octavus

  - ôsmy

 • octies

  - osemkrát

 • octigravida

  - oktigravida, tehotná ôsmy raz

 • octipara

  - oktipara, ôsmy raz rodiaca

 • octoni

  - po ôsme

 • ocularis

  - okulárny, vzťahujúci sa k oku

 • oculentum

  - očná masť

 • oculofacialis

  - okulofaciálny, týkajúci sa očí a tváre

 • oculogyria

  - okulogýria, hranica pohybu očného bulbu

 • oculomotorius

  - okohybný

 • oculomycosis

  - okulomykóza, choroba očí spôsobená hubami

 • oculonasalis

  - okulonazálny, týkajúci sa očí a nosa

 • oculopathia

  - okulopatia, ochorenie očí (všeobecne)

 • oculopharyngealis

  - okulofaryngeálny, týkajúci sa očí a hltanu

 • oculopupillaris

  - okulopupilárny, týkajúci sa oka a zrenice

 • oculospinalis

  - okulospinálny, týkajúci sa očí a miechy

 • angiitis (ange(o)itis)

  - angiitída (ange(o)itída), zápal cievy

 • bacteri(o)cidus

  - baktericídny, ničiaci baktérie

 • blephar(o)adenitis

  - blefar(o)adenitída, zápaľ žliaz očného viečka

 • brachy(o)esophagia

  - brachyezofágia, vrodené skrátenie pažeráka

 • cholang(o)itis

  - cholang(o)itída, zápal žlčových ciest

 • cole(o)s

  - pošva. Coles masculinus - penis. Coles femininus - dráždec.

 • dacry(o)adenitis

  - dakry(o)adenitída, zápal slznej žľazy

 • hydr(o)encephalocele

  - hydr(o)encefalokéla, vydutina mozgu s výbežkom rozšírenej komory naplnenej mokom

 • hydr(o)omphalus

  - hydr(o)omfalus, pupočná cysta, vyklenutie pupočnej krajiny z nahromadením tekutiny

 • hyp(o)aemia

  - hyp(o)émia, zmenšené množstvo krvi

 • mes(o)orchium

  - mez(o)orchium, okružná riasa, peritoneálny záves fetálneho semenníka

 • O

  - chem. značka kyslíka (oxygenium)

 • oste(o)anagenesis

  - oste(o)anagenéza, znovuvytvorenie kosti

 • pelvi(o)lithotomia

  - pelvilitotómia, preťatie obličkovej panvičky za účelom odstránenia kamienkov

 • pelvi(o)scopia

  - pelviskopia, priame vyšetrenie panvových orgánov

 • proct(o)eurynter

  - prokt(o)eurynter, gumový balónik naplnený vodou používaný na roztiahnutie konečníka

 • pseud(o)-

  - nepravý, nepôvodný

 • py(o)encephalus

  - pyoencefalus vonkajší, prevalenie hnisu do subarachnoideálneho priestoru

 • pyoseptic(o)aemia

  - pyoseptik(o)émia, zaplavenie krvi baktériami, ktoré sú z časti naviazané na krvné tromby, pri strate kontroly organizmu nad infekciou

 • rhachi(o)pagus

  - rachi(o)pagus, jedince spojené chrbticou

 • rhachi(o)tomia

  - rachi(o)tómia, chirurgické otvorenie chrbtice, chrbticového kanála

 • sial(o)adenitis

  - sialoadenitída, zápal slinnej žľazy

 • staphyl(o)aemia

  - stafyl(o)émia, prítomnosť stafylokokov v krvi

 • staphyl(o)oedema

  - stafyl(o)edém, opuchom podmienené zväčšenie čapíka

 • sulf(o)-

  - chemické zlúčeniny obsahujúce skupinu SO2

 • sulf(o)hydrogenismus

  - sulf(o)hydrogenizmus, otrava sírovodíkom (hydrogenium sulfuratum)

 • sulph(o)-

  - chemické zlúčeniny obsahujúce skupinu SO2

 • tabac(o)ismus

  - tabak(o)izmus, chronická otrava tabakom, nikotínom

 • therm(o)aesthesia

  - term(o)estézia, citlivosť na teplo, schopnosť vnímania tepla

 • thromb(o)embolia

  - tromb(o)embólia, uvoľnenie krvnej zrazeniny do krvného obehu

 • thromb(o)embolismus

  - tromb(o)embolická choroba, tvorba trombov v žilách s ich uvoľnením a zanesením do pľúc

 • top(o)aesthesia

  - topoestézia, presná lokalizácia dotykových vnemov