Hľadaný výraz "í" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 389 výsledkov (4 strán)

 • iatrochémia

  - smer v lekárstve 17....

 • iatrogénia

  - poškodenie zdravia negatívnym pôsobením...

 • ibidem

  - tamtiež, odkazová skratka ibid.,...

 • ibiš

  - rastlina z čeľade slezovitých,...

 • ibn

  - časť arabských mien s...

 • ichnogram

  - odtlačok stopy nohy...

 • ichor

  - pohyblivý roztok žulovitého hlbinného...

 • ichtyofág

  - živočích živiaci sa rybami...

 • ichtyografia

  - popis rýb...

 • ichtyóza

  - chorobná šupinatosť kože...

 • ideál

  - vzor dokonalosti; nedosiahnuteľný cieľ...

 • idealizmus

  - smer myslenia, podľa ktorého...

 • idée fixe

  - utkvelá myšlienka, fixná idea;...

 • idem

  - to isté; knižný odkaz;...

 • identický

  - totožný, súhlasný...

 • identifikátor

  - vo výpočtovej technike skupina...

 • identita

  - totožnosť; zhoda, súlad, sebauvedomovanie...

 • ideokracia

  - vláda ideí...

 • ideotyp

  - najvhodnejší organizmus na šľachtenie...

 • idiazabel

  - španielsky tvrdý ovčí syr...

 • idiochromozóm

  - určuje genetický podklad pohlavia;...

 • idiofón

  - samoznejúci hudobný nástroj...

 • idioglosia

  - vlastná reč malého dieťaťa...

 • idiolatria

  - sebaláska, narcizmus...

 • idiom

  - svojrázny jazykový výraz, spravidla...

 • idiopatia

  - choroba, ktorá nie je...

 • idiosynkrázia

  - zvýšená citlivosť na niektoré...

 • idiotikon

  - slovník jedného nárečia...

 • ido

  - umelý medzinárodný jazyk, z...

 • idolatria

  - uctievanie modly...

 • idyla

  - pohoda, pokoj, spokojný život...

 • iglú

  - kupolovité eskimácke obydlie zo...

 • ignipunktúra

  - liečebná metóda vpichovaním horúcich...

 • ignoratio elenchi

  - neznalosť dokazovaného, keď je...

 • ignotum per ignotum

  - neznáme definované neznámym...

 • igumen

  - predstavený pravoslávneho kláštora...

 • ikebana

  - japonský spôsob úpravy kvetín...

 • ikonizácia

  - nahradzovanie nápisov štylizovaným zobrazením,...

 • ikonografia

  - obrazopis, náuka o námetoch...

 • ikonoskop

  - starší typ televíznej kamery...

 • ikozaéder

  - dvanásťsten...

 • iktus

  - náhly ťažký záchvat (mŕtvica,...

 • ilegitímny

  - nezákonný, protiprávny, neplatný z...

 • ileokolitída

  - zápal hrubého čreva súčasne...

 • ileum

  - dolná časť tenkého čreva...

 • ilikvidita

  - platobná neschopnosť...

 • ilimitovaný

  - neobmedzený, neohraničený...

 • illinoian

  - tretia doba ľadová kontinentálneho...

 • ilustrácia

  - obrazová výzdoba, knižný obraz;...

 • ilúvium

  - pôda, ktorá sa nachádza...

 • iluzívny

  - existujúci len v predstave,...

 • iluzórny

  - pochybný, klamný, neistý; zdanlivý...

 • imaginácia

  - obrazotvornosť, predstavivosť; mylná predstava...

 • imaginizmus

  - anglický a americký básnický...

 • imám

  - duchovný a svetský vládca...

 • imámit

  - prívrženec najväčšej šiítskej sekty...

 • imanentný

  - vlastný niečomu; v niečom...

 • imatrikulácia

  - zápis do matriky, na...

 • imbecil

  - ľahko slabomyseľný človek...

 • imbibovať

  - nasávať tekutinu...

