Synonymá slova "c" v Synonymickom slovníku slovenčiny

nájdených 3741 výsledkov (32 strán)

 • camforec p. útržok 1


  candrbál p. zábava 2


  cap napodobňuje zvuk slabého úderu, zvuk pádu drobného predmetu a pod.; naznačuje slabý úder, pád drobného predmetu a pod. • pacbac: cap, pac, bolo počuť pri každom plesknutí po zadočku; bac dieťa po ručičkeťap: keď tleskla rúčkami, zaznelo slabé ťapcup: cap, cup, zošuchol sa oriešok na zemplesktlesk (pri silnejšom údere): plesk, tlesk mu po líci


  cáp p. bác 1


  capart p. útržok 1


  cápať 1. p. biť 1, 2 2. p. hádzať 1 3. p. brodiť (sa)


  cápavý p. neobratný, ťarbavý 1


  cap-cap p. cupi-dupi


  capina 1. capí zápach • capovina: v chlieve páchne capina, capovina

  2. p. sprostosť 2


  capiť, capnúť 1. p. udrieť 1, plesnúť 1, 2 2. p. hodiť 3. p. spadnúť 1


  capkať 1. p. tľapkať 1 2. p. drobčiť, cupotať 2


  capovina p. capina 1


  cár p. panovník


  cárach p. daromnica 1


  cárok p. kutica


  cárovať p. panovať 1


  causerie p. črta 2


  cc p. cic


  cecať p. cicať


  ceckatý, cecnatý p. prsnatý


  cecok p. prsník


  cedák p. cedidlo


  cedič p. filter


  cedidlo náčinie na cedenie • cedák: cedidlo, cedák má priveľké dierysitko (cedidlo s drobnými dierkami): deravý ako sitko


  cediť 1. liať cez cedidlo, sitko a pod., aby sa pevné časti zachytili; takýmto spôsobom zbavovať pevné látky tekutiny • preciedzaťsciedzaťzlievať: cediť, preciedzať čaj; cediť, sciedzať, zlievať zemiakyprelievať (liať tekutinu cez niečo): prelievať bylinky cez sitko; pren. prelievať, cediť slzy, krvfiltrovať (robiť daný úkon cez filter): filtrovať olej, kávu

  2. p. pršať 1


  cediť sa 1. p. tiecť 1 2. p. pršať 1


  ceduľa p. listina


  cech p. výdavok


  cechtiť (sa), cechtať p. crkať


  ceknúť p. ozvať sa 2


  cela malá tmavá obytná miestnosť so skromným zariadením: mníšska, väzenská celaizbicakomôrka: opát zašiel do svojej izbicezastar. temnicakobka (tmavá klenutá cela): kobky pre odsúdených


  cele p. celkom 1, úplne


  celebrovať p. slúžiť 6


  celembať, celengať p. kývať 1


  celembať sa, celengať sa p. opálať sa, knísať sa


  celieť p. hojiť sa, liečiť sa


  celistvo 1. porov. celistvý 1 2. p. súhrnne


  celistvosť p. integrita


  celistvý 1. ktorý nie je porušený, rozdelený a pod.; tvoriaci celok, vyskytujúci sa v celku • kompaktnýsúdržný: celistvá, kompaktná, súdržná hmotasúvislýneporušenýjednoliaty (op. nesúvislý, porušený): súvislý, neporušený ochranný obal; súvislá, jednoliata vrstvaintegrálnyzried. celostný (Jesenská)

  p. aj súdržný

  2. p. celkový, ucelený, úplný 1


  celiť sa p. hojiť sa, liečiť sa


  celkom 1. vyjadruje okolnosť krajnej miery, úplnosti niečoho (deja, stavu, vlastnosti a pod.) • úplneplne: celkom, úplne sa zotmelo; plne sa sústredili na prácunaplnosplnakniž. zúplna: naplno, splna rozkvitnutá ruža; zúplna popretŕhať rodinné zväzkyhovor.: dočistanačistonadobro: svojím správaním ho dočista pripraví o rozum; vlasy má už načisto šedivéhovor.: naskrznaskrzeexpr. skrz-naskrz: kým prišiel domov, naskrz(e), skrz-naskrz premokolkompletnehovor. komplet: ešte to nie je kompletne, komplet hotovéhovor. zgruntu: zgruntu prerobený domzried. nacelkom (Bodenek)zastar.: celecelkycelkovitefraz.: na celej čiareso všetkým činomnespis.: zbrusu • docela: cele vážne poviem (Matuška); darí sa mu celky, celkovite dobredokonalehovor.: absolútnetotálneexpr. stopercentne (so zdôraznenou okolnosťou krajnej miery): je dokonale šťastný; vrátil sa absolútne, totálne vyčerpaný; je už stopercentne zdravýdiametrálne (celkom opačne): diametrálne sa odlišujúhovor. navlasnachlp, pís. i na chlp (zo všetkých stránok): sú si navlas podobní; spravil to nachlp rovnakonaširokodoširokadokorán (pri otváraní a pod.): celkom, dokorán roztvoriť okno; naširoko, doširoka otvoriť dveresubšt.: cakompak • cakomprásk • cakumpak • cakumprásk • durch • durchomdurch • fungl

