Hľadaný výraz "če" v Lekárskom slovníku

Nájdených 116 výsledkov (1 strana)

 • cebocephalus

  - cebocefalus, jedinec, ktorý má tvár ako opica

 • Cebreiro

  - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom zo Španielska

 • cékum

  - slepé črevo

 • celiakia

  - chronické črevné ochorenie so zníženým vstrebávaním živín

 • cella

  - uzavretý priestor, komôrka

 • cellula

  - bunka, komôrka

 • cellularis

  - celulárny, bunkový, týkajúci sa bunky

 • cellulisatio

  - celulizácia, tvorba buniek

 • cellulitis

  - celulitída, zápal bunkového tkaniva

 • cellulosum

  - celulóza, polysacharid, stavebná látka rastlinných buniek

 • cellulosus

  - bunkový, bohatý na bunky

 • celulitída

  - stvrdnutie a zhrubnutie kože a podkožného väziva

 • celulitis

  - stvrdnutie a zhrubnutie kože a podkožného väziva

 • celulóza

  - karbohydrát (polysacharid) tvoriaci základnú stavebnú hmotu rastlín, najmä stenu rastlinnej bunky.

 • cementalis

  - týkajúci sa zubného cementu

 • cementoalveolaris

  - cementoalveolárny, týkajúci sa zubného cementu a zubného lôžka

 • cementoblasticus

  - cementoblastický, vzťahujúci sa k bunke zubného cementu

 • cementum

  - zubný cement, tkanivo podobajúce sa kosti, ktoré pokrýva zub od hranice skloviny až po hrot koreňa

 • centesimus

  - stý

 • centesis

  - centéza, nabodnutie, prepichnutie

 • centralis

  - centrálny, stredný

 • centrifugalis

  - centrifugálny, odstredivý, vedúci smerom od stredu

 • centrifugatio

  - centrifugácia, odstreďovanie, delenie látok s rôznou hustotou odstreďovaním na centrifúge

 • centriolum

  - centriola, malé teliesko vo vnútri centrozómu

 • centripetalis

  - centripetálny, dostredivý, vedúci smerom do stredu

 • centroacinosus

  - centroacinózny, nachádzajúci sa v strede lalôčika

 • centrolecithalis

  - centrolecitálny, uloženie žĺtka v strede vajíčka

 • centromerus

  - centromér(a), zúžený úsek chromozómu, ktorým zostávajú spojené dcérske chromozómy v metafáze

 • centroplasma

  - centroplazma, protoplazma centrozómu

 • centrosoma

  - centrozóm, deliace teliesko (pri mitóze sa delí a tvorí póly vretienka)

 • centrum

  - stred, stredisko, ústredná oblasť v určitom orgáne, kde je centrum riadicích funkcií

 • cephalagra

  - cefalagra, kefalagra, prudká bolesť hlavy

 • cephalalgia

  - cefalalgie, cefalea, bolesť hlavy

 • cephalhaematoma

  - cefalhematóm, krvná subperiostálna lebečná podliatina (napr. po pôrode)

 • cephalicus

  - hlavový

 • cephalocentesis

  - cefalocentéza, punkcia hlavy (mozgu), napr. mozgového abscesu

 • cephalodynia

  - cefalodýnia, bolesť hlavy

 • cephalometria

  - cefalometria, určovanie rozmerov lebky

 • cephalopagus

  - cefalopág, jedince spojené hlavovou časťou tela

 • cephalothlasis

  - cefalotlázia, rozdrtenie hlavičky mŕtveho plodu

 • cephalothoracopagus

  - cefalotorakopagus, jedinec zrastený hlavou a hrudnikom

 • cephalothripsis

  - cefalotripsia, rozdrtenie hlavičky mŕtveho plodu

 • cephalotomia

  - cefalotómia (kefalotómia), otvorenie lebky mŕtveho plodu

 • cephalotripter

  - cefalotripter (kefalotripter), nástroj na rozdrtenie hlavičky plodu, ak nie je možný pôrod mŕtveho plodu iným spôsobom

 • cera

  - vosk

 • ceramidum

  - ceramid, zložený lipid, amid sfingozínu

 • ceratum

  - voskovec

 • ceratus

  - voskový, voskovaný

 • cerclage

  - "serkláž, kruhový steh, spojenie (drôtom) dvoch kostných úlomkov

 • Cercomonas

  - rod jednobunkových mikroorganizmov s bičíkmi, parazitujú na človeku

 • cerealia

  - cereálie, obilniny

 • cerebelaris

  - mozočkový

 • cerebelárny

  - mozočkový

 • cerebellaris

  - cerebelárny, mozočkový

 • cerebellomedullaris

  - cerebelomedulárny, týkajúci sa mozočka a miechy

 • cerebellospinalis

  - cerebelospinálny, týkajúci sa mozočka a miechy

 • cerebralgia

  - cerebralgia, bolesť hlavy

 • cerebralis

  - cerebrálny, mozgový, patriaci k mozgu

 • cerebralisatio

  - cerebralizácia, tvorba a diferenciácia mozgu v embryonálnom a fetálnom vývoji

 • cerebrocardiacus

  - týkajúci sa mozgu a srdca

 • cerebromalacia

  - cerebromalácia, abnormálne zmäknutie mozgu

 • cerebron

  - cerebrosid obsahujúci kyselinu cerebrónovú

 • cerebrooculorenalis

  - cerebrookulorenálny, týkajúci sa mozgu, očí a obličky

 • cerebropathia

  - cerebropatia, ochorenie mozgu (všeobecne)

 • cerebrosides

  - skupina lipidov zložených zo sfingozínu, vyšších mastných kyselín a galaktózy, tzv. glykolipidy

