Hľadaný výraz "cr" v Lekárskom slovníku

Nájdených 123 výsledkov (2 strán)

 • Cr

  - chem. značka chrómu (chromium)

 • crampus

  - bolestivý sťah svalov

 • cranialis

  - kraniálny, lebečný, horný, nachádzajúci sa bližšie k hlave

 • craniectomia

  - kraniektómia, operačné odstránenie časti lebečnej klenby

 • craniocerebralis

  - kraniocerebrálny, týkajúci sa lebky a mozgu

 • cranioclasia

  - kranioklázia, rozdrtení lebky pri embryotómii

 • craniodidymus

  - kraniodidymus, jedinec s dvoma hlavami

 • craniofacialis

  - kraniofaciálny, týkajúci sa lebky a tváre

 • craniomalacia

  - kraniomalácia, osteomalácia lebečných kostí, abnormálne mäkký lebečný kryt

 • craniometria

  - kraniometria, meranie lebky, určovanie rozmerov lebky

 • craniometrum

  - kraniometer, prístroj na meranie lebky

 • cranioneuralgia

  - kranioneuralgia, silná bolesť v oblasti hlavových nervov

 • craniopagus

  - kraniopág, jedince spojené hlavou

 • craniopharyngealis

  - kraniofaryngeálny, týkajúci sa lebky a hltana

 • craniopharyngeoma

  - kraniofaryngeóm, nádor, ktorý sa väčšinou nachádza v oblasti tureckého sedla

 • craniorrhachischisis

  - kraniorachischíza, vrodený rázštep lebečného krytu a chrbtice

 • cranioschisis

  - "kranioschíza, chýbanie alebo rázštep lebečného krytu

 • craniosclerosis

  - kranioskleróza, zhrubnutie lebečných kostí

 • cranioscopia

  - kranioskopia, diagnostické vyšetrenie lebky

 • craniospinalis

  - kraniospinálny, týkajúci sa lebky a chrbtice

 • craniostenosis

  - kraniostenóza, deformácia lebky kvôli predčasnému zrastu lebečných švov

 • craniostosis

  - kraniostóza, predčasné skostnatenie lebečných švov

 • craniosynostosis

  - kraniosynostóza, predčasné uzavretie lebečných švov

 • craniotabes

  - kraniotabes, chorobné mäknutie lebečných kostí

 • craniothoracalis

  - kraniotorakálny, týkajúci sa lebky a hrudníka

 • craniotomia

  - "kraniotómia, chirurgické otvorenie lebky

 • cranium

  - lebka, lebečné kosti ako celok

 • crassitudo

  - hrúbka, hustota

 • crassus

  - tučný, silný, hustý

 • crater

  - "kráter

 • craurosis

  - krauróza, chronické progredujúce zvrašťovanie kože

 • creatinaemia

  - kreatinémia, hladina kreatínu v krvi

 • creatininum

  - kreatinín, anhydrid kreatínu využívaný na stanovenie obličkového clearance

 • creatinum

  - kreatín, organická látka vznikajúca pri štiepení kreatinfosfátu

 • creatinuria

  - kreatinúria, prítomnosť kreatínu v moči

 • creatio

  - kreácia, voľba

 • creatorrhoea

  - kreatorea, prítomnosť nestrávených svalových vlákien v stolici

 • creatura

  - kreatúra, stvorenie, tvor, bytosť

 • creber

  - hustý, početný, hojný

 • cremaster

  - kremaster, sval, na ktorom je zavesený semenník, zdvíhač (musculus cremaster)

 • crematio

  - kremácia, spopolnenie

 • crematorium

  - krematorium, budova určená na spopolňovanie mŕtvol

 • cremnophobia

  - kremnofóbia, chorobný pocit strachu a závraty pri pohľade do hĺbky

 • cremor

  - krém, prípravok na natieranie kože

 • crena

  - zárez, ryha, štrbina

 • crenotherapia

  - krenoterapia, liečba liečivými prameňmi

 • creosotum

  - kreozot, nahnedlá páchnuca zmes fenolových látok, prípravok z drevného dechtu

 • crepitans

  - krepitujúci, praskajúci, šelestiaci

 • crepitatio

  - krepitácia, chrapšťanie, šelest, druh patologického posluchového a pohmatového nálezu

 • crepitus

  - rachot, praskot, včasný diagnostický nález pri zápale pľúc (drobné neprízvučné chrôpky)

 • crescens

  - krescentný, rastúci

 • crescentia

  - rast, vzrastanie

 • cresolum

  - krezol, fenolová látka používaná ako dezinfekčný prostriedok

 • cretenismus

  - kretenizmus, súbor prejavov vrodenej zníženej funkcie štítnej žľazy

 • cretenoides

  - kretenoid, jedinec podobný kreténu

 • Črevná motilia

  - pohyby čriev

 • Črevná pasáž

  - pohyb stolice v čreve

 • črevo

  - časť tráviacej trubice živočícha, v ktorej sa pôsobením enzýmov rozkladá potrava a vstrebávajú živiny.

