Hľadaný výraz "dať" v synonymickom slovníku

nájdených 51 výsledkov (1 strana)

 • dať

  - darovať
  - dedikovať
  - dodať
  - obecať
  - oddať
  - odstupňovať
  - podarovať
  - poskytnúť
  - prepožičať
  - pripísať
  - stupňovať
  - stupňovať sa
  - udeliť
  - venovať
  - zasvätiť
  - zintenzívniť
  - zintenzívniť sa
  - zosilniť
  - zosilniť sa
  - zosobášiť
  - zveriť
  - zvýšiť
  - zvýšiť sa

 • dať bokom

  - vyčleniť

 • dať do poriadku

  - adaptovať
  - organizovať
  - premeniť
  - prepracovať
  - prerobiť
  - pretvoriť
  - pripravovať
  - prispôsobiť
  - prispôsobovať
  - transformovať
  - upraviť
  - usporiadať
  - utriediť
  - vymeniť
  - vypracovať
  - zameniť
  - zariadiť
  - zarovnať
  - zmeniť

 • dať do úschovy

  - deponovať
  - odstrčiť
  - položiť
  - strčiť
  - strkať
  - tlačiť
  - úkryt
  - uložiť
  - uschovať
  - vložiť
  - vraziť
  - vsunúť
  - zastrčiť
  - zasunúť

 • dať do zástavy

  - anulovať
  - odrieknuť
  - odstrániť
  - odvolať
  - pauzovať
  - prehlásiť neplatným
  - prehlásiť za neplatný
  - ručiť
  - stopnúť
  - stornovať
  - vymazať
  - vziať späť
  - zaraziť
  - zaručiť sa
  - zastaviť
  - zaťažiť hypotékou
  - zosadiť
  - zrušiť

 • dať najavo

  - avizovať
  - bádať
  - dať návrh
  - definovať
  - demaskovať
  - demonštrovať
  - doložiť
  - doručiť
  - doviezť
  - dozvedieť sa
  - drmoliť
  - formulovať
  - hĺbať
  - hovoriť
  - ilustrovať
  - informovať
  - inštruovať
  - ísť dopredu
  - klábosiť
  - konverzovať
  - nájsť
  - nakázať
  - naordinovať
  - nariadiť
  - navrhnúť
  - navštíviť
  - objasniť
  - objaviť
  - obnažiť
  - oboznámiť
  - odhaliť
  - odkryť
  - odokryť
  - odovzdať
  - osvetliť
  - ožiariť
  - oznámiť
  - podať
  - postúpiť
  - postupovať
  - poučiť
  - povedať
  - poznávať
  - pozorovať
  - pozrieť sa
  - prebádať
  - predložiť
  - predniesť
  - predpísať
  - predstaviť
  - predstavovať
  - predviesť
  - prehliadnuť
  - prehovoriť
  - prejaviť
  - prekuknúť
  - preskúmať
  - prezentovať
  - prezerať
  - prezradiť
  - prideliť
  - prikázať
  - priniesť
  - prísť
  - publikovať
  - rečniť
  - rozjasniť
  - rozkázať
  - rozprávať
  - rozprávať sa
  - skúmať
  - sledovať
  - spísať
  - spoznať
  - stanoviť
  - stopovať
  - študovať
  - štylizovať
  - udať
  - ukázať
  - určiť
  - ustanoviť
  - utratiť
  - uverejniť
  - uzákoniť
  - vravieť
  - vyčuchať
  - vydať
  - vyhľadať
  - vyjadriť
  - vyjasniť
  - vyjaviť
  - vykresliť
  - vylíčiť
  - vynájsť
  - vynaložiť
  - vyobraziť
  - vypátrať
  - vysliediť
  - vystaviť
  - vystihnúť
  - vystopovať
  - vytýčiť
  - vyzradiť
  - zistiť
  - znázorniť
  - zobraziť
  - zoznámiť
  - zverejniť

 • dať návrh

  - avizovať
  - dať najavo
  - demaskovať
  - doložiť
  - doručiť
  - doviezť
  - informovať
  - inštruovať
  - ísť dopredu
  - nájsť
  - navrhnúť
  - objaviť
  - obnažiť
  - oboznámiť
  - odhaliť
  - odkryť
  - odokryť
  - odovzdať
  - osvetliť
  - oznámiť
  - podať
  - postúpiť
  - postupovať
  - poučiť
  - povedať
  - predložiť
  - predniesť
  - predstaviť
  - prejaviť
  - preskúmať
  - prezradiť
  - priniesť
  - prísť
  - publikovať
  - udať
  - ukázať
  - utratiť
  - vydať
  - vyjaviť
  - vykresliť
  - vylíčiť
  - vynájsť
  - vynaložiť
  - vyobraziť
  - vypátrať
  - vyzradiť
  - zistiť
  - znázorniť
  - zobraziť

 • dať oprávnenie

  - kvalifikovať

 • dať padáka

  - odpáliť
  - oslobodiť
  - prepustiť
  - raziť
  - streliť
  - vyhodiť
  - vypáliť
  - vyraziť
  - vyrútiť sa
  - vystreliť
  - vysušiť
  - zastreliť

