Hľadaný výraz "dã" v Lekárskom slovníku

Nájdených 74 výsledkov (1 strana)

 • dacry(o)adenitis

  - dakry(o)adenitída, zápal slznej žľazy

 • dacryagogatresia

  - dakryagogatrézia, nepriechodnosť slzných ciest

 • dacryagogus

  - vyvolávajúci slzenie

 • dacryoadenalgia

  - dakryoadenalgia, bolesť slznej žľazy

 • dacryoadenecto

  - dakryoadenektómia, chirurgické vybratie slznej žľazy

 • dacryoblennorrhoea

  - dakryoblenorea, hnisavý výtok, hnisavý zápal slznej žľazy

 • dacryocystectasia

  - dakryocystektázia, rozšírenie slzného vaku

 • dacryocystectomia

  - dakryocystektómia, odstránenie, vybratie slzného vaku

 • dacryocystis

  - dakryocystis, slzný vak

 • dacryocystitis

  - dakryocystitída, zápal slzného vaku

 • dacryocystoblennorrhoea

  - dakryocystoblenorea, zápal slzného vaku spojený s výtokom hnisu

 • dacryocystoblennostasis

  - dakryocystoblenostáza, nahromadenie hlienu, hnisu, v slznom vaku

 • dacryocystocele

  - dakryocystokéla, vakovité rozšírenie slzného vaku

 • dacryocystoptosis

  - dakryocystoptóza, pokles, vysunutie slzného vaku z normálnej polohy smerom dole

