Hľadaný výraz "trí" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 96 výsledkov (1 strana)

 • abdikovať

  - vzdať sa trónu, vysokej...

 • apepsia

  - chorobná porucha trávenia ...

 • bambus

  - tropická tráva so zdrevnatenými...

 • clarino

  - malá trúbka...

 • digestívum

  - látka podporujúca trávenie...

 • enterotoxikóza

  - toxínmi vyvolané ochorenie tráviaceho...

 • eupeptikum

  - liek podporujúci trávenie, digestívum...

 • fartlek

  - intervalový tréning behu v...

 • fatálny

  - osudový, osudný, neblahý, trápny...

 • fibroskopia

  - vyšetrenie tráviacej trubice endoskopom...

 • hurdiska

  - dutá tehla alebo trám...

 • lugubre

  - v hudbe: trúchlivo, smutne...

 • malabsorpcia

  - porucha trávenia pri niektorých...

 • pepsín

  - tráviaci enzým obsiahnutý v...

 • peristaltika

  - rytmické sťahovanie svalov tráviaceho...

 • prekérny

  - neistý, ťaživý, trápny, chúlostivý,...

 • préria

  - trávnatá step v miernych...

 • Prokrustovo lôžko

  - nepríjemné, trápne postavenie ...

 • pusta

  - trávnatá step na maďarskej...

 • savana

  - juhoamerická trávnatá step; rozsiahle...

 • šikanovať

  - týrať, trápiť, robiť príkorie,...

 • tortúra

  - mučenie, týranie; trápenie, utrpenie,...

 • tripsín

  - tráviaci enzým ...

 • triste

  - v hudbe: smutno, trúchlivo...

 • tropický

  - súvisiaci s trópami, charakteristický...

 • tuba

  - trúbka, rúra; sluchovod; vajcovod;...

 • tri-

  - prvá časť zložených slov...

 • triál

  - trojné číslo ...

 • triangel

  - trojuholník; geodetická meracia veža...

 • trianon

  - pavilón v parku vzdialený...

 • triatlon

  - súťaž zložená z troch...

 • tribalizmus

  - kmeňové povedomie, povedomie príslušnosti...

 • tribológia

  - náuka o trení a...

 • tribún

  - starorímsky ľudový vodca; populárny...

 • tribunál

  - zvýšené miesto pre sudcovské...

 • tribus

  - v zoológii systematická jednotka...

 • triceps

  - trojhlavý ramenný sval; v...

 • trichauxia

  - nadmerné ochlpenie ...

 • trichinela

  - larva trichíny, svalovca ...

 • trichlóretylén

  - chlorovaný uhľovodík, rozpúšťadlo ...

 • tricho-

  - prvá časť zložených slov...

 • trichoblast

  - bunka pokožky, z ktorej...

 • trichofóbia

  - chorobný strach z vlasov...

 • trichóm

  - chlp; výrastok pokožkovej bunky...

 • trichomoniáza

  - infekčné parazitárne pohlavné ochorenie...

 • trichotómia

  - delenie na tri časti...

 • trichromázia

  - normálne farebné videnie ...

 • tricínium

  - trojhlasá skladba ...

 • tridymit

  - oxid kremičitý, nerast ...

 • trienále

  - umelecká prehliadka konaná každé...

 • trienium

  - trojročné obdobie ...

 • triéra

  - staroveká loď s tromi...

 • trifólium

  - ďatelina, trojlístok ...

 • trifurkácia

  - rozdelenie na tri vetvy...

 • trigeminus

  - trojklanný nerv ...

 • trigonella

  - švajčiarsky a nemecký syr...

 • trigonometria

  - náuka o riešení matematických...

 • trihybrid

  - trojnásobný kríženec ...

 • triklinický

  - trojklonný ...

 • trikot

  - tesne priliehajúce oblečenie; pružná...

 • trikotín

  - pružná jemná pletená tkanina...

 • trilaterálny

  - trojstranný ...

 • trilingvizmus

  - aktívne používanie troch jazykov;...

 • trilobit

  - vyhynutý druh prvohorných lastúrnikov...

 • trilok

  - chvejivý, vlnivý tón ...

 • trimester

  - študijné obdobie troch mesiacov...

 • trimovať

  - vypnúť alebo nastaviť sústavu...

 • tringelt

  - slangový výraz pre sprepitné...

 • trinitári

  - katolícky rád z 12....

 • trinitrocelulóza

  - nitrát celulózy v bavlne...

 • trinom

  - trojčlen v matematike ...

 • trio

  - skladba pre tri nástroje...

 • trip

  - cesta, výlet; omámenie, halucinácie...

 • tripalmitín

  - glycerín nachádzajúci sa v...

 • tripartita

  - stretnutie troch strán, trojdohoda;...

 • tripeptidy

  - peptidy s tromi aminokyselinami...

 • triplet

  - zložený z troch, trojica;...

 • triplit

  - fosforečnan mangánatoželeznatý s fluórom,...

 • tripódia

  - metrický celok zložených z...

 • triptyk

  - medzinárodná colná priepustka pre...

 • triréma

  - staroveká loď s tromi...

 • trisómia

  - prítomnosť troch rovnakých chromozómov...

 • tritanopia

  - ťažká forma farbosleposti ...

 • tritol

  - trinitrotoluén, výbušnina ...

 • tritónka

  - morský mäkkýš s veľkou...

 • triumvir

  - jeden z troch členov...

 • trivalencia

  - trojmocnosť ...

 • trivium

  - trojcestie; historický názov základného...

 • demonštrácia

  - názorná ukážka, názorný výklad;...

 • premonštráti

  - rád rehoľných kanovníkov založený...

 • remonštrácia

  - námietka; odpoveď na pripomienku;...

 • trán

  - rybí tuk, rybí olej...

 • tréning

  - sústavný telocvičný alebo športový...

 • trópy

  - horúce pásmo medzi dvomi...