 • dať prezývku

  - prezývať

 • dať sa

  - citovať
  - implementovať
  - inicializovať
  - naplniť
  - nastoliť
  - podniknúť
  - povedať na úvod
  - pustiť sa
  - realizovať
  - spustiť
  - štartovať
  - učiniť
  - urobiť
  - uskutočniť
  - uvádzať
  - uviesť
  - vrhnúť sa
  - vykonať
  - začať
  - zahájiť
  - započať
  - zaviesť

 • dať sa do poriadku

  - upraviť sa

 • dať sľub

  - prisahať
  - prisľúbiť
  - sľúbiť

 • dať späť

  - vrátiť

 • dať znamenie

  - pokynúť

 • dáta

  - údaje

 • datovať

  - označiť dátumom
  - priradiť dátum

 • datovať sa

  - pochádzať

 • dátum

  - čas
  - časy
  - dni
  - doba
  - epocha
  - éra
  - fáza
  - lehota
  - obdobie
  - odborný výraz
  - perióda
  - pojem
  - slovo
  - štádium
  - stupeň
  - termín
  - text
  - úsek
  - vek
  - výraz

 • armáda

  - ozbrojené sily
  - vojaci
  - vojsko

 • bádať

  - bdieť
  - bedliť
  - dať najavo
  - dávať pozor
  - dbať
  - demaskovať
  - dohliadať
  - doložiť
  - dozerať
  - dozvedieť sa
  - hľadať
  - hĺbať
  - hliadkovať
  - kontrolovať
  - monitorovať
  - nájsť
  - navštíviť
  - nespať
  - nevšimnúť si
  - objaviť
  - obnažiť
  - odhaliť
  - odkryť
  - odokryť
  - osvetliť
  - postarať sa
  - poznávať
  - pozorovať
  - pozrieť sa
  - prebádať
  - predložiť
  - predniesť
  - prehľadať
  - prehliadnuť
  - prehrabať
  - prejaviť
  - prekuknúť
  - preskúmať
  - prešťúrať
  - prezerať
  - prezradiť
  - prísť
  - skúmať
  - sledovať
  - špehovať
  - starať sa
  - stopovať
  - strážiť
  - študovať
  - udať
  - ukázať
  - vyčuchať
  - vyhľadať
  - vyjaviť
  - vynájsť
  - vypátrať
  - vysliediť
  - vystopovať
  - vyzradiť
  - zaujímať sa
  - zistiť

 • búda

  - barak
  - chajda
  - chatrč
  - chyža
  - izba
  - kôlňa
  - miestnosť

 • daň

  - clo
  - colná tarifa
  - poplatok

 • dekáda

  - desaťročie

 • estráda

  - interpretácia
  - predstavenie
  - výstup
  - vystúpenie

 • hádať sa

  - hašteriť sa
  - vadiť sa

 • horská búda

  - bungalov
  - chalupa
  - chata
  - domček

 • hrôzovláda

  - teror

 • kaskáda

  - stupňovitý vodopád

 • kolonáda

  - stĺporadie

 • marmeláda

  - džem
  - lekvár

 • metóda

  - dejiny
  - evolúcia
  - forma
  - história
  - minulosť
  - postup
  - predloha
  - priebeh
  - proces
  - rozvíjanie
  - rozvoj
  - šablóna
  - spor
  - spôsob
  - tvar
  - vývoj
  - vzor

 • nabádať

  - dohnať
  - donútiť
  - nútiť
  - prinútiť
  - vyzývať

 • nadvláda

  - autorita
  - cena
  - cennosť
  - česť
  - charakter
  - dimenzia
  - dojem
  - dôležitosť
  - dopad
  - dosah
  - dôsledok
  - efekt
  - energia
  - expert
  - halda
  - hodnota
  - hora
  - hromada
  - hustota
  - ingerencia
  - intenzita
  - intervencia
  - kabinet
  - kaliber
  - kapacita
  - kompetencia
  - konzekvencia
  - kopa
  - kopec
  - letora
  - meradlo
  - merítko
  - miera
  - mierka
  - mnoho
  - moc
  - more
  - následok
  - nátura
  - niekoľko desiatok
  - objem
  - obsah
  - odborník
  - odmena
  - oprávnenie
  - panstvo
  - pletenie sa
  - pointa
  - pôsobenie
  - potenciál
  - povaha
  - právo
  - právomoc
  - prémia
  - prevaha
  - profil
  - ráz
  - rešpekt
  - rozloha
  - rozmer
  - rozsah
  - rys
  - sila
  - špecialista
  - spústa
  - stoh
  - stránka
  - stupeň
  - temperament
  - typ
  - účinok
  - úcta
  - vážnosť
  - veľa
  - veľkosť
  - vláda
  - vlastnosť
  - vodcovstvo
  - vplyv
  - vrchnosť
  - vtip
  - výsledok
  - význam
  - vzácnosť
  - zákrok
  - zásah
  - zasahovanie
  - zasvätenec
  - závažnosť
  - zmysel
  - znak
  - znalec

