Hľadaný výraz "tak" v synonymickom slovníku

nájdených 13 výsledkov (1 strana)

 • tak

  - preto
  - tak teda
  - takto
  - takýmto spôsobom
  - takže
  - teda
  - z tohto dôvodu

 • tak teda

  - preto
  - tak
  - takto
  - takýmto spôsobom
  - takže
  - teda
  - z tohto dôvodu

 • takmer

  - priam
  - skoro

 • takmer slepý

  - slabozraký

 • taktický

  - bdelý
  - bedlivý
  - bystrý
  - chladno uvažujúci
  - cítiaci
  - citlivý
  - diplomatický
  - diskrétny
  - intelektuálny
  - inteligentný
  - kľudný
  - kľudný (nesprávne)
  - kultivovaný
  - láskavý
  - logický
  - mierny
  - mlčanlivý
  - múdry
  - nežný
  - obozretný
  - ohľaduplný
  - opatrný
  - ostražitý
  - pokojný
  - pôvabný
  - pozorný
  - precitlivený
  - predvídavý
  - prezieravý
  - prístupný
  - racionálny
  - rozumný
  - rozumový
  - rozvážny
  - senzitívny
  - starostlivý
  - taktný
  - tichý
  - úctivý
  - umiernený
  - úslužný
  - uvážlivý
  - vnímajúci
  - vnímavý
  - všímavý
  - vyrovnaný
  - zarovnaný
  - zdvorilý

 • taktiež

  - alebo
  - nadto
  - naviac
  - okrem toho
  - tiež

 • taktnosť

  - ohľaduplnosť

 • taktný

  - bdelý
  - bedlivý
  - bezhlučný
  - bezúhonný
  - blízky
  - bojazlivý
  - bystrý
  - čestný
  - čistý
  - cítiaci
  - citlivý
  - čulý
  - detailný
  - diplomatický
  - diskrétny
  - distingvovaný
  - dôkladný
  - dôverný
  - dôveryhodný
  - elegantný
  - energický
  - fakticky
  - férový
  - graciózny
  - hanblivý
  - hladký
  - hmatateľný
  - intenzívny
  - intímny
  - jemný
  - kompetentný
  - konkrétny
  - korektný
  - kradmý
  - krásny
  - krotký
  - kultivovaný
  - ladný
  - ľahký
  - lákavý
  - mámivý
  - mlčanlivý
  - morálny
  - mravný
  - nádherný
  - náležitý
  - nefalšovaný
  - nehlučný
  - nekomplikovaný
  - nemý
  - nesmelý
  - nespojitý
  - nevýbojný
  - obozretný
  - ochotný
  - ohľaduplný
  - opatrný
  - opodstatnený
  - oprávnený
  - osobný
  - ostražitý
  - ostrý
  - ostýchavý
  - pedantský
  - plachý
  - počestný
  - poctivý
  - poddajný
  - podrobný
  - pohyblivý
  - pokojný
  - pokorný
  - pokútny
  - poriadkumilovný
  - poriadny
  - poslušný
  - potešujúci
  - pôvabný
  - povoľný
  - pozorný
  - pravdivý
  - pravý
  - precitlivený
  - predvídavý
  - prezieravý
  - príslušný
  - prístupný
  - príťažlivý
  - puntičkársky
  - pútavý
  - riadny
  - rovný
  - rozkošný
  - roztomilý
  - rozumný
  - rozvážny
  - rýdzi
  - senzitívny
  - seriózny
  - skrytý
  - skutočný
  - skvostný
  - slušný
  - spoľahlivý
  - správny
  - starostlivý
  - sugestívny
  - svedomitý
  - tajný
  - taktický
  - tichý
  - trvajúci
  - úctivý
  - uhladený
  - ulízaný
  - umiernený
  - úslužný
  - usporiadaný
  - utajovaný
  - úzkostlivý
  - vábivý
  - vábny
  - vážený
  - verný
  - vhodný
  - vierohodný
  - vnímajúci
  - vnímavý
  - vnútorný
  - všímavý
  - vyhladený
  - vzorný
  - zákonitý
  - zanovitý
  - zaslúžený
  - zdvorilý
  - živý
  - zvodný

 • takto

  - preto
  - tak
  - tak teda
  - takýmto spôsobom
  - takže
  - teda
  - z tohto dôvodu

 • takýmto spôsobom

  - preto
  - tak
  - tak teda
  - takto
  - takže
  - teda
  - z tohto dôvodu

 • takže

  - preto
  - tak
  - tak teda
  - takto
  - takýmto spôsobom
  - teda
  - z tohto dôvodu

 • aj tak

  - bez ohľadu na
  - cez
  - krížom
  - naprieč
  - napriek
  - navzdory
  - nehľadiac na
  - skrz

 • buďte tak láskavý

  - prosím

Pozri výraz TAK v slovníku cudzích slov.