Hľadaný výraz "chí" v Lekárskom slovníku

Nájdených 19 výsledkov (1 strana)

 • chiasma

  - skríženie v podobe gréckeho písmena x = chí

 • chiasmaticus

  - chiasmatický, skrížený

 • chiazma

  - znamená doslova prekríženie. Tento termín sa vzťahuje na prekríženie chromatidov homologických chromozómov v diploténnom štádiu prvého meiotického delenia. Chiazmy sú dôkazom výmeny chromozómového materiálu medzi homologickými chromozómami.

 • chimaera

  - chiméra, netvor, obluda

 • chiméra

  - jedinec, ktorý sa skladá z buniek odvodených z dvoch rozličných zygot. V humánnej genetike sa tento termín používa predovšetkým na označenie chimerizmu krvných skupín. Je výsledkom výmeny hemopoetických kmeňových buniek dizygotných dvojčiat in utero. Bunky pokračujú v produkcii krvných elementov rôznych skupinových vlastností. Zriedkavejšie sú dispermické chiméry, ktoré vznikajú fúziou dvoch zygot. Tento termín sa nesmie zamieňať s termínom mozaicizmus.

 • chinidinum

  - chinidín, prirodzený alkaloid z kôry chinovníka, D-izomer chinínu

 • chininum

  - chinín, prirodzený alkaloid získaný z kôry chininovníka

 • chiragra

  - chiragra, dna postihujúca kĺby ruky

 • chirarthritis

  - chirartritída, zápal jedného alebo niekoľkých kĺbov ruky

 • chirologia

  - chirológia, posunková reč hluchonemých

 • chiropraxis

  - chiropraxia, manipulačná liečba v rámci reflexnej terapie

 • chirurgia

  - chirurgia, odbor lekárstva liečiaci hlavne mechanickými výkonmi, operáciou

 • chirurgicus

  - chirurgický, týkajúci sa chirurgie

 • chirurgus

  - chirurg, doktor zaoberajúci sa chirurgiou

 • listina registrovaných odrôd

  - súpis odrôd každého pestovateľského druhu, ktoré prešli šľachtiteľskými odrodovými skúškami a sú povolené na rozmnožovanie

 • spoločenský živočích

  - živočích žijúci v skupine jedincov, zvyčajne vlastného druhu, spolupracujúci s ostatnými členmi skupiny.

 • výmena sesterských chromatidov

  - výmena úsbiov DNA medzi sesterskými chromatidmi. Vo zvlášť vysokej frekvencii sa vyskytujú u pacientov s Bloomovým syndrómom.

 • vyšetrenie choriových klkov

  - metóda, ktorá sa využíva na prenatálnu diagnostiku medzi 9. a 12. týždňom gravidity. Fetálne tkanivo sa získa transcervikálne aspiráciou klkov choria (chorion frondosum) pri kontrole ultrazvukom.

 • Živočích

  - člen jednej z hlavných skupín (ríš) organizmov. Živočíchy sa živia požieraním a trávením iných organizmov a vstrebávaním živín.