Hľadaný výraz "len" v synonymickom slovníku

nájdených 17 výsledkov (1 strana)

 • len

  - absolútne
  - až do konca
  - celkom
  - iba
  - jedine
  - načisto
  - naplno
  - navlas
  - plne
  - splna
  - úplne
  - v podstate
  - vcelku
  - viac ako
  - viac-menej
  - vlastne
  - vôbec
  - výhradne

 • len čo

  - akonáhle
  - akonáhle (nesprávne)
  - hneď ako

 • lenivosť

  - nečinnosť
  - záhaľčivosť

 • lenivý

  - apatický
  - bezmyšlienkovitý
  - bezstarostný
  - driemajúci
  - flegmatický
  - grambľavý
  - kyptavý
  - ľahostajný
  - ľavý
  - neaktívny
  - nečinný
  - nemajúci záujem
  - nemotorný
  - neobratný
  - neohrabaný
  - neopatrný
  - nepozorný
  - nešikovný
  - nesnaživý
  - nesústredený
  - nevhodný
  - nevšímavý
  - nezapájajúci sa
  - nezručný
  - nezúčastnený
  - pasívny
  - pomalý
  - roztržitý
  - rozvláčny
  - šuchtavý
  - ťarbavý
  - ťažkopádny
  - vleklý
  - zadumaný
  - záhaľčivý
  - zamyslený
  - zdĺhavý

 • leňoch

  - darmošľap
  - flákač
  - pecivál
  - pocestný
  - povaľač
  - pútnik
  - tulák
  - vagabund
  - vandrák
  - zaháľač

 • leňošiť

  - chrápať
  - hovieť
  - mrdať
  - odpočívať
  - polihovať
  - posedávať
  - povaľovať sa
  - prevaľovať sa
  - spať
  - súložiť
  - váľať sa
  - vyvaľovať sa

 • leňoška

  - diván
  - gauč
  - kanape
  - kreslo
  - lavica
  - lavička
  - otoman
  - pohovka
  - sedačka
  - sedadlo
  - stolička

 • lenže

  - ale
  - avšak
  - ibaže
  - keďže
  - no
  - však

 • člen

  - končatina
  - príslušník
  - úd

 • čo len

  - aspoň
  - hoci len
  - najmenej
  - prinajmenej
  - prinajmenšom

 • hoci len

  - aspoň
  - čo len
  - najmenej
  - prinajmenej
  - prinajmenšom

 • neprikrášlený

  - banálny
  - bežný
  - chaos
  - distingvovaný
  - elegantný
  - galimatiáš
  - haravara
  - hladký
  - hurhaj
  - jednoduchý
  - jemný
  - ľahký
  - laický
  - ľudový
  - motanica
  - motanina
  - mrvenica
  - negramotný
  - nekomplikovaný
  - nekultivovaný
  - neodborný
  - neškolený
  - nevýznamný
  - nevzdelaný
  - normálny
  - obyčajný
  - ordinárny
  - prostý
  - prozaický
  - radový
  - rovný
  - tlačenica
  - triviálny
  - trma-vrma (poet.)
  - tuctový
  - uhladený
  - ulízaný
  - virvar
  - všedný
  - vyhladený
  - zdvorilý
  - zmätok
  - zvyčajný

 • rozčúlený

  - excitovaný
  - nabudený
  - nadšený
  - nepokojný
  - nervózny
  - oduševnený
  - pohnutý
  - rozrušený
  - strápený
  - ustaraný
  - ustarostený
  - utrápený
  - vrelý
  - vrúcny
  - vyčerpaný
  - vyvedený z miery
  - vzrušený
  - zanietený
  - zapálený
  - znepokojený

 • rozpálený

  - aktuálny
  - čerstvý
  - definitívny
  - dnešný
  - horúci
  - koncový
  - konečný
  - moderný
  - módny
  - najnovší
  - nedávny
  - ostatný
  - posledný
  - súčasný
  - súdobý
  - výsledný
  - žeravý
  - žhavý

 • schválený

  - autorizovaný

 • ustálený

  - stabilný

 • zapálený

  - excitovaný
  - nabudený
  - nadšený
  - nepokojný
  - nervózny
  - oduševnený
  - pohnutý
  - rozčúlený
  - rozrušený
  - vrelý
  - vrúcny
  - vyvedený z miery
  - vzrušený
  - zanietený
  - znepokojený

Pozri výraz LEN v slovníku cudzích slov.