 • CRF

  - kortikoliberín, hormón uvoľňujúci kortikotropín

 • cribriformis

  - sitový, sitovitý, podobný situ

 • cribrosus

  - kribrózny, sitovitý, podobný situ

 • cricoarytaenoideus

  - týkajúci sa prstencovej a hlasivkovej chrupky

 • cricoidectomia

  - krikoidektómia, chirurgické odstránenie prstencovej chrupky

 • cricoideus

  - krikoidný, patriaci prstencovej chrupke

 • cricooesophageus

  - krikoezofageálny, týkajúci sa prstencovej chrupky a pažeráka

 • cricopharyngeus

  - krikofaryngeálny, týkajúci sa prstencovej chrupky a hltana

 • cricothyroideus

  - krikotyroideálny, týkajúci sa prstencovej chrupky a štítnej žľazy

 • cricothyrotomia

  - krikotyrotómia, chirurgický zásah na hrtane v oblasti krikotyroideálneho väzu

 • cricotomia

  - krikotómia, chirurgický zásah na prstencovej chrupke

 • cricotrachealis

  - krikotracheálny, týkajúci sa prstencovej chrupky a priedušnice

 • cricotracheotomia

  - krikotracheotómia, chirurgické prerezanie prstencovej chrupky a otvorenie priedušnice

 • crimen

  - obvinenie, žaloba, trestný čin

 • criminalis

  - kriminálny, týkajúci sa trestného činu, trestný

 • criminalitas

  - kriminalita, zločinnosť, previnilosť, trestná činnosť

 • crinis

  - "vlas

 • crisis

  - kríza, rozhodný obrat, zvrat, náhla zmena v priebehu choroby, náhly pokles horúčky

 • crista

  - hrana, lišta, hrebeň, chochol

 • cristalis

  - lištový, hrebeňový

 • crocatus

  - šafránový, žltý ako šafran

 • croceus

  - šafránový, žltý ako šafran

 • Crohn

  - chronické zápalové ochorenie čreva

 • crotaphion

  - krotafion, kraniometrický merný bod na hrote veľkých krídel klínovej kosti

 • Crottin De Chavignol

  - mäkký syr z kozieho mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • cruciatus

  - skrížený

 • cruciformis

  - kruciformný, tvaru kríža, skrížený

 • crudelitas

  - krutosť, bezcitnosť

 • crudus

  - krvavý, syrový, surový, pokazený, nestrávený

 • cruentus

  - krvavý, obsahujúci krv

 • cruor

  - krv

 • crura cerebri

  - útvar v strednom mozgu

 • cruralis

  - týkajúci sa predkolenia

 • crus

  - predkolenie

 • crush syndrome

  - súbor príznakov vznikajúcich pri rozsiahlom poranení a rozmačkaní svalstva (syndróm zo zasypania)

 • crusta

  - chrasta, povlak, zaschnutý tkanivový mok s krvou

 • crustosus

  - chrastový

 • Crutin Al Tartufo Piemontese

  - mäkký syr z ovčieho mlieka al. kozie, s obsahom tuku 40%. Pôvodom z Talianska

 • cryaesthesia

  - kryestézia, precitlivenosť kože na chlad, zimu

 • cryocauter

  - kryokauter, chirurgický prístroj na odstraňovanie kožných defektov (napr. bradavice) zmrazením

 • cryochirurgia

  - kryochirurgia, odbor chirurgie využívajúci veľmi nízke teploty (pri operácii) na deštrukciu patologického tkaniva

 • cryodessicatio

  - kryodesikácia, vysušenie chladom

 • cryoextractio

  - kryoextrakcia, odstránenie orgánu (napr. očnej šošovky) pomocou zvláštneho prístroja kryoextraktora, na jeho hrote je teplota -30 až -40 °C

 • cryoglobulinaemia

  - kryoglobulinémia, zmnoženie kryoglobulínu v krvi

 • cryoglobulinum

  - kryoglobulín, v chlade vypadávajúca krvná bielkovina

 • cryopathia

  - kryopatia, choroba vyvolaná kryoglobulínom

 • cryoprecipitatum

  - zmrazená frakcia krvnej plazmy obsahujúca koagulačné faktory

 • cryoscopia

  - kryoskopia, stanovenie bodu tuhnutia roztokov

 • cryotherapia

  - kryoterapia, liečba chladom

 • crypta

  - "krypta, vkleslina

 • cryptocephalus

  - jedinec s nevyvinutím hlavou, lebečnými kosťami

 • cryptococcosis

  - kryptokokóza, ochorenie vyvolané Cryptococcus neoformans

 • Cryptococcus

  - kryptokokus, druh kvasiniek, ktorý spôsobuje generalizované viacorgánové ochorenie (CNS, pľúca, koža atď.)

 • cryptogenes

  - kryptogénny, skrytého, nejasného pôvodu

 • cryptoleucaemia

  - kryptoleukémia, skrytá leukémia (bez typických prejavov)

 • cryptophthalmus

  - kryptoftalmus, vývojová anomália, charakterizovaná prekrytím oka (očnej štrbiny) čelovým kožným lalokom

 • cryptorchismus

  - kryptorchizmus, nezostúpenie semenníkov do mieška

 • cryptorrhoea

  - kryptorea, nadmerná aktivita endokrinných žliaz

 • crystallinus

  - krištáľovo čistý, jasný

 • crystallisatio

  - krystalizácia, vznik, tvorba kryštálov

 • crystallitis

  - kryštalitída, zápal očnej šošovky

 • crystalloconus

  - kryštalokonus, kužeľovitá deformácia prednej alebo zadnej plochy očnej šošovky

Naposledy hľadané výrazy: