Hľadaný výraz "pr" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 881 výsledkov (8 strán)

 • absolúcia

  - upustenie od výkonu právoplatne...

 • acetometer

  - prístroj na určovanie obsahu...

 • acetonémia

  - prítomnosť acetónu v krvi...

 • adaptér

  - pomocný prístroj rozširujúci účinnosť...

 • adiptívny

  - prípadný; súvisiaci so spočítavaním,...

 • aditívny

  - zlučujúci, prídavný...

 • adjektívum

  - prídavné meno...

 • adjutum

  - prídavok k platu, napr....

 • adnexitída

  - zápal maternicových príveskov...

 • adverbializovať

  - meniť na príslovku...

 • advokácia

  - inštitúcia poskytujúca právnu pomoc,...

 • aerodynamický

  - prúdnicový, prekonávajúci odpor vzduchu;...

 • aeroembolizmus

  - nežiadúce príznaky vyvolané rýchlym...

 • agnácia

  - príslušenstvo k tej istej...

 • agnostik

  - prívrženec agnosticizmu...

 • akcelerograf

  - prístroj registrujúci údaje o...

 • akcentológia

  - náuka o prízvuku...

 • akcesia

  - prístup k už uzavretej...

 • akcesorický

  - vedľajší, prídavný, nepodstatný...

 • akcidenčný

  - vedľajší, mimoriadny, príležitostný...

 • aktualizmus

  - smer v prírodných vedách,...

 • akút

  - ostrý prízvuk v niektorých...

 • akvalung

  - potápačský dýchací prístroj na...

 • aliancia

  - spojenectvo, spolčenie sa; príležitostné...

 • alimentárny

  - súvisiaci s príjmom potravy,...

 • alpa

  - prípravok na natieranie tela...

 • amiš

  - príslušníkov americkej odnože sekty...

 • ampérmeter

  - prístroj na meranie hodnoty...

 • ananké

  - prírodná minulosť, nevyhnutnosť ...

 • Apač

  - príslušník indiánskeho kmeňa Apačov ...

 • aproximácia

  - približnosť, priblíženie napr. právnych...

 • archivár

  - príslušne vzdelaný pracovník archívu ...

 • archívnictvo

  - náuka o práci v...

 • arcikňaz

  - kňaz s právom dohľadu...

 • ardometer

  - prístroj na meranie vysokých...

 • aristotelovec

  - prívrženec Aristotelovho učenia ...

 • ascendencia

  - priame príbuzenstvo, pokrvnosť po...

 • asesor

  - zastaralý výraz pre prísediaceho,...

 • asfalt

  - prírodná alebo syntetická živica...

 • asketik

  - prívrženec asketizmu ...

 • aspiráta

  - spoluhláska sprevádzaná prídychom, napr....

 • ašrama

  - štyri štádiá života príslušníka...

 • astáza

  - zväčšenie citlivosti prístroja bez...

 • atematický

  - bez kmeňovej prípony; nemajúci...

 • atrakcia

  - príťažlivá scéna, výjav; mimoriadny...

 • atraktivita

  - príťažlivosť, pútavosť, lákavosť, zaujímavosť ...

 • attachment

  - príloha, napríklad k e-mailovej...

 • audiotechnika

  - zariadenia a prístroje na...

 • augmentatívum

  - zveličené prídavné alebo podstatné...

 • autotachygraf

  - prístroj na mapovanie ...

 • avizovať

  - dať správu, ohlásiť príchod,...

 • bakteriémia

  - prítomnosť rôznych baktérií v...

 • balast

  - príťaž, záťaž; neužitočná, zbytočná,...

 • banderovec

  - príslušník tzv. Ukrajinskej povstaleckej...

 • barbituráty

  - uspávacie a narkotizujúce prípravky,...

 • Bask

  - príslušník baskickej etnickej skupiny...

 • beati posidentes

  - právna ochrana vlastníkov...

 • benefícium

  - trvalé právo na určitú...

 • binokel

  - optický prístroj pre dve...

 • biopolymér

  - prírodná látka polymérneho typu,...

