Synonymá slova "e" v Synonymickom slovníku slovenčiny

nájdených 1219 výsledkov (11 strán)

 • elegantný p. vkusný, ladný, pekný 1


  elégia literárne al. hudobné dielo smutného charakteru • žalospev


  elegický p. smutný, žalostný 1


  elektrika p. elektrina


  elektrina energia vyvolaná vzájomným pôsobením a pohybom častíc hmoty • hovor. elektrika: prístroj poháňaný elektrinou, elektrikouhovor. prúd: vypnúť prúdslang. šťava


  elektrizovať p. uchvátiť 2


  elektromobil p. automobil


  element 1. p. časť, zložka 2. p. živel 1


  elementárny p. základný; jednoduchý 1


  elév p. začiatočník


  elevátor p. dopravník


  eliminačný p. vylučovací


  eliminovať p. vylúčiť 1, odstrániť 2


  elipsa lingv. vypustenie časti vety, výrazu bez narušenia zmyslu • výpustkaúspora


  elipsovitý ktorý má tvar elipsy • eliptický: ihrisko elipsovitého, eliptického tvaruoválny: obraz v oválnom ráme; obrus na oválnom, elipsovitom stolevajcovitý (majúci tvar vajca): vajcovité kamene, vajcovité obrysy

  p. aj podlhovastý


  elipsový p. oválny, podlhovastý


  eliptický 1. p. elipsovitý, vajcovitý 2. p. neúplný


  elita p. výkvet


  elitný p. vyberaný 1, výborný


  elixír zázračný liečivý al. omladzujúci nápoj • životobudič


  elokventný p. výrečný 1


  elyzejský p. krásny 1, nádherný 1


  email 1. p. smalt 2. p. sklovina 1


  emancipovaný p. nezávislý, rovnoprávny, slobodný 1


  emancipovať sa p. osamostatniť sa


  emblém p. znak 3


  embryo p. zárodok 1


  embryonálny p. základný, začiatočný


  emeritný p. penzionovaný; zaslúžilý


  emeritovaný p. penzionovaný


  emfatický p. vzrušený 1


  emigrácia 1. sťahovanie sa na územie iného štátu, obyč. s cieľom trvalo sa tam usadiť (op. imigrácia) • vysťahovalectvo

  2. p. vyhnanstvo


  emigrant kto sa vysťahoval z vlasti (op. imigrant) • vysťahovalec


  emigrantstvo p. vyhnanstvo


  emigrovať odísť natrvalo do cudziny (op. imigrovať) • vysťahovať sa: pred vojnou emigrovali, vysťahovali sa do Amerikyfraz. odísť za chlebom (emigrovať z hospodárskych príčin) • expr. vyvandrovať


  eminentný 1. p. výborný 2. p. prvoradý, hlavný 1


  emisár p. vyslanec


  emisia 1. danie do obehu • vydanie: emisia, vydanie peňazí, známok

  2. fyz. trvalé vydávanie energie navonok • radiáciavyžarovaniežiarenie: rádioaktívne žiarenie


  emitovať p. žiariť 1, vyžarovať 1, sálať


  emócia p. vzrušenie 1


  emocionalita schopnosť vyvolávať emócie; podliehanie emóciám • emocionálnosťemotívnosťemočnosťcitovosť: emocionalita, emocionálnosť, emotívnosť výrazu; kladná ľudská emocionalita, emocionálnosť, emotívnosť, citovosť


  emocionálnosť p. emocionalita


  emocionálny p. citový 1; citlivý 2


  emočnosť p. emocionalita


  emočný p. citový 1


  emotívnosť p. emocionalita


  emotívny p. citový 1


  empíria p. skúsenosť


  empiricky p. skúsenostne


  en bloc p. spolu 2, hromadne


  encián p. horec


  encyklopédia p. slovník 1


  encyklopedický p. náučný; všestranný


  endemický p. miestny


  endlovať niťami robiť obrubu na látke • obrubovať: endlovanie, obrubovanie záclonlemovať (dávať na okraj látky obrubu, pás a pod.)


  endogénny p. vnútorný 1


  energia p. sila 1, 2


  energickosť p. dôraz 1


  energicky p. rázne, rezko 2, rozhodne 1, strmo 3, silno 1


  energický schopný rázne konať (o človeku); svedčiaci o ráznosti • ráznyrezolútny: energická, rázna, rezolútna ženakniž. razantný: razantná povaharozhodný (prejavujúci rozhodnosť): rozhodný krokradikálny (prejavujúci radikálnosť): radikálny zásahdôrazný: dôrazný prejav, dôrazné gestogenerálskyveliteľský (typický pre generála, veliteľa): generálske, veliteľské pohybypriebojnýkniž. životaplný (plný priebojnosti, životnej energie) • silný (op. slabý): priebojný hráč; životaplná, silná osobnosťpevnýistý: pevný, istý hlasrezkýprudký: dostal rezkú, prudkú odpoveď


  en face p. spredu


  enharmonický p. rovnozvučný


  enigmatický p. záhadný 2


  enjambement p. presah


  enormne p. veľmi


  enormný p. obrovský, nesmierny, veľký 1


  ensemble p. zbor 2, súbor 2


  entuziast p. nadšenec


  entuziastický p. nadšený 2, zápalistý


  entuziazmus p. elán, zápal 2


  enumerácia p. súpis, zoznam


  enumeračný, enumeratívny p. numeratívny


  enzým bielkovinová látka urýchľujúca chemické reakcie v živom organizme • chem. ferment


  eolský p. jemný 3


  epentetický p. vkladný


  epicentrum p. stred 1


  epický založený na deji, rozprávaní; typický pre epiku • dejovýfabulárnyfabulový: epický, dejový, fabulárny, fabulový princípodb. výpravný: epická, výpravná báseňpríbehový (ktorý má príbeh): príbehová literatúraprozaický (op. poetický): prozaický charakter texturozprávačskýrozprávacínaračnýnaratívny: rozprávačské, naračné umenie, žánrezastar. rozpravný


  epidémia p. nákaza


  epidemický p. hromadný


  epiderma p. pokožka


  epigón p. napodobňovateľ


  epigónsky p. nepôvodný


  epika literárny druh, ktorého základom je rozprávanie, dej • próza


  epikurejec p. pôžitkár


  epikurejský p. pôžitkársky


  epikurejstvo p. pôžitkárstvo


  epilepsia nervová choroba prejavujúca sa záchvatmi, kŕčmi • padúcnicahovor.: zrádnikpsotníkmrcha chorobazlá chorobahovor. expr. beťahnár.: vražobníkvred


  epilóg p. dodatok, záver 1


  epilogizovať p. zakončiť


  episkopálny p. biskupský


  epištola p. list 1


  epitel anat. tkanivo z buniek priradených tesne k sebe, ktoré pokrývajú voľný povrch al. vystielajú dutiny • výstelka


  epiteton p. prívlastok 2


  epizóda p. príhoda


  epizódny, epizodický p. vedľajší 3


  epocha 1. ohraničený dlhší časový úsek: nová historická epochaéra: predkresťanská éraobdobie: volebné obdobieetapa: vývinová etapadoba: v našej dobe prevláda technika

  2. p. časť


  epochálny p. prevratný, významný 1


  epoleta p. výložka


  epopeja p. epos


  epos rozsiahla epická báseň • epopeja: romantický epos, romantická epopeja


  éra 1. p. epocha 1, čas 1 2. p. letopočet


  erárny p. štátny


  erb znak vyjadrujúci príslušnosť k niečomu: šľachtický, rodový erbcímer: zemiansky címerštít: štít mesta Bratislavy


  erbovať p. zdediť


  erdžať vydávať zvuk typický pre koňa • expr. mihahať: kôň spokojne erdží, mihaháexpr. zried. mihotaťnár.: hržaťpohržievať (chvíľami)


  eremita p. pustovník 1


  eremitáž p. pustovňa


  ergo p. teda 1


  erika rastlina podobná vresu • bot. vresovec


  erodovať p. podmývať


  erotický sexuálne založený, sexuálne silno pôsobiaci (o človeku); svedčiaci o tom; týkajúci sa telesnej lásky • sexuálnyzmyselný: erotická, sexuálna, zmyselná žena; erotické, sexuálne gesto; zmyselné pohľadydráždivývzrušujúci (eroticky) • subšt. rajcovný: dráždivá, vzrušujúca bytosť, chôdzaľúbostnýkniž. milostný: ľúbostné, milostné vzťahyintímny: intímny partnerpornografický (hrubo erotický): pornografická literatúra, pornografický film


  erotika pohlavná láska • zmyselnosťsexualitasexuálnosť


Pozri výraz E v slovníku cudzích slov.

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV