Hľadaný výraz "ř" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 487 výsledkov (5 strán)

 • ŕ conto

  - na účet, ako záloha...

 • ŕ la carte

  - podľa jedálneho lístka...

 • ŕ propos

  - pri tej príležitosti, mimochodom...

 • raabizácia

  - tereziánska reforma, podľa ktorej...

 • rabato

  - okrajový úzky záhon pri...

 • rabiát

  - zúrivec, surovec...

 • rabín

  - židovský duchovný a učiteľ...

 • rabulistika

  - prekrúcanie pravdy...

 • racemát

  - opticky neaktívna zmes rovnakého...

 • rachialgia

  - bolesť chrbtice...

 • rachitída

  - krivica, choroba detí z...

 • racionalita

  - rozumové chápanie, rozumový, racionálny...

 • racionalizmus

  - zdôrazňovanie rozumu ako nezávislého...

 • racionálny

  - rozumový; účelný, úsporný, hospodárny...

 • racketeering

  - vydieračstvo, výpaľníctvo, vymáhanie platenej...

 • rad

  - staršia jednotka pre dávku...

 • radektómia

  - chirurgické odstránenie miechového koreňa...

 • radiálny

  - lúčovitý, lúčový; stredový, idúci...

 • radiant

  - bod na oblohe, z...

 • radicivorný

  - živiaci sa podzemnými časťami...

 • radikalizácia

  - rast, stupňovanie nekompromisnosti, nezmieriteľnosti,...

 • radikotómia

  - chirurgické preťatie miechového koreňa...

 • rádio

  - slangový výraz pre rozhlasový...

 • rádioaktivita

  - schopnosť niektorých atómových jadier...

 • rádioastronóm

  - odborník na rádiový výskum...

 • rádiobiológ

  - odborník v rádiobiológii...

 • rádiochémia

  - náuka o rádioaktívnych nuklidoch,...

 • rádioekológia

  - výskum vplyvov ionizujúceho žiarenia...

 • rádiofor

  - puzdro obsahujúce rádioaktívne soli,...

 • rádiogénny

  - vytvorený rozpadom rádioaktívneho nuklidu...

 • rádioizotop

  - nestabilný izotop...

 • rádiológia

  - náuka o rádioaktívnych látkach...

 • rádiolokátor

  - zariadenie na zisťovanie rýchlosti...

 • rádiometeorológia

  - výskum pôsobenia atmosféry na...

 • rádiometria

  - odbor, ktorý sa zaoberá...

 • rádioskopia

  - vyšetrenie ionizujúcim žiarením...

 • rádiotelefónia

  - prenášanie všetkých druhov zvukov...

 • rádiotelekomunikácie

  - súhrnné označenie všetkých spojových...

 • rádioterapia

  - liečba rádioaktívnym ožarovaním...

 • rádium

  - striebristý rádioaktívny kov, značka...

 • radix

  - koreň; podiel váhy vyššieho...

 • radula

  - ryhovaná alebo zúbkovaná doštička,...

 • rafinácia

  - čistenie, odstraňovanie nežiadúcich prímesí...

 • rafinéria

  - továreň na rafináciu surovín...

 • rafinovaný

  - očistený od prímesí; premyslený,...

 • rafting

  - splavovanie divokých riek na...

 • ragia

  - druhá časť zložených slov...

 • ragtime

  - spôsob hry s množstvom...

 • rajón

  - obvod, okrsok; sféra vplyvu,...

 • raketa

  - lietajúci stroj poháňaný spätným...

 • rallentando

  - v hudbe: pomalšie, voľne...

 • ramasovať

  - hromadiť, zhromažďovať, nakúpiť...

 • rampa

  - vyvýšená plošina, napr. na...

 • rančéria

  - v niektorých krajinách Latinskej...

 • rand

  - základná menová jednotka v...

 • rang

  - oblasť pôsobnosti, kompetencia; stupeň...

 • rání

  - manželka rádžu...

 • rap

  - čierny kôň, vraník; hudobný...

 • rapidamente

  - v hudbe: rýchlo, náhlivo...

 • rapír

  - tenká dlhá šermiarska zbraň...

