Hľadaný výraz "áb" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 142 výsledkov (2 strán)

 • agnoskácia

  - zisťovanie totožnosti osôb alebo...

 • alstonit

  - uhličitan vápnika a bária,...

 • amébocyt

  - pohyblivá bunka húb ...

 • anadróma

  - presúvanie sa rýb z...

 • apokastáza

  - obnova, návrat bývalého ideálu,...

 • astrofia

  - kompozícia básne bez členenia...

 • astrofóbia

  - chorobný strach z búrky...

 • balada

  - básnická alebo hudobná skladba...

 • bankovníctvo

  - sústava bánk...

 • barbie, barbina

  - svetoznáma plavovlasá bábiky firmy...

 • baryt

  - síran bárnatý, ťažký nerast...

 • Búr

  - bývalý holandský osadník v...

 • Cháron

  - v starogréckom bájosloví prevozník...

 • dithyramb

  - starogrécka lyrická oslavná báseň...

 • duce

  - vodca; titul B. Mussoliniho...

 • ekloga

  - idylická báseň zo života...

 • Elýzium

  - v starogréckych bájach miesto...

 • Erínya

  - v starogréckom bájosloví bohyňa...

 • frenetický

  - búrlivý, veľmi nadšený, ohlušujúci;...

 • furioso

  - v hudbe: búrlivo, divoko,...

 • fytoterapia

  - liečenie chorôb liekmi rastlinného...

 • gryf

  - okrídlené bájne zviera ...

 • hydra

  - mnohohlavá príšera, obluda, bájny...

 • ichtyografia

  - popis rýb...

 • imaginizmus

  - anglický a americký básnický...

 • impetuózny

  - búrlivý, nespútaný, divoký, prudký...

 • kaligram

  - báseň písaná alebo upravená...

 • kataster

  - súpis osôb alebo nehnuteľností...

 • klaka

  - skupina osôb najatých na...

 • kolumbit

  - nerast niobit, obsahujúci niób...

 • komorovanie

  - sústredenie chovných rýb do...

 • kumulonimbus

  - búrkový oblak veľkého vertikálneho...

 • martellando

  - v hudbe: búšivo...

 • morbidita

  - pomer počtu chorých osôb...

 • Múza

  - v starogréckom bájosloví jedna...

 • mykológ

  - znalec húb, odborník v...

 • mytológia

  - bájoslovie; náuka o starých...

 • napalm

  - náplň vysokozápalných bômb, rôsolovitá...

 • nozológia

  - náuka o triedení chorôb...

 • óda

  - vzletná, ospevná lyrická báseň...

 • oomycéta

  - druh nižších húb...

 • palpitácia

  - subjektívne nepríjemne vnímané búšenie...

 • patofóbia

  - chorobný strach z chorôb...

 • penát

  - starorímsky ochranný bôžik domova...

 • psofokarp

  - bôbovitá africká a ázijská...

 • psychiatria

  - lekárstvo duševných chorôb; príslušné...

 • psychoterapia

  - liečba duševných chorôb určitými...

 • purga

  - sibírska snehová búrka...

 • quiproquo

  - zámena osôb v dráme;...

 • Quirinál

  - bývalý kráľovský, dnes prezidentský...

 • rapsódia

  - starogrécka epická báseň s...

 • refrén

  - opakovaná časť básne alebo...

 • rehabilitácia

  - obnovenie bývalého stavu; poskytnutie...

 • rešpekt

  - úcta, vážnosť; hanblivosť, bázeň,...

 • retuš

  - oprava chýb obrazu, fotografie...

 • riboflavín

  - vitamín B; nachádza sa...

 • romanca

  - básnická forma ľudového alebo...

 • rondó, rondeau

  - básnický útvar s 2...

 • sáda

  - staronordické bájoslovné alebo historické...

 • sámum

  - piesočná búrka v afrických...

 • sémiotika

  - náuka o príznakoch chorôb,...

 • stafylokok

  - guľovitý mikrób vyvolávajúci hnisanie...

