Hľadaný výraz "s" v krížovkárskom slovníku

nájdených 1512 výsledkov (13 strán)

 • sustentovať

  - podporovať, vyživovať...

 • sutanela

  - krátky kabátec katolíckych kňazov...

 • sútra

  - krátke pravidlo; bráhmanská príručka...

 • suvenír

  - spomienka, spomienkový predmet...

 • suverenita

  - zvrchovanosť; najvyššia, nikým a...

 • suzerenita

  - obmedzené zvrchované právo štátu;...

 • švabach

  - lomená nemecká latinka, fraktúra...

 • svámí

  - pán; titul jogínov...

 • švenk

  - pohyb kamery z jedného...

 • švindeľ

  - podfuk, podvod...

 • swift

  - bankový symbol; kód banky...

 • swingers párty

  - spoločná akcia prívržencov výmeny...

 • swizzl

  - ľadový alkoholický, spravidla rumový...

 • sycígia

  - začiatok novolunia alebo úplnku...

 • syfilis

  - pohlavná choroba, tzv. lues...

 • sykomora

  - figovník...

 • sylaba

  - slabika...

 • sylabotonizmus

  - princíp usporiadania verša na...

 • sylogizmus

  - úsudok zo všeobecného na...

 • sylvín

  - chlorid draselný, nerast používaný...

 • symbiont

  - organizmus žijúci s iným...

 • symbol

  - znak, znamenie; predmet, ktorý...

 • symbolizmus

  - používanie symbolov, symbolický význam,...

 • symetria

  - súmernosť, symetričnosť...

 • symfília

  - druh živočíšnej symbiózy, keď...

 • symfýza

  - pevné spojenie dvoch kostí...

 • sympatetické liečenie

  - pomocou zariekavania, amuletov a...

 • sympatia

  - súcitenie, súlad, duchovná spriaznenosť,...

 • sympatický nerv

  - ovládajúci činnosť útrob...

 • sympatria

  - výskyt dvoch alebo viacerých...

 • sympózium

  - odborná porada vedeckých pracovníkov;...

 • symptomatický

  - príznačný; zameraný na príznaky...

 • synagóga

  - židovský chrám alebo modlitebňa;...

 • synantropia

  - výskyt živočíchov alebo rastlín...

 • synastria

  - porovnávanie horoskopov v astrológii...

 • synchorológia

  - náuka o rozšírení rastlinných...

 • synchrón

  - zariadenie zaisťujúce súčasnosť akcií,...

 • synchronizácia

  - uvedenie do časového súladu,...

 • synchronizmus

  - súčasnosť; súlad v čase;...

 • syndesmóza

  - spojenie kostí väzivom...

 • syndikát

  - obchodná organizácia; pred 2....

 • synechia

  - zrastenie dvoch častí tela,...

 • synekdocha

  - štylistická zámena časti za...

 • synekológia

  - náuka o vzťahoch spoločenstiev...

 • synergetika

  - náuka o javoch, pri...

 • synergia

  - spolupráca, súčinnosť; súčinnosť svalov...

 • synestézia

  - súčasné pôsobenie viacerých zmyslových...

 • syngenetický

  - vzniknutý v rovnakom čase...

 • synkarión

  - jadro bunky vytvorené splynutím...

 • synklinála

  - ohyb horninových vrstiev alebo...

 • synkopa

  - rytmické prenesenie prízvuku z...

 • synkrýzia

  - celkové zhodnotenie, posúdenie celku,...

 • synonýmia

  - jav, keď v jazyku...

 • synoptická mapa

  - zachytáva výsledky meteorologických pozorovaní...

 • synostóza

  - zrast susediacich kostí...

 • syntagma

  - vetná dvojica...

 • syntax

  - náuka o vetnej väzbe...

 • syntetický

  - zlučujúci, spájajúci, súhrnný; umelo...

 • syntéza

  - spojenie, zjednotenie; zlučovacia chemická...

 • syringa

  - orgován...

 • syrinx

  - dychový hudobný nástroj zložený...

 • systém

  - jednotne upravený celok; usporiadaná...

 • systematika

  - náuka o triedení rastlín...

 • systola

  - sťah svalu srdcových komôr,...

 • syzygiológia

  - poučka z náboženskej filozofie...

 • ananás

  - tropická rastlina s dužinatými...

 • biom - spoločenstvo živočíchov a rastlín v určitej veľkej geografickej oblasti spolu s makroklímou a prostredím biomasa

  - celková hmotnosť všetkých organizmov...

 • fleece, flís

  - jemná, hebká a mäkká,...

 • nervová sústava

  - sústava buniek tvoriacich a...

 • nús

  - rozum, základný pojem antickej...

 • préséance

  - v diplomacii právo prednosti...

 • topás

  - fluorokremičitan hlinitý, priehľadný, rôzne...