Hľadaný výraz "ró" v Technickom slovníku

Nájdených 17 výsledkov (1 strana)

 • roll

  - pretáčanie obrazu na monitore

 • ROM pamäť

  - /Read Only Memory/ Pamäť s trvale uloženými informáciami od výroby. Väčšinou obsahuje príkazy, ktoré riadia počítač prípadne iné zariadenie.

 • root

  - koreňový adresár; administrátor systému

 • rotate

  - otočiť

 • router

  - Zariadenie zapojené do počítačovej siete spájajúce dve alebo viac počítačových sietí. Súčasťou jeho funkcionality je určenie optimálne cesty medzi dvoma sieťami, po ktorej sú datové pakety prenášané, uloženie paketov do dočasnej pamäte a preposielanie paketov ďalej.
  - Smerovač. V sieti, kde dochádza k výmene paketov, router preskúma jednotlivé pakety a prepošle ich správnym smerom. Router môže tiež slúžiť ako most medzi dvoma LAN sieťami.

 • routine

  - časť programu, program

 • routing

  - smerovanie dát, trasa v sieti

 • rozhranie

  - spôsob prepojenia a komunikácie medzi zariadeniami; rozhranie v automobile medzi vodičom a autom je volant, pedále a páčky

 • Rozsah platnosti Scope

  - Každému identifikátoru v programe sa priradí oblasť v ktorej ho možno používať a odvolávať sa na neho.

 • CD-R

  - CD Recordable; označenie CD zapisovacej mechaniky

 • e.r.p.

  - z angl. Effective Radiated Power - efektívny vyžiarený výkon

 • R&D

  - Research & Development Výskum a Vývoj

 • R/2

  - Komplexný softwarový systém pre podnikateľské spoločnosti vyvinutý spoločnosťou SAP uvedený na trh v roku 1979. Neskôr v 90-tych rokov bol nahradený verziou R/3.

 • R/3

  - Komplexný softwarový systém pre podnikateľské spoločnosti vyvinutý spoločnosťou SAP uvedený na trh v 90-tych rokoch. Je pokračovateľom verzie R/2 a pracuje na modeli klient/server. Integruje moduly ako napríklad financie, majetok, účtovníctvo, výroba, sklad, ľudské zdroje, CRM. Verzia s internetovým rozhraním nesie označenie mySAP.com.

 • S.M.A.R.T.

  - Self Monitoring Analysis and Reporting Technology; súčasť diskovej mechaniky, systém na sledovanie parametrov pevného disku, s úlohou upozorniť na možný vznik chyby

 • Vyrovnávacia pamäťr

  - Časť pamäte, kam sa dočasne ukladajú údaje na ich ceste z miesta určenia.