Hľadaný výraz "o" v Technickom slovníku

Nájdených 53 výsledkov (1 strana)

 • OB

  - z angl. Outside Broadcasting - externý rozhlas

 • object

  - objekt, predmet

 • Object code

  - Objektový kód, ktorý vytvára kompilátor zo zdrojového kódu. Tento kód už obsahuje priamo inštrukcie procesoru.

 • Objekt

  - Objektmi rozumieme všetky veličiny , ktoré sú pomenované identifikátorom, alebo sa môžu vyskytovať vo forme dát v programe.

 • oblong

  - obdĺžnik

 • obsolete

  - zastaralý

 • obtain

  - obdržať, získať

 • OCR

  - Optical Character Recognition optické rozpoznávanie znakov.

 • ODBC

  - Open Database Conectivity; programové rozhranie pre prístup k údajom relačných databáz, umožňuje s jedným programovým kódom pristupovať k rôznym dátovým zdrojom

 • Oddeľovač

  - Znaky, ktoré sa v programe napísanom, v určitom programovacom jazyku nachádzajú pred a za identifikátormi a kľúčovými slovami.

 • ODI

  - Sieťový štandard navrhnutý firmou Novell a prispôsobený jej typu sieti.

 • ODM

  - Original Design Manufacturer Výrobca zariadení resp. produktov Spoločnosť, ktorá produkt nielen vyrába ale aj navrhuje. Produkty predáva spoločnostiam, ktoré ho distribuujú pod svojou vlastnou značkou.

 • OEM

  - Original Equipment Manufacturer Pôvodný výrobca zariadení, výrobca zariadení resp. produktov Spoločnosť vyrábajúca produkty, ktoré iná spoločnosť používa pre výrobu svojich produktov. Napríklad výrobca počítačov nakupuje niektoré komponenty ( RAM pamäte, procesory a podobne) od iného výrobcu – OEM výrobcu. V tejto súvislosti je tiež dôležité spomenúť, že (ako príklad) uvedený výrobca počítačov predáva svoj produkt už pod svojou vlastnou značkou. Rozšírený je aj taký vzťah, keď spoločnosti nakupujú už hotové koncové produkty od OEM výrobcu, bez toho aby k nim pridávali ďaľšiu hodnotu, a predávajú ich pod svojou vlastnou značkou.
  - Original Equipment Manufacturer (original - pôvodný, equipment - príslušenstvo, manufacturer - výrobca) - OEM výrobcovia sú spoločnosti, ktoré kupujú počítače/komponenty, upravujú ich pre konkrétne použitie a potom predávajú ďalej pod svojim menom.

 • OEM distribúcia programov

  - predaj predinštalovaných programov alebo dodávaných spolu s novými počítačmi, často za nižšie ceny

 • OFF

  - Vypnuté

 • offer

  - ponuka

 • Offline

  - V oblasti Internetu výraz, ktorý znamená odpojenie z Internetu

 • offset

  - odvodiť od niečoho; odsadenie

 • OLAP

  - Typ výkonných databázových programov, ktoré umožňujú spracovávať a obsluhovať veľké množstva dát

 • OLE

  - Object Linking and Embedding; spájanie a vkladanie objektov, technika prenosu dát medzi aplikáciami v prostredí Windows

 • omit

  - vynechať

 • ON

  - Zapnuté

 • on demand report

  - zostava na požiadanie

 • Online

  - V oblasti Internetu výraz, ktorý znamená pripojenie na Internet

 • only read

  - iba čítanie, iba zápis

 • only write

  - iba čítanie, iba zápis

 • OOP

  - Object Oriented programming Objektovo orientované programovanie Koncepcia počítačového programovania založená na vytváraní objektov. Dátové typy a štruktúry, funkcie a procedúry sú definované prostredníctvom objektov. Triedy, dedičnosť objektov a polymorfizmus sú základné koncepty OOP programovania. Príkladmi programovacích jazykov sú Delphi, C++, Java, Smalltalk.

 • Open Source

  - program, predávaný, alebo šírený aj zo zdrojovým kódom, prípadne vyvýjaný veľkou skupinou dobrovoľných programátorov, dosahuje kvalitu niekedy vyššiu ako programy za peniaze, najznámejšie programy tohto druhu sú Linux a Apache, zdrojový kód svojho prehliadača uvolnila i firma Netscape

 • OpenGL

  - Open Graphics Library; programátorské rozhranie pre grafiké aplikácie

 • operačný systém

  - program, ktorý zabezpečuje základnú funkčnosť počítača, obsluhuje konkrétne zariadenia a poskytuje svoje služby ostatným aplikáciám, napr. tlač, zobrazovanie na monitore

 • opposite

  - opačný, protiľahlý

 • optional

  - nepovinný, voliteľný

 • or

  - logická spojka "alebo"
  - z angl. Outside Routes - použitie služby pre komunikácie mimo národných a medzinárodných civilných leteckých tratí

 • Oracle

  - Jedna z najväčších softwarových spoločností. Zároveň názov jej hlavného produktu - databázového systému.

 • OrCAD

  - Rozsiahli systém určený pre navrhovanie a simuláciu elektronických prvkov a plošných spojov.

 • organizer

  - adresár, plánovač termínov

 • orphan

  - sirota, prvý riadok odstavca, ktorý ostane ešte na konci predchádzajúcej strany

 • OS/2

  - Operating System 2; operačný systém IBM, DOS i Windows kompatibilný, podstatne kvalitnejší ako produkty Microsoftu

 • OSD

  - On Screen Display - Menu na obrazovke. Napríklad menu pre nastavenie programov na TV / monitore sa zobrazí priamo na obrazovke TV / monitora.

 • OT

  - z anglického Off Topic, mimo témy

 • OTA

  - Over the air software update - upgrade softvéru priamo cez satelit

 • out

  - von

 • Out of band

  - Použitie zvláštneho komunikačného kanála pre prenos riadiacich a dodatočných signálov.

 • outline

  - obrys, náčrt

 • Output

  - Výstup. Spôsob, ktorým počítač odovzdá programy, alebo výpočtové dáta vonkajšiemu okoliu.

 • outstanding

  - výnimočný, vynikajúci, vyčnievajúci z radu

 • overflow

  - preplnenie

 • overload

  - preťaženie

 • overwrite

  - prepísať

 • I/O

  - vstupno-výstupný

 • I/O Port Input Output

  - Je konektor pre pripojenie kabelu iného zariadenia k počítaču.

Naposledy hľadané výrazy: