Hľadaný výraz "fal" v synonymickom slovníku

nájdených 11 výsledkov (1 strana)

 • falos

  - falus
  - genitál
  - penis
  - pohlavný úd

 • falošné meno

  - alias
  - krycie meno
  - prezývka

 • falošné učenie

  - blud
  - fígeľ
  - finta
  - fór
  - heréza
  - herézia
  - humbug
  - ilúzia
  - kacírstvo
  - klam
  - klamanie
  - kúzlo
  - lesť
  - manéver
  - mylný dojem
  - podfuk
  - podraz
  - podvádzanie
  - podvod
  - pokrytectvo
  - pretvárka
  - švindeľ
  - trik
  - úskok

 • falošný

  - afektovaný
  - bájny
  - biedny
  - chatrný
  - chlipný
  - chybný
  - defektný
  - domnelý
  - dvojaký
  - fantastický
  - farizejský
  - fiktívny
  - fingovaný
  - grambľavý
  - hypotetický
  - iluzórny
  - imaginárny
  - klamný
  - kyptavý
  - ľavý
  - lživý
  - mätúci
  - mizerný
  - mylný
  - mýtický
  - násilný
  - nedobrovoľný
  - nedokonalý
  - nedostačujúci
  - nedostatočný
  - nehodiaci sa
  - nekvalitný
  - nemiestny
  - nemorálny
  - nemotorný
  - nemravný
  - neobratný
  - neohrabaný
  - neotesaný
  - nepatričný
  - nepomerný
  - nepostačujúci
  - nepravdivý
  - nepravý
  - nepresný
  - neprimeraný
  - neprirodzený
  - nereálny
  - nerestný
  - nešikovný
  - neskutočný
  - neslušný
  - nespôsobilý
  - nesprávny
  - netaktný
  - neúprimný
  - neuspokojivý
  - nevhodný
  - nevychovaný
  - nevyhovujúci
  - neživotný
  - nezručný
  - nútený
  - obojaký
  - obscénny
  - oplzlý
  - pokrytecký
  - pomyselný
  - povinný
  - predpokladaný
  - predstieraný
  - preháňajúci
  - prehnaný
  - premrštený
  - rozprávkový
  - smilný
  - špatný
  - strojený
  - syntetický
  - ťarbavý
  - ťažkopádny
  - teatrálny
  - teoretický
  - úbohý
  - údajný
  - umelý
  - vadný
  - vadný (nesprávne)
  - vybájený
  - vymyslený
  - vynútený
  - žalostný
  - zaviazaný
  - zdanlivý
  - zhýralý
  - zvrátený
  - zvrhlý

 • falšovanie

  - pančovanie

 • falšovať

  - podvrhnúť
  - sfalšovať
  - zmanipulovať

 • falšovateľ

  - falzifikátor

 • falus

  - falos
  - genitál
  - penis
  - pohlavný úd

 • falzifikát

  - imitácia
  - kópia
  - kopírovanie
  - napodobenina
  - napodobnenie
  - napodobovanie
  - podvrh
  - replika

 • falzifikátor

  - falšovateľ

 • zúfalý

  - baladický
  - beznádejný
  - biedny
  - chatrný
  - chmúrny
  - desivý
  - desný
  - dezolátny
  - hrozný
  - katastrofálny
  - mizerný
  - mystický
  - neblahý
  - nedostačujúci
  - nedostatočný
  - negatívny
  - nepostačujúci
  - nepriaznivý
  - nešťastný
  - neuspokojivý
  - nevhodný
  - nevyhovujúci
  - nevysvetliteľný
  - odmietavý
  - okultný
  - parapsychologický
  - pochmúrny
  - ponurý
  - pošmúrny
  - príšerný
  - skľúčený
  - skormútený
  - smutný
  - strašný
  - tajomný
  - tajuplný
  - temný
  - tragický
  - úbohý
  - záhadný
  - žalostný
  - zamietavý
  - záporný
  - zarmútený
  - zdrvený
  - zdrvujúci

Pozri výraz FAL v slovníku cudzích slov.