Hľadaný výraz "pasáž" v synonymickom slovníku

nájdených 7 výsledkov (1 strana)

 • pasáž

  - chodba
  - klimaktérium
  - obmena
  - prechod
  - prejazd
  - premena
  - priechod
  - transformácia
  - ulička
  - variant
  - výmena
  - zámena
  - zmena

 • pas

  - cestovný doklad
  - pruh

 • pasák

  - kupliar
  - pastier

 • pasé

  - bezpredmetný
  - neaktuálny

 • pasíva

  - dlhy

 • pasívny

  - apatický
  - bezmyšlienkovitý
  - bezstarostný
  - driemajúci
  - flegmatický
  - ľahostajný
  - lenivý
  - neaktívny
  - nečinný
  - nemajúci záujem
  - nesnaživý
  - nevšímavý
  - nezapájajúci sa
  - nezúčastnený
  - pomalý
  - rozvláčny
  - vleklý
  - záhaľčivý
  - zdĺhavý

 • zápas

  - akcia
  - antagonizmus
  - bitka
  - boj
  - borba
  - chyba
  - fabrika
  - konflikt
  - konfrontácia
  - konkurencia
  - mýlka
  - nedopatrenie
  - nedorozumenie
  - nejednota
  - nepriateľstvo
  - nesúhlas
  - nešvár
  - nevraživosť
  - nezhoda
  - odčítanie
  - odpočet
  - odpočítanie
  - odpor
  - omyl
  - opak
  - pretek
  - preteky
  - proces
  - protiklad
  - protirečenie
  - rabat
  - rivalita
  - rozpor
  - spor
  - súperenie
  - súťaž
  - súťaženie
  - svár
  - továreň
  - turnaj
  - vojna
  - zápolenie
  - zaujatosť
  - závisť
  - závod
  - zlá vôľa
  - zľava
  - zloba
  - zrážka

Pozri výraz PASÁŽ v slovníku cudzích slov.