 • napádať

  - krívať

 • óda

  - lyrická báseň

 • ovládať

  - držať na uzde
  - kraľovať
  - krotiť
  - panovať
  - vládnuť

 • palisáda

  - hradba z kolov

 • perióda

  - čas
  - časy
  - dátum
  - dimenzia
  - dni
  - doba
  - dôležitosť
  - dosah
  - eón
  - epocha
  - éra
  - etapa
  - fáza
  - hladina
  - kaliber
  - kmit
  - lehota
  - level
  - menštruácia
  - meradlo
  - merítko
  - miera
  - mierka
  - následok
  - obdobie
  - objem
  - odborný výraz
  - plocha
  - pôsobenie
  - priestor
  - rozloha
  - rozmer
  - rozsah
  - sezóna
  - štádium
  - staroba
  - starobylosť
  - stupeň
  - termín
  - účinok
  - úroveň
  - úsek
  - vek
  - veľkosť
  - vplyv
  - výraz
  - význam
  - závažnosť

 • plášť do dažďa

  - nepremokavý plášť

 • pôda

  - krajina
  - pevnina
  - podlaha
  - štát
  - súš
  - svet
  - zem

 • pohŕdať

  - ignorovať
  - nedbať
  - nedodržať
  - nesplniť
  - nestarať sa
  - nevšímať si
  - opomenúť
  - opovrhovať
  - prehliadať
  - vynechať
  - vypustiť
  - zabudnúť
  - zanedbať
  - zanedbávať

 • postrádať

  - chýbať
  - mať nedostatok
  - nemať

 • prebádať

  - bádať
  - bdieť
  - bedliť
  - dať najavo
  - dávať pozor
  - dbať
  - demaskovať
  - dohliadať
  - doložiť
  - dozerať
  - dozvedieť sa
  - hľadať
  - hĺbať
  - hliadkovať
  - kontrolovať
  - monitorovať
  - nájsť
  - navštíviť
  - nespať
  - nevšimnúť si
  - objaviť
  - obnažiť
  - odhaliť
  - odkryť
  - odokryť
  - osvetliť
  - postarať sa
  - poznávať
  - pozorovať
  - pozrieť sa
  - predložiť
  - predniesť
  - prehľadať
  - prehliadnuť
  - prehrabať
  - prejaviť
  - prekuknúť
  - preskúmať
  - prešťúrať
  - prezerať
  - prezradiť
  - prísť
  - skúmať
  - sledovať
  - špehovať
  - starať sa
  - stopovať
  - strážiť
  - študovať
  - udať
  - ukázať
  - vyčuchať
  - vyhľadať
  - vyjaviť
  - vynájsť
  - vypátrať
  - vysliediť
  - vystopovať
  - vyzradiť
  - zaujímať sa
  - zistiť

 • predvídať

  - anticipovať
  - byť pripravený
  - čakať
  - dumať
  - hútať
  - mať na mysli
  - mieniť
  - myslieť
  - nazdávať sa
  - očakávať
  - predpokladať
  - predpovedať
  - premýšľať
  - prognózovať
  - prorokovať
  - rozmýšľať
  - uvažovať
  - veštiť
  - zmýšľať

 • prevládať

  - dominovať
  - mať prevahu
  - prevažovať

 • promenáda

  - korzo

 • samovláda

  - autokracia

 • vláda

  - autorita
  - cena
  - cennosť
  - česť
  - charakter
  - dimenzia
  - dojem
  - dôležitosť
  - dopad
  - dosah
  - dôsledok
  - efekt
  - energia
  - expert
  - halda
  - hodnota
  - hora
  - hromada
  - hustota
  - ingerencia
  - intenzita
  - intervencia
  - kabinet
  - kaliber
  - kapacita
  - kompetencia
  - konzekvencia
  - kopa
  - kopec
  - letora
  - meradlo
  - merítko
  - miera
  - mierka
  - mnoho
  - moc
  - more
  - nadvláda
  - následok
  - nátura
  - niekoľko desiatok
  - objem
  - obsah
  - odborník
  - odmena
  - oprávnenie
  - panstvo
  - pletenie sa
  - pointa
  - pôsobenie
  - potenciál
  - povaha
  - právo
  - právomoc
  - prémia
  - prevaha
  - profil
  - ráz
  - rešpekt
  - rozloha
  - rozmer
  - rozsah
  - rys
  - sila
  - špecialista
  - spústa
  - stoh
  - stránka
  - stupeň
  - temperament
  - typ
  - účinok
  - úcta
  - vážnosť
  - veľa
  - veľkosť
  - vlastnosť
  - vodcovstvo
  - vplyv
  - vrchnosť
  - vtip
  - výsledok
  - význam
  - vzácnosť
  - zákrok
  - zásah
  - zasahovanie
  - zasvätenec
  - závažnosť
  - zmysel
  - znak
  - znalec

 • vláda ľudu

  - demokracia

 • vražda

  - zabitie

Pozri výraz DAŤ v slovníku cudzích slov.