 • black-out

  - výpadok elektrického prúdu vo...

 • bolometer

  - prístroj na meranie intenzity...

 • brahman

  - príslušník najvyššej hinduistickej kasty...

 • bronchoskop

  - prístroj na vykonávanie bronchoskopie...

 • buzola

  - prístroj na meranie vodorovných...

 • casus

  - prípad, dôvod...

 • causa mortis

  - príčina smrti...

 • causa sui

  - príčina ako taká...

 • čekista

  - príslušník sovietskej Čeky...

 • cerberus

  - prísny strážnik (podľa starogréckeho...

 • charakteristika

  - vyzdvihnutie príznačných vlastností alebo...

 • chiliazmus

  - stredoveké učenie o príchode...

 • chistéra

  - prútený košíček v tvare...

 • chordát

  - príslušník najvyššieho kmeňa živočíchov...

 • chronograf

  - prístroj na registrovanie časových...

 • contradictio in adjecto

  - rozpor s prívlastkom; záporná...

 • cunami, tsunami

  - mohutná prílivová vlna spôsobená...

 • cyklograf

  - prístroj na rysovanie väčších...

 • cykloturistika

  - bicyklovanie v prírode...

 • cynizmus

  - prísne mravné učenie filozofickej...

 • damnum

  - škoda na práve alebo...

 • dazymeter

  - prístroj na meranie hustoty...

 • debardér

  - prístavný nosič nákladov...

 • dekrét

  - právny akt hlavy štátu...

 • delibácia

  - právne uznanie zahraničných rozhodnutí...

 • denzimeter

  - hustomer, prístroj na meranie...

 • descendent

  - potomok; príbuzný v zostupnom...

 • detektovať

  - zisťovať prítomnosť niečoho, napr....

 • determinizmus

  - názor o nutnej príčinnej...

 • deus sive natura

  - boh teda príroda; panteistický...

 • diaprojektor

  - premietací prístroj na diapozitívy...

 • diazenitál

  - astronomický prístroj na určovanie...

 • dieselgenerátor

  - generátor elektrického prúdu poháňaný...

 • dirimovať

  - rozhodnúť v prípade rovnosti...

 • dozimeter

  - dávkomer, prístroj na meranie...

 • drakonický, drakónsky

  - veľmi prísny, krutý (podľa...

 • dresing, dressing

  - zálievka, prísada do šalátov,...

 • driftovať

  - nechať sa unášať prúdom,...

 • drúz

  - príslušník šíitskej sekty, ktorá...

 • dtto

  - tak isto, práve tak,...

 • dulcitol

  - prírodný cukor v niektorých...

 • dvojfázový prúd

  - striedavý prúd...

 • dynamo

  - generátor produkujúci jednosmerný prúd...

 • džob, job

  - práca, zamestnanie...

 • ebonit

  - elektricky nevodivá prírodná alebo...

 • editácia

  - príprava, spracovanie a úprava...

 • efúziometer

  - prístroj na meranie hustoty...

 • elektroanalgézia

  - znecitlivenie elektrickým prúdom...

 • elektrobioskopia

  - vyšetrovanie špeciálnymi prístrojmi umožňujúcimi...

 • elektrokardiograf

  - prístroj na zaznamenávanie bioelektrických...

 • elektrokardiostimulátor

  - prístroj na elektrické dráždenie...

 • elektroliečba

  - liečba pôsobením elektrického prúdu,...

 • elektromyograf

  - prístroj zaznamenávajúci činnostné potenciály...

 • elektrošok

  - liečba elektrickým prúdom; elektrický...

 • elektrostimulátor

  - prístroj na elektrické dráždenie...

 • elektroterapia

  - liečba elektrickým prúdom...

 • emulácia

  - zneužitie práva na škodu...

 • endogénny

  - vnútorný, majúci vnútornú príčinu...

 • endoskop

  - optický prístroj na vyšetrenie...

 • enklitikon

  - v gramatike príklonka...

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ãƒæ ã â ãƒæ ã â ria, hzt, mez, atk, krw, urp, dar, vnb, mfy, vfi, sqk, poq, hy, pfc, hun