Hľadaný výraz "ći" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 136 výsledkov (2 strán)

 • abonent

  - predplatiteľ, napr. novín či...

 • absolvovať

  - dokončiť štúdium alebo nejakú...

 • abstencia

  - zdržanie sa možnosti využiť...

 • ad acta

  - spisová skratka, odložiť ako...

 • aftongia

  - porucha reči nervového pôvodu,...

 • akceptor

  - atóm, ión alebo molekula...

 • alália

  - chyba reči...

 • allonym

  - autorom vypožičané meno iného...

 • amfión

  - obojetný ión, elektricky neutrálna...

 • anión

  - ión so záporným nábojom ...

 • aproximovať

  - riešiť zložitú matematickú úlohu...

 • artotéka

  - požičovňa originálov grafík a...

 • atakovať

  - útočiť, dorážať ...

 • auditórium

  - poslucháreň; poslucháči ...

 • dabovať

  - vykonávať dabing, pretlmočiť filmové...

 • definovať

  - presne určiť, poda definíciu,...

 • dermoid, dermatoid

  - nádorový útvar v koži,...

 • detašovať

  - oddeliť, odlúčiť, vyčleniť; previesť...

 • devastovať

  - ničiť, kaziť...

 • dezorientácia

  - chorobná neschopnosť určiť čas...

 • doména

  - oblasť rovnakej magnetizácie, čiže...

 • embolofrázia

  - porucha reči spôsobená vsúvaním...

 • fedrovať

  - napomáhať, podporovať; ťažiť...

 • felónia

  - porušenie vernosti vazala voči...

 • fotofília

  - schopnosť organizmov žiť na...

 • hematúria

  - prítomnosť krvi v moči...

 • hostilita

  - sklon ublížiť inému človeku,...

 • hypotekárny úver

  - pôžička s ručením nehnuteľnosťou...

 • imámit

  - prívrženec najväčšej šiítskej sekty...

 • indikovať

  - určiť spôsob liečby...

 • insert

  - vložiť, vsunúť; príloha, náhrada...

 • interponovať

  - vkladať, vložiť, vsúvať; sprostredkovať...

 • izomorfia

  - existencia dvoch či viacerých...

 • kalvária

  - umelecké zobrazenie Ježiša Krista,...

 • katión

  - kladne nabitý ión...

 • kavent

  - ručiteľ pri pôžičke...

 • kolidovať

  - zrážať sa, krížiť sa,...

 • léno

  - pozemky alebo statky prepožičiavané...

 • logopatia

  - chorobné komolenie reči...

 • makrocia

  - nadmerne veľké uši...

 • mikrobúria

  - prítomnosť mikróbov v moči...

 • mikrócia

  - neúmerne malé uši...

 • nativizmus

  - názor, že duši sú...

 • nonverbálny

  - bez použitia reči, neverbálny...

 • oligodynamia

  - schopnosť ťažkých kovov ničiť...

 • ostrakizovať

  - vylúčiť zo spoločnosti, odsunúť...

 • palatolália

  - choroba reči, huhňavosť...

 • paralália

  - porucha reči, nahradzovanie správnej...

 • pasovať

  - povýšiť do rytierskeho stavu,...

 • prefácia

  - predhovor; v katolíckej omši...

 • prejudikovať

  - rozhodnutím otázky určiť postup...

 • prekludovať

  - vylúčiť z užívania práva...

 • preliminovať

  - vopred stanoviť, vopred určiť...

 • prix

  - cena, odmena v súťaži;...

 • problém

  - úloha, ktorú treba riešiť;...

 • próza

  - neveršovaný, v prostej reči...

 • psychotest

  - slúži na zistenie psychických...

 • pustula

  - pľuzgierok na koži naplnený...

 • quod libet

  - čo sa páči, zmes;...

 • rembours

  - zmenková pôžička, ktorú banka...

 • rešpektovať

  - vážiť si, mať v...

 • rotovať

  - točiť sa, otáčať sa,...

 • savoir vivre

  - umenie žiť; spôsob života;...

 • termorezistencia

  - odolnosť materiálov voči teplu...

 • ubikvist

  - organizmus, ktorý môže žiť...

 • vádí

  - vyschnuté riečište v severoafrickej...

 • veruka

  - bradavica, výrastok na koži...

 • vetovať

  - odporovať, vznášať námietky; použiť...

 • yperit

  - dichlórdietylsulfid, horčičný plyn, prudko...

 • kompromitovať

  - zľahčiť, znevážiť, zahanbiť, priviesť...

 • suspendovať

  - odložiť, zrušiť platnosť; zastaviť...

 • vegetovať

  - žiť, rásť; biedne žiť,...

 • ciachovanie

  - overenie a potvrdenie presnosti...

 • cibet

  - silne aromatický výlučok z...

 • cibofóbia

  - chorobný strach z jedla...

 • čibuk

  - turecká fajka...

 • cicero

  - písmo veľké 12 bodov;...

 • cichlida

  - dravá ryba z čeľade...

 • cicit

  - kocka, ktorú si Židia...

 • cif

  - z anglického spojenia cost-insurance-freight,...

 • cigája

  - druh plemennej ovce...

 • cigória

  - kávová náhrada z čakanky...

 • cikatrizácia

  - zjazvenie rany...

 • čikóš

  - pastier koní na maďarskej...

 • ciliárny

  - riasinkový, riasový...

 • cimbal

  - úderný strunový hudobný nástroj...

 • cimélia

  - vzácnosť, rarita, najmä v...

 • cín

  - kovový prvok, značka Sn...

 • cinchonín

  - alkaloid obsiahnutý v kôre...

 • činel

  - tanierovitý bicí hudobný nástroj...

 • cinerácia

  - spopolnenie, kremácia, žeh...

 • cinerárium

  - urna na popol zosnulého...

 • cínia

  - kvet pochádzajúci z Mexika,...

 • činka

  - posilňovacie náradie; náradie vzpieračov...

 • cínovanie

  - nanášanie vrstvy cínu na...

 • cinquecento

  - obdobie talianskej renesancie v...

 • čip, chip

  - označenie integrovaného obvodu pozostávajúceho...

 • circa, cirka

  - asi, okolo, približne, skratka...

 • cire perdue

  - stratený vosk, technika odlievania...

 • cirk

  - polkruhovitý uzáver ľadovcového údolia...

 • cirkadiálny, cirkadiánny

  - v biológii denný...

 • cirkev

  - spoločenstvo ľudí s rovnakým...

 • cirkulácia

  - kolobeh, obiehanie, napr. plynov...

 • cirkulárka

  - kotúčová píla...

 • cirkumanálny

  - nachádzajúci sa v okolí...

 • cirkumekvatoriálny

  - nachádzajúci sa v blízkosti...

 • cirkumflex

  - v niektorých jazykoch druh...

 • cirkumlunárny

  - nachádzajúci sa v blízkosti...

 • cirkumpolárny

  - v geológii nachádzajúci sa...

 • cirkus

  - v staroveku kruhová alebo...

 • cirokumulus

  - malé kopovité oblaky najmä...

 • cirus, cirrus

  - riasa, oblak vláknitého tvaru...

 • cista

  - puzdro na šperky, spravidla...

 • cisterna

  - nádrž na kvapaliny alebo...

 • citácia, citát

  - doslovné uvedenie časti písomného...

 • citát

  - doslovné uvedenie cudzieho výroku...

 • citera

  - doskový strunový brnkací hudobný...

 • čitraka

  - v hinduizme denne obnovované...

 • citroën

  - francúzska automobilová značka...

 • citronát

  - cukrom napustená kôra citrónovníka...