Hľadaný výraz "daný" v synonymickom slovníku

nájdených 4 výsledkov (1 strana)

 • daný

  - adekvátny
  - dostačujúci
  - dostatočný
  - doterajší
  - eventuálny
  - existujúci
  - funkčný
  - istý
  - kompetentný
  - kvalifikovaný
  - možný
  - nadaný
  - náležitý
  - opodstatnený
  - oprávnený
  - patričný
  - postačujúci
  - potrebný
  - použiteľný
  - požadovaný
  - praktický
  - prijateľný
  - primeraný
  - príslušný
  - riadny
  - schopný
  - špeciálny
  - špecifický
  - spôsobilý
  - správny
  - účelný
  - určitý
  - uspokojivý
  - užitočný
  - vecný
  - vhodný
  - vyhovujúci
  - zákonitý
  - zaslúžený
  - zdatný
  - želateľný
  - žiaduci
  - zvláštny

 • daný na obdiv

  - bombastický
  - honosný
  - majestátny
  - nadutý
  - nafúknutý
  - okázalý
  - oslňujúci
  - pompézny
  - spektakulárny
  - ušľachtilý
  - veľkolepý
  - vznešený

 • nepredvídaný

  - abnormálny
  - báječný
  - exkluzívny
  - fenomenálny
  - impozantný
  - jedinečný
  - kuriózny
  - kúzelný
  - mimoriadny
  - nádherný
  - nadpriemerný
  - náhly
  - náhodný
  - námatkový
  - nečakaný
  - nenormálny
  - neobvyklý
  - neobyčajný
  - neočakávaný
  - neplánovaný
  - nepravidelný
  - neuvážený
  - nevídaný
  - nevšedný
  - nezrovnateľný
  - nezvyčajný
  - nezvyklý
  - očarujúci
  - ohromný
  - ohromujúci
  - ojedinelý
  - osobitný
  - pôsobivý
  - prekrásny
  - prekvapivý
  - prekvapujúci
  - skvelý
  - špeciálny
  - špecifický
  - úchvatný
  - udivujúci
  - unáhlený
  - určitý
  - utešený
  - úžasný
  - výborný
  - vybraný
  - vynikajúci
  - výnimočný
  - vzácny
  - zbrklý
  - zbrklý (nesprávne)
  - znamenitý
  - zriedkavý
  - zvláštny

 • nevídaný

  - abnormálny
  - báječný
  - bizardný
  - cenný
  - čudný
  - divný
  - dokonalý
  - drahocenný
  - drahý
  - exkluzívny
  - fenomenálny
  - gigantický
  - hodnotný
  - honosný
  - ideálny
  - iný
  - jedinečný
  - kolosálny
  - kuriózny
  - luxusný
  - mimoriadny
  - monštruózny
  - nádherný
  - nadpriemerný
  - náhly
  - náhodný
  - najlepší
  - nákladný
  - námatkový
  - nečakaný
  - nekonečný
  - nenormálny
  - neobvyklý
  - neobyčajný
  - neočakávaný
  - neplánovaný
  - nepravidelný
  - nepredvídaný
  - nerovnaký
  - nesmierny
  - neuvážený
  - nevšedný
  - nevyčísliteľný
  - nezrovnateľný
  - nezvyčajný
  - nezvyklý
  - obdivuhodný
  - obrovitý
  - obrovský
  - odlišný
  - ohromný
  - ohromujúci
  - ojedinelý
  - osobitný
  - označený
  - podivný
  - prekrásny
  - prekvapivý
  - prekvapujúci
  - prepychový
  - prvotriedny
  - rozdielny
  - rozličný
  - rozmanitý
  - rôzny
  - skvelý
  - špeciálny
  - špecifický
  - úctyhodný
  - udivujúci
  - unáhlený
  - unikátny
  - určitý
  - utešený
  - úžasný
  - veľký
  - výberový
  - výborný
  - vybraný
  - vynikajúci
  - výnimočný
  - vyvolený
  - význačný
  - významný
  - vzácny
  - zbrklý
  - zbrklý (nesprávne)
  - znamenitý
  - zriedkavý
  - zvláštny
  - zvolený

Pozri výraz DANÝ v slovníku cudzích slov.