 • rapsódia

  - starogrécka epická báseň s...

 • rara avis

  - vzácny vták; v prenesenom...

 • rarita

  - vzácnosť, unikát, zberateľská cennosť,...

 • rasizmus

  - teória o údajnej nadradenosti...

 • ráta

  - starší výraz pre splátku...

 • ratihabícia

  - dodatočné schválenie právneho aktu...

 • ratio

  - rozum; pomer; dôvod...

 • rave

  - monotónna hudba s cieľom...

 • razancia

  - dôraz, dôraznosť, prudkosť, sila,...

 • ražniči

  - viac druhov mäsa prekladaného...

 • re

  - solmizačná slabika pre tón...

 • reabsorpcia

  - opätovná absorpcia, vstrebávanie ...

 • readmisia

  - prijatie, pripustenie naspäť ...

 • reagencia, reagens, reagent

  - pomocná látka vyvolávajúca príslušnú...

 • reagovať

  - odpovedať na vonkajší podnet,...

 • reakcia

  - spätné pôsobenie; odpor proti...

 • reaktant

  - látka vznikajúca pri chemickej...

 • reaktivácia

  - obnovenie aktivity alebo aktívneho...

 • reaktivita

  - schopnosť chemicky reagovať ...

 • reaktívny

  - tryskový, prúdový, poháňaný tryskovým...

 • reaktívny prvok

  - chemický prvok schopný reagovať...

 • reaktor

  - zariadenie na prevádzanie riadených...

 • reaktor jadrový

  - zariadenie umožňujúce využitie riadenej...

 • real

  - základná menová jednotka v...

 • realgár

  - sulfid arzénu, lesklý nerast...

 • reálie

  - skutočnosti; vecnosti, vecné poznatky,...

 • realimentácia

  - obnovenie výživy, zlepšovanie jej...

 • realista

  - vecne uvažujúci a konajúci...

 • realita

  - skutočnosť; nehnuteľnosť ...

 • realitka

  - slangový výraz pre firmu...

 • reality show

  - televízne programy, ktorých účinkujúci...

 • realizácia

  - uskutočnenie, prevedenie, vykonanie; predaj,...

 • realizmus

  - vecnosť, zmysel pre skutočnosť;...

 • reálna mzda

  - skutočná hodnota mzdy vzhľadom...

 • reálny

  - skutočný, vecný, hmotný ...

 • realokácia

  - znovurozdelenie, opätovné rozmiestenie ...

 • reanimácia

  - oživovanie, kriesenie, obnova základných...

 • Réaumurova stupnica

  - kedysi používaná stupnica teplomeru...

 • reazumovať

  - obnoviť, zahájiť (úradné konanie...

 • rebab

  - sláčikový nástroj perzsko-arabského pôvodu,...

 • rebarbora

  - záhradná rastlina s dužinatými...

 • rebel, rebelant

  - odbojník, povstalec; burič, spurná...

 • reblochont

  - francúzsky polomäkký krájateľný syr...

 • rébus

  - hádanka s nápovedou, hlavolam;...

 • recedovať pohľadávku

  - postúpiť ju pôvodnému veriteľovi...

 • receiver

  - kombinácia zosiľovača a tuneru;...

 • recent

  - nedávne až súčasné geologické...

 • recentný

  - terajší, súčasný; nový, čerstvý...

 • recenzia

  - odborný posudok vedeckého alebo...

 • recepcia

  - príjem, prijatie; slávnostné prijatie...

 • recept, recepis

  - rada, návod; zloženie prípravku;...

 • receptivita, receptívnosť

  - vnímavosť, schopnosť vnímania a...

 • receptor

  - čidlo; príjemca ...

 • recesia

  - ústup, pohyb späť; dočasný...

 • recesivita

  - ústup dedičných znakov u...

 • recidíva

  - opakovateľnosť, návrat ...

 • recidíva, recidivita

  - opakovanie, návrat; opakovanie trestného...

 • recidivista

  - človek opakujúci trestné činy,...

 • recipient

  - príjemca; zvonovitá nádoba na...

 • reciprocita

  - vzájomnosť, vzájomné poskytovanie výhod,...