 • imediátny

  - bezprostredný, okamžitý...

 • imenzurabilný

  - nezmerateľný, nekonečne veľký...

 • imid

  - organická zlúčenina s iminoskupinou...

 • imín

  - organická zlúčenina s väzbou...

 • imisia

  - prenikanie zápachu, hluku a...

 • imitancia

  - spoločný názov pre impedanciu...

 • imobilárny

  - nehnuteľný...

 • imobilita

  - nehybnosť, neschopnosť pohybovať sa,...

 • imobilný

  - nehybný, neschopný pohybu...

 • imoralita

  - nemravnosť, mravná otrlosť...

 • impakt

  - kráter vytvorený dopadom meteoritu...

 • impasibilita

  - necitlivosť, ľahostajnosť, nezúčastnenosť; chladnosť...

 • impedancia

  - zdanlivý odpor vodiča pri...

 • imperátor

  - cisár, vládca...

 • imperfektum

  - súminulý čas slovies...

 • imperializmus

  - úsilie o svetovládu, podľa...

 • impermeabilita

  - nepriestupnosť...

 • impertinencia

  - drzosť, opovážlivosť, nehanebnosť pľuzgierikmi...

 • impetuózny

  - búrlivý, nespútaný, divoký, prudký...

 • implantát

  - časť tkaniva zavedená do...

 • implementácia

  - uskutočnenie, realizácia, naplnenie; dodržanie...

 • implicitný

  - nevyvinutý, nerozvinutý; rozumejúci sa...

 • implikovať

  - zahrňovať, obsahovať; spojovať...

 • imponderabilita

  - nepostihnuteľnosť...

 • import

  - dovoz; dovezený tovar...

 • importúnny

  - nevhodný, ťažký, obťažujúci...

 • impotent

  - muž trpiaci impotenciou...

 • impozantný

  - veľkolepý, mohutný, pôsobiaci mohutným...

 • impresário

  - umelecký podnikateľ; organizátor verejných...

 • impresionizmus

  - umelecký smer z konca...

 • imprinting

  - vtlačenie; jav, keď živočích...

 • improvizácia

  - prejav alebo jednanie bez...

 • impulzívny

  - prudký, náhly, poddávajúci sa...

 • imunita

  - odolnosť, schopnosť obrany; nedotknuteľnosť...

 • imunizovať

  - v medicíne: zabezpečovať imunitu...

 • imunobiológia

  - časť biológie, ktorá sa...

 • imunodeficiencia

  - nedostatočná odolnosť, malá obranyschopnosť...

 • imunofarmakológia

  - súčasť farmakológie študujúca imunologické...

 • imunoglobulín

  - bielkovinová súčasť krvného séra,...

 • imunoinkompatibilita

  - neznášanlivosť, napr. pri transplantácii...

 • imunokomplex

  - imunitný komplex...

 • imunológia

  - náuka o obranných reakciách...

 • in

  - skratka pre inch...

 • in abstracto

  - všeobecne, odťažito, nekonkrétne...

 • in concreto

  - v danom, konkrétnom prípade;...

 • in contrario

  - naopak, v opačnom prípade...

 • in corpore

  - hromadne, spoločne...

 • in eventum

  - v určitom prípade, prípadne;...

 • in favorem

  - v prospech, k dobru...

 • in genere

  - všeobecne, vôbec...

 • in infinitum

  - do nekonečna, nekonečne...

 • in margine

  - na okraji, mimochodom...

 • in memoriam

  - na pamiatku; posmrtne, ako...

 • in natura

  - v prirodzenej podobe; skutočne;...

 • in originali

  - v pôvodnej podobe, v...

 • in persona

  - osobne, vo vlastnej osobe...

 • in puncto

  - v tomto bode; pokiaľ...

 • in spe

  - v nádeji; budúci, nadchádzajúci...

 • in status quo

  - v terajšom stave...

 • in vino veritas

  - vo víne je pravda...