 • dacryocystorhinostenosis

  - dakryocystorinostenóza, zúženie slzného vaku a nosovej dutiny

 • dacryocystorhinostomia

  - dakryocystorinostómia, chirurgické spojenie slzného vaku s nosovou dutinou

 • dacryocystostenosis

  - dakryocystostenóza, zúženie slzného vaku

 • dacryocystosyringotomia

  - dakryocystosyringotómia, chirurgické preťatie slzného vaku a slzných kanálov

 • dacryocystotomia

  - dakryocystotómia, chirurgické preťatie slzného vaku

 • dacryohaemorrhoea

  - dakryohemorea, vylučovanie krvavých sĺz, sĺz s prímesou krvi

 • dacryohelcosis

  - dakryohelkóza, vredová choroba slzného vaku a slzného kanála

 • dacryolithiasis

  - dakryolitiáza, kamienky vo vývodu slznej žľazy

 • dacryolithos

  - dakryolit, kamienok slznej žľazy

 • dacryon

  - "slza

 • dacryopyorrhoea

  - dakryopyorea, hnisavý výtok slzných žliaz

 • dacryopyosis

  - dakryopyóza, hnisavý zápal slzného vaku a slzných kanálov

 • dacryorhinostomia

  - dakryorinostómia, chirurgické spojenie slzného vaku s nosovou dutinou

 • dacryorrhoea

  - dakryorea, slzenie, silný výtok sĺz

 • dacryostenosis

  - dakryostenóza, zúženie odvodných slzných ciest

 • dacryosyrinx

  - dakryosyrinx, píšťaľa slzného vaku, prístroj k vytvoreniu slzného kanálika

 • dactylalgia

  - daktylalgia, bolesť prstov

 • dactylitis

  - daktylitída, zápal prsta

 • dactylocampsodynia

  - daktylokampsodýnia, bolestivé zakrivenie, stiahnutie prstov

 • dactylogramma

  - daktylogram, otlačok prsta

 • dactylogryposis

  - daktylogrypóza, trvalé pazúrikovité zakrivenie prsta

 • dactylologia

  - daktylológia, spôsob posunkovej reči pre dorozumenie hluchonemých

 • dactylolysis

  - daktylolýza, chirurgické uvolnenie zrastených prstov

 • dactylomegalia

  - daktylomegália, nápadne veľké prsty

 • dactylophasia

  - daktylofázia, posunková reč hluchonemých, dorozumievanie posunkami

 • dactyloschisis

  - daktyloschíza, rozštep prstov, nadpočetné prsty

 • dactyloscopia

  - daktyloskopia, zisťovanie totožnosti podľa otlačkov prstov

 • dactylospasmus

  - daktylospazmus, kŕč prstov, kŕčovité stiahnutie prstov

 • dactylosymphysis

  - daktylosymfýza, spojenie, zrast prstov

 • daemonomania

  - démonománia, posadnutosť, chorobná predstava o posadnutosti zlým duchom

 • daltonismus

  - farbosleposť, zvlášt na červenú a zelenú farbu, porucha farebného videnia

 • damnatio

  - odsúdenie

 • Danablu

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 50- 60%. Pôvodom z Dánska

 • Danbo

  - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 20- 50%. Pôvodom z Dánska

 • Darcovstvo spermií

  - procedúra, pri ktorej sa spermie získavajú od darcu a uložia sa do banky spermií. Použiť sa môžu až po 6 mesiacoch od darovania, aby sa vylúčil výskyt infekčných chorôb.

 • Darcovstvo vajíčka (oocytu)

  - procedúra, pri ktorej iná žena poskytne svoje oocyty pacientke. Aplikuje sa u bezdetných žien, ktoré buď nemajú vyvinuté vaječníky, trpia na zníženú činnosť vaječníkov, alebo sa v rodine partnerky vyskytujú genetické choroby.

 • dartos

  - "zovretý

 • biocíd

  - chemická látka používaná proti škodcom

 • Blei D Auvergne

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 50%. Pôvodom z Auvergne, Francúzska

 • Boulette D Avesnes

  - mäkký syr z kozieho mlieka s obsahom tuku 52%. Pôvodom z Francúzska

 • Brin D Amour

  - mäkký syr z ovčieho mlieka, s obsahom tuku 40- 50%. Pôvodom z Korziky - Francúzska

 • D

  - skratka pre dioptriu

 • D.S.C.

  - z lat. - Districtus Slovakia Controllatus je najvyšší stupeň kontrolovaného označenia pôvodu a kvality Slovenských vín. Takéto vína budú certifikované podľa paragrafu č.25 nového vinohradníckeho a vinárskeho zákona (v platnosti od augusta 2009).

 • dýchanie

  - proces získavania energie z energeticky bohatých molekúlvo využiteľnej podobe. Bunková respirácia zahŕňa biochemické deje odohrávajúce sa v bunkea vyžaduje si kyslík. Slovo respirácia sa používa aj na označenie vonkajšieho dýchania (napríklad pľúcami). Túto výmenu plynov predstavuje výmena kyslíka za oxid uhličitý v pľúcach alebo podobných orgánoch suchozemských živočíchov.

 • Fourme D Ambert

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 50%. Pôvodom z Francúzska

 • fungicíd

  - chemický prostriedok proti parazitným hubám a plesniam
  - látka určená na ničenie plesní

 • galvanický prúd

  - elektrický jednosmerný prúd z elektrochemických článkov

 • genetický kód

  - triplety báz, ktorým zodpovedajú konkrétne aminokyseliny z 20 možných.

 • insekticíd

  - látka ničiaca hmyz

 • jód

  - chemický prvok patriaci medzi halogény

 • kompenzácia dávky

  - odzrkadľuje skutočnosť, že množstvo génového produktu X-viazaného génu je rovnaké bez ohľadu na to, či je v karyotype prítomný chromozóm X alebo dva, zriedkavejšie aj viac.

 • listina registrovaných odrôd

  - súpis odrôd každého pestovateľského druhu, ktoré prešli šľachtiteľskými odrodovými skúškami a sú povolené na rozmnožovanie

 • M. D.

  - "Medicinae Doctor

 • mastoi(d)ectomia

  - mastoidektómia, chirurgické odstránenie časti bradavkového výbežku spánkovej kosti

 • Mont D

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • ovicíd

  - chemický prípravok na hubenie vajíčok roztočov

 • pesticíd

  - chemický prostriedok proti biologickým škodcom

 • rodenticíd

  - chemický prostriedok proti hlodavcom

 • Vacherin Mont D

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 50%. Pôvodom zo Švajčiarska