 • cerebrospinalis

  - cerebrospinálny, mozgovo-miechový

 • cerebrovascularis

  - cerebrovaskulárny, týkajúci sa mozgu a mozgových ciev

 • ceresinum

  - cerezín, zmes tuhých uhľovodíkov (paraffinum solidum)

 • cerevisia

  - pivo

 • ceroidum

  - ceroid, zlúčenina podobná vosku

 • certamen

  - zápas

 • certatio

  - "zápasenie, ""zápas spermií"", menšia pohyblivejšia spermia Y dosiahne vajíčko rychlejšie ako väčšia spermie X (väčšia pôrodnosť chlapcov)"

 • certifikácia vína

  - zahŕňa kontrolu údajov vo vinohradníckom regióne, chemickú analýzu vína, senzorické hodnotenie vína a overenie dodržiavania špecifikácie hroznového vína podľa osobitného predpisu. Na Slovensku budú podľa nového zákona certifikácii podliehať všetky vína s chráneným označením pôvodu, vína s chráneným zemepisným označením a tokajské vína. Certifikáciu vín s chráneným zemepisným označením pred ich uvedením na trh vykonáva kontrolný orgán alebo organizácie autorizované ministerstvom. Tie musia svoju spôsobilosť preukázať osvedčením o akreditácii.

 • certus

  - istý, pevný

 • cerumen

  - ušný maz

 • ceruminosis

  - ceruminóza, nadmerná tvorba ušného mazu

 • ceruminosus

  - ceruminózny, bohatý na ušný maz

 • cervicalis

  - cervikálny, krčný, hrdlový, šijový

 • cervicitis

  - cervicitída, zápal sliznice krčka maternice

 • cervicoaxillaris

  - cervikoaxilárny, týkajúci sa šije a podpazušia

 • cervicobrachialis

  - cervikobrachiálny, týkajúci sa krku a ramena

 • cervicocolpitis

  - cervikokolpitída, zápal krčka maternice a pošvy

 • cervicodynia

  - cervikodýnia, bolesť v krku

 • cervicooccipitalis

  - cervikookcipitálny, týkajúci sa krku a záhlavnej kosti

 • cervicoplastica

  - cervikoplastika, plastická operácia krčku maternice

 • cervicothoracicus

  - cervikotorakálny, týkajúci sa krku a hrudníka

 • cervicovaginalis

  - cervikovaginálny, týkajúci sa krčka maternice a pošvy

 • cervinus

  - jelení

 • cervix

  - krk, krček

 • Cervix (krčok maternice)

  - časť maternice, ktorá vyúsťuje do pošvy, cez ktorú odchádza menštruačná krv a ktorou spermie prechádzajú do dutiny maternice a ďalej do vajíčkovodov.

 • cessatio

  - váhanie, nečinnosť, zdráhanie

 • Cestodes

  - pásomnica

 • cetus

  - obluda

 • athyr(e)oidismus

  - atyreodizmus, stav po odstranení štítnej žľázy s následným nedostatkom tyroidálnych hormónov

 • athyr(e)osis

  - atetóza, chybanie hormónov štítnej žľazy pri jej nevyvinutí alebo odstránení

 • athyr(e)oticus

  - atyreotický, prejavujúci sa príznakmi atyerózy

 • brachych(e)iria

  - brachych(é)iria, nápadné skrátenie ruky

 • cal(e)factus

  - zohriatý, teplý

 • canc(e)rophobia

  - kancerofóbia, kankrofóbia, chorobný strach z rakoviny

 • cuvée

  - z francúzštiny - zmes základného vína s tirážnym likérom, pripravená na druhotné kvasenie; označenie šumivého vína

 • duodenocholang(e)itis

  - duodenocholang(e)itída, zápal dvanástniku a žlčových ciest

 • e

  - ex z, zo, z vnútra, podľa
  - trúbkovitý, rúrovitý, trubicovitý

 • hyperthyr(e)oidismus

  - hypertyroidizmus, zvýšená činnosť štítnej žľazy, nadprodukcia hormónov štítnej žľazy

 • hypoparathyr(e)oidismus

  - hypoparatyroidizmus, chorobný stav príštítnej žľazy s nedostatočnou tvorbou parathormónu

 • hypothyr(e)oidismus

  - hypotyroidizmus, hypotyreóza, chorobný stav vyvolaný zníženou alebo zaniknutou činnosťou štítnej žľazy s nedostatočnou produkciou tyroidálnych hormónov

 • ost(e)algia

  - ost(e)algia, bolesť kosti, bolesť vychádzajúca z kosti

 • ost(e)itis

  - ost(e)itída, zápal kosti

 • perilymphang(e)itis

  - perilymfang(e)itída, zápal tkaniva okolo miazgových ciev

 • periost(e)alis

  - periost(e)álny, týkajúci sa okostice

 • pseudohypoparathyr(e)oidismus

  - "pseudohypoparatyroidizmus, neschopnosť organizmu reagovať na parathormón

 • sigmoid(e)optosis

  - sigmoid(e)optóza, poklesnutie, zníženie esovitej kľučky hrubého čreva

 • sigmoid(e)oscopos

  - sigmoid(e)oskop, prístroj pre sigmoid(e)oskopiu, vyšetrovanie esovitej kľučky hrubého čreva

 • synch(e)ilia

  - synch(e)ilia, vrodené alebo získané zrastenie pier

 • thyr(e)oaplasia

  - tyr(e)oaplázia, vrodené nevyvinutie štítnej žľazy

 • vener(e)ophobia

  - vener(e)ofóbia, chorobný strach pohlavnej choroby