Hľadaný výraz "ši" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 141 výsledkov (2 strán)

 • abonent

  - predplatiteľ, napr. novín či...

 • absolvovať

  - dokončiť štúdium alebo nejakú...

 • abstencia

  - zdržanie sa možnosti využiť...

 • ad acta

  - spisová skratka, odložiť ako...

 • aftongia

  - porucha reči nervového pôvodu,...

 • akceptor

  - atóm, ión alebo molekula...

 • alália

  - chyba reči...

 • allonym

  - autorom vypožičané meno iného...

 • amfión

  - obojetný ión, elektricky neutrálna...

 • anión

  - ión so záporným nábojom ...

 • aproximovať

  - riešiť zložitú matematickú úlohu...

 • artotéka

  - požičovňa originálov grafík a...

 • atakovať

  - útočiť, dorážať ...

 • auditórium

  - poslucháreň; poslucháči ...

 • dabovať

  - vykonávať dabing, pretlmočiť filmové...

 • definovať

  - presne určiť, poda definíciu,...

 • dermoid, dermatoid

  - nádorový útvar v koži,...

 • detašovať

  - oddeliť, odlúčiť, vyčleniť; previesť...

 • devastovať

  - ničiť, kaziť...

 • dezorientácia

  - chorobná neschopnosť určiť čas...

 • doména

  - oblasť rovnakej magnetizácie, čiže...

 • embolofrázia

  - porucha reči spôsobená vsúvaním...

 • fedrovať

  - napomáhať, podporovať; ťažiť...

 • felónia

  - porušenie vernosti vazala voči...

 • fotofília

  - schopnosť organizmov žiť na...

 • hematúria

  - prítomnosť krvi v moči...

 • hostilita

  - sklon ublížiť inému človeku,...

 • hypotekárny úver

  - pôžička s ručením nehnuteľnosťou...

 • imámit

  - prívrženec najväčšej šiítskej sekty...

 • indikovať

  - určiť spôsob liečby...

 • insert

  - vložiť, vsunúť; príloha, náhrada...

 • interponovať

  - vkladať, vložiť, vsúvať; sprostredkovať...

 • izomorfia

  - existencia dvoch či viacerých...

 • kalvária

  - umelecké zobrazenie Ježiša Krista,...

 • katión

  - kladne nabitý ión...

 • kavent

  - ručiteľ pri pôžičke...

 • kolidovať

  - zrážať sa, krížiť sa,...

 • léno

  - pozemky alebo statky prepožičiavané...

 • logopatia

  - chorobné komolenie reči...

 • makrocia

  - nadmerne veľké uši...

 • mikrobúria

  - prítomnosť mikróbov v moči...

 • mikrócia

  - neúmerne malé uši...

 • nativizmus

  - názor, že duši sú...

 • nonverbálny

  - bez použitia reči, neverbálny...

 • oligodynamia

  - schopnosť ťažkých kovov ničiť...

 • ostrakizovať

  - vylúčiť zo spoločnosti, odsunúť...

 • palatolália

  - choroba reči, huhňavosť...

 • paralália

  - porucha reči, nahradzovanie správnej...

 • pasovať

  - povýšiť do rytierskeho stavu,...

 • prefácia

  - predhovor; v katolíckej omši...

 • prejudikovať

  - rozhodnutím otázky určiť postup...

 • prekludovať

  - vylúčiť z užívania práva...

 • preliminovať

  - vopred stanoviť, vopred určiť...

 • prix

  - cena, odmena v súťaži;...

 • problém

  - úloha, ktorú treba riešiť;...

 • próza

  - neveršovaný, v prostej reči...

 • psychotest

  - slúži na zistenie psychických...

 • pustula

  - pľuzgierok na koži naplnený...

 • quod libet

  - čo sa páči, zmes;...

 • rembours

  - zmenková pôžička, ktorú banka...

 • rešpektovať

  - vážiť si, mať v...

 • rotovať

  - točiť sa, otáčať sa,...

 • savoir vivre

  - umenie žiť; spôsob života;...

 • termorezistencia

  - odolnosť materiálov voči teplu...

 • ubikvist

  - organizmus, ktorý môže žiť...

 • vádí

  - vyschnuté riečište v severoafrickej...

 • veruka

  - bradavica, výrastok na koži...

 • vetovať

  - odporovať, vznášať námietky; použiť...

 • yperit

  - dichlórdietylsulfid, horčičný plyn, prudko...

 • kompromitovať

  - zľahčiť, znevážiť, zahanbiť, priviesť...

 • suspendovať

  - odložiť, zrušiť platnosť; zastaviť...

 • vegetovať

  - žiť, rásť; biedne žiť,...

 • sial

  - vonkajšia časť zemskej kôry...

 • sialorea

  - zvýšené vylučovanie slín; ptyalizmus...

 • sibilanta

  - sykavka (s, z)...

 • šibolet

  - heslo, poznávacie znamenie...

 • sic

  - tak; naozaj; tak je...

 • siderit

  - šedohnedý až čiernohnedý nerast,...

 • sideropénia

  - nedostatok železa v krvi...

 • sideróza

  - choroba vznikajúca impregnáciou tkanív,...

 • siemens

  - jednotka elektrickej vodivosti...

 • sierra

  - pohorie, horské pásmo v...

 • sifón

  - sódová voda v špeciálne...

 • šifra

  - dohodnuté heslo, tajný znak;...

 • sigmatický

  - tvorený príponou obsahujúcou hlásku...

 • signácia

  - podpis, podpisovanie...

 • signalizácia

  - prenášanie správy na väčšiu...

 • signatár

  - kto podpisuje zmluvu, najmä...

 • signet

  - grafický znak tlačiarne alebo...

 • signifikácia

  - význam, významnosť; označenie, označkovanie;...

 • signifikátor

  - ukazateľ...

 • signore

  - pán, talianske oslovenie muža...

 • signorina

  - slečna, talianske oslovenie...

 • šiíta

  - príslušník islamského prúdu uznávajúceho...

 • sika

  - menší druh jeleňa, žijúci...

 • šikanovať

  - týrať, trápiť, robiť príkorie,...

 • šikhara

  - typ zakrivenej stupňovitej strechy...

 • siláž

  - konzervovaná zmes rastlinného odpadu...

 • silcar

  - zmes karbidu kremíka s...

 • silica

  - éterický olej, zmes éterických...

 • silicifikácia

  - premena na kremíkovú látku...

 • silícium

  - kremík, značka Si...

 • silikatóza

  - zaprášenie pľúc prachom z...

 • silikóza

  - choroba zo zaprášenia pľúc...

 • šiling

  - základná menová jednotka v...

 • silskin

  - kožka morských plutvonožcov; imitácia...

 • šilt

  - štítok čiapky...

 • silueta

  - tieňový obraz; obrys, obrysová...

 • silvester

  - posledný deň v roku,...

 • simax

  - varné sklo...

 • simile

  - podobný; podobne, rovnako...

 • similia similibus

  - latinský výraz znamenajúci podobné...

 • simonia

  - svätokupectvo, obchodovanie s cirkevnými...

 • simplex

  - jednoduché, nezložené slovo; spôsob...

 • simulácia

  - predstieranie, najmä choroby; predstierané...

 • simultánny

  - súčasný, súdobý, prevádzaný súčasne,...

 • sinantrop

  - opočlovek, ktorého pozostatky sa...

 • sinantropus

  - opočlovek, typ pračloveka objaveného...

 • sinekúra

  - funkcia katolíckych duchovných bez...

 • singulár

  - jednotné číslo podstatných mien...