 • tanka

  - japonská básnická forma s...

 • tauromachia

  - býčie zápasy...

 • torero

  - peší zápasník s býkmi...

 • troll

  - škriatok v staronordických bájach...

 • trubadúr

  - rytiersky básnik a spevák...

 • uracil

  - pyramídová báza, jedna zo...

 • venerológia

  - lekárstvo pohlavných chorôb, zaoberá...

 • vika

  - bôbovitá popínavá rastlina používaná...

 • viróza

  - všeobecné označenie chorôb spôsobených...

 • poézia

  - básnictvo, básnické umenie; poetičnosť,...

 • ab origine

  - od počiatku; pôvodom...

 • abaka

  - tzv. manilské konope, textilná...

 • abakus

  - doska na hlavici stĺpa;...

 • abandonovať

  - prenechať štátu dovážaný tovar...

 • abaton

  - nezasväteným neprístupná časť chrámového...

 • abázia

  - neschopnosť chodiť...

 • abbé

  - kňazský titul vo Fra.,...

 • abd

  - v mohamedánskych krajinách sluha...

 • abdikovať

  - vzdať sa trónu, vysokej...

 • abdominálny

  - brušný...

 • aberácia

  - odchýlka od normálneho stavu...

 • abiogenéza

  - samoplodenie, nesprávna predstava o...

 • abionóza

  - fyzikálnymi a chemickými vplyvmi...

 • abiturient

  - absolvent školy; študent krátko...

 • abjurácia

  - verejné zrieknutie sa viery...

 • ablaktácia

  - odstavenie mláďaťa; spôsob šľachtenia...

 • ablaut

  - striedanie samohlások v slovách...

 • ablegácia

  - vypovedanie, vyobcovanie, exkomunikácia...

 • abnormný

  - abnormálny...

 • abolicionista

  - stúpenec abolicionizmu...

 • abonent

  - predplatiteľ, napr. novín či...

 • abonnement

  - predplatné, subskripcia...

 • abordáž

  - uviazanie lode u brehu;...

 • abortácia

  - zakrpatenie, chradnutie...

 • abortívny

  - spôsobujúci potrat; zakrpatený nedostatočne...

 • abrahamita

  - člen východočeskej kresťanskej sekty...

 • abrakadabra

  - stredoveké magické zaklínacie slovo;...

 • abrázia

  - obrúsenie, zoškrabovanie, napr. morského...

 • abrazívum

  - veľmi tvrdá látka používaná...

 • abreografia

  - röntgenové snímkovanie hrudníka, tzv....

 • abrogácia

  - zrušenie zákona novým zákonom;...

 • abruptný

  - úsečný, náhly...

 • abscisa

  - vodorovná z dvoch na...

 • absencia

  - neprítomnosť, napr. v škole...

 • absentizmus

  - vymeškávanie účasti bez uvedenia...

 • absiemens

  - jednotka pre vodivosť, značka...

 • absolúcia

  - upustenie od výkonu právoplatne...

 • absolutistický

  - usilujúci o samovládu; podporujúci...

 • absolutizmus

  - neobmedzená vládna moc jednotlivca,...

 • absolútno

  - čo existuje samo sebou...

 • absolutórium

  - prepustenie zo zodpovednosti za...

 • absolvovať

  - dokončiť štúdium alebo nejakú...

 • absorbát

  - pohltená látka...

 • absorbent

  - látka objemovo pohlcujúca iné...

 • absorpcia

  - objemové pohlcovanie, zoslabenie jednej...

 • abstencia

  - zdržanie sa možnosti využiť...

 • abstergencium

  - liek s mierne preháňajúcimi...

 • abstinenčný syndróm

  - fyziologické reakcie organizmu a...

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: plr, lad, suc, trips, pyf, huv, tšp, ajo, unafpa, tky, silá, aapp, hsv, rkf, echo
Slovník skratiek: zez, n34, csi, ľud, pnz, pme, ä at, hoså, oné, štof, ztt, skm, ovs, slg, mka