  2. p. vôbec 1


  celkove, celkovo 1. p. spolu 2, súhrnne 2. p. vcelku 1, všeobecne 1


  celkovite p. celkom 1


  celkový týkajúci sa celku; zameraný na celok, nie na podrobnosti, jednotlivosti (op. čiastkový, čiastočný) • súhrnnýúhrnný: celková, súhrnná tržba; celková, úhrnná hodnota, sumasumárnyhrubý (op. čistý) • neskl. brutto (op. netto): sumárny zisk; hrubá, brutto váha; hrubý, brutto príjemvýslednýkonečný (ktorý vyplynul, obyč. z čiastkového ako výsledok): výsledná, konečná známka; výsledné, konečné hodnotenie športovcaucelenýcelistvýkniž. celostný: mal o veci ucelenú, celistvú, celostnú predstavuúplnýkompletnýkomplexný: utvoril si úplný, kompletný, komplexný obraz o živote v krajinevšeobecnýglobálny: všetko nasvedčovalo všeobecnej spokojnosti; globálny rozpočet, charakterpanoramatický (i pren.): panoramatický pohľad na mesto, na ľudské dejiny


  celky p. celkom 1


  celoafrický ktorý sa týka celej Afriky • panafrický: celoafrické, panafrické ciele, idey


  celoamerický týkajúci sa celej Ameriky • panamerický: celoamerická, panamerická konferencia


  celoázijský týkajúci sa celej Ázie • panázijský: celoázijská, panázijská priemyselná spoločnosť


  celodenný trvajúci celý deň, týkajúci sa celého dňa • zried. celodňovýdvadsaťštyrihodinový: celodenná, celodňová, dvadsaťštyrihodinová služba, zmena, pohotovosť


  celoeurópsky ktorý sa týka celej Európy • paneurópsky: celoeurópsky, paneurópsky problém; paneurópska organizácia


  celok p. skupina 2


  celoplošný p. všeobecný 1


  celoročný p. ročný


  celostne p. súhrnne, porov. aj celkový, ucelený


  celostný p. celkový, úplný 1, ucelený; celistvý 1


  celosvetový p. svetový 1


  celovať p. bozkávať


  celoživotný týkajúci sa celého života • životný: ocenenie za celoživotné, životné dielo


  celtovina nepremokavá stanová látka • stanovina: ťažký kabát z celtoviny


  celučký, celučičký, celunký, celulinký p. celý 1


  celula p. bunka


  celulóza surovina získavaná najmä z dreva a používaná na výrobu papiera, látok a pod. • buničina: továreň na celulózu, buničinu


  celý 1. zahŕňajúci všetko v úplnosti, vzťahujúci sa na všetko; vyskytujúci sa v celku, v úplnosti • zastaráv. všetok (iba v jedn. čísle): celý, všetok svet; celý, všetok národkompletnýneskl. komplet (ktorému nič nechýba): súprava je celá, kompletná, kompletúplný (op. neúplný, čiastočný): nebol schopný vypovedať úplnú pravduplný (op. čiastočný) • neskrátený (op. skrátený): v celej, plnej miere; plné, neskrátené zneniehovor. rovný: nebol doma rovných päť rokovsúbornýsúhrnný: vydať súborné, súhrnné autorovo dieloexpr.: celučkýcelučičkýcelunkýcelulinký

  2. p. skutočný 2, dokonalý 1


  cena 1. meradlo potrebnosti, užitočnosti a ocenenia • hodnotavýznam: cenu, hodnotu, význam tohto činu zatiaľ nevieme odhadnúťzávažnosťdôležitosť: uberá to na závažnosti, dôležitosti skutkucennosťvzácnosť: cennosť, vzácnosť osobnosti učiteľa

  2. odplata za prácu mimoriadneho významu • ocenenie: neuspokojil sa s nespravodlivou cenou, s nespravodlivým ocenenímvyznamenanieodmena: dostať vyznamenanie za statočnosť; finančná odmena za preklad


  cencúľ kvapľovitý ľadový útvar zo zamŕzajúcej stekajúcej vody • ciageľ: zo strechy visia cencúle, ciagle


  ceng1 p. cing


  ceng2 p. cengot


  cengáč p. zvonec 2


  cengáčik p. cengálka


  cengálka malý zvonček al. zvonivá ozdoba • cengáčikzried. cengárka: luster s cengálkami, cengáčikmi


  cengárka p. cengálka


  cengať vydávať jasný, zvonivý zvuk pri náraze kovových al. sklených predmetov; spôsobovať takýto zvuk • cengotaťcinkaťcinkotaťcingotaťcingať: zvonce, spiežovce cengajú, cengocú; cengať, cinkať, cinkotať zvončekom na bicykliexpr.: cilingaťzvonkať (jemne cengať): ovce cilingajú zvončekmi; hrkálky zvonkajúklingaťklinkať: zvonec v diaľke klingácvendžaťštrngaťštrngotať: kosa cvendží, ostrohy cvendžia, štrngajú; cvendžať, štrngať príboromzvoniťvyzváňať (najmä o zvončeku al. zvonci ako súčasti niečoho): telefón dlho zvonil, vyzváňal, cengal; zvonili sme, cengali, vyzváňali, ale nikto neotváralznieť: zvonček neprestával znieť

  p. aj štrngať


  cengavý p. zvonivý


  cengot zvonivý zvuk • cvengotcengcveng: cengot, cvengot peňazí; cveng pohárovcingotbrinkotbrink: cingot, brinkot riaduzvoneniecilingotštrngotštrng


  cengotavý p. zvonivý


  ceniť určovať cenu, hodnotu, význam niečoho • oceňovaťhodnotiťohodnocovať: cenili, hodnotili, oceňovali, ohodnocovali majetok veľmi vysoko; cenili, hodnotili pracovníkov podľa výkonuhovor. šacovaťodhadovať (odhadom určovať cenu): auto šacovali na sto tisícposudzovaťzvažovať: vedel spravodlivo posudzovať, zvažovať, ceniť každú vec


  ceniť si p. vážiť si


  cennosť 1. cenná vec • drahocennosť: historická cennosť, drahocennosť

  2. p. cena 1


  cenný ktorý má veľkú materiálnu al. duchovnú hodnotu • hodnotnýdrahý: cenný, hodnotný, drahý dar (op. nehodnotný, lacný); cenné, hodnotné umelecké dielo; drahé kovydrahocennývzácny (veľmi cenný): drahocenný, vzácny šperk, čas, priateľvýznamnýdôležitý: archívy ukrývajú významné, dôležité materiályneoceniteľnýnedoceniteľnýnezaplatiteľnýna nezaplatenie (majúci takú cenu, ktorú ani nemožno vyjadriť, uhradiť, zaplatiť): neoceniteľné, nedoceniteľné životné skúsenosti; nezaplatiteľná pomoc; rada na nezaplateniepren. zlatý: zlatá rada, zlaté rukyexpr. skvostný: skvostný duch, skvostný nábytok


  cent hmotnosť sto kilogramov: váži už skoro centhovor.: metrákmeter: kúpiť metrák, meter zemiakov


  center p. útočník 2


  centrála p. ústredie


  centralizovať zhromaždiť na jedno miesto, dať všetko do centra (obyč. vedenie, správu) • sústrediťkoncentrovaťskoncentrovať: centralizovanie, sústredenie štátnej správy; centralizovať, (s)koncentrovať moc v štáte


  centrálny 1. p. stredný 1 2. p. ústredný, hlavný 1


  centricita odb. vlastnosť toho, čo je presne vystredené • odb.: dostrednosťdostredovosť: koleso má dobrú centricitu, dostrednosť


  centrifúga p. odstredivka


  centrifugálny p. odstredivý


  centrifugovať p. odstreďovať


  centripetálny p. dostredivý


  centrum 1. p. stred 1 2. p. stredisko 1, ústredie


Pozri výraz C v slovníku